Profilbild
av Mohammed Salih
23 februari, 2023

Att jämka skatt

När samtliga kostnader skenar blir skattejämkning alltmer aktuellt för de flesta. Faktum är att om man inte jämkar, som många inte gör, och istället får tillbaka på skatten som en klumpsumma varje år, då har man lånat ut pengar räntefritt till staten. Så varför inte jämka och försöka få pengarna att jobba för dig istället?

Situationer när du kan behöva jämka

Har du ett bolån, eller kanske ett privatlån i Sverige så är dina räntekostnader avdragsgilla. Det innebär att staten betalar tillbaka upp till 30 procent av den totala räntekostnaden upp till 100,000kr och 21 procent över 100,000kr. När ni är två personer som står som betalningsansvariga för lånet får ni göra avdrag med 30 % upp till 100 000 kronor var, alltså totalt upp till 200 000 kronor. För räntekostnader som överstiger 200 000 kronor får ni göra avdrag på 21 %.

Det här sker vanligtvis i samband med den årliga skatteåterbäringen, men du kan också välja att jämka och på så sätt betala mindre skatt varje månad. För många blir det lättare att planera ekonomin om man väljer att jämka. Utöver räntekostnader kan man också jämka kostnader för resor till och från jobbet.

Men man kan också undvika kvarskatt genom frivillig höjning av skatteavdraget istället för att jämka. Detta är aktuellt för de som varje år får kvarskatt, vilket kan rubba den ekonomiska situationen man befinner sig i. Exempel på när det finns risk för att ditt skatteavdrag blir för lågt är om du har fler än en arbetsgivare, har återkommande överskott av kapital eller har andra inkomster som det inte görs skatteavdrag ifrån. Som ni förstår kan man jämka åt båda hållen. Antigen för att man vet med sig att man kommer betala för mycket skatt, eller för lite skatt.

Exempel på skattejämkning på bolån

Ali och Johanna har ett gemensamt bolån på 4 000 000 kronor med en fast ränta på 4,0 procent. Deras gemensamma ränteutgifter för året var 160 000 kronor. Hälften av detta utgör alltså underlaget för räntekostnader för Ali och hälften för Johanna. På deras deklarationer finns därför upptaget en ränteutgift på 80 000 kronor vardera. Vid skatteuträkningen multipliceras detta belopp med 0,3 och avdraget blir alltså 24 000 kronor per person.

Hur jämkar jag rent praktiskt?

Trots att det är många som känner till skattejämkning är det få som gör det. Inte ens var tionde utnyttjar möjligheten, enligt en färsk undersökning visar det sig att bara 9% gör det. Det förklaras knappast av låg kännedom, då åtta av tio samtidigt säger sig känna till skattejämkning. Därför tycker vi på Fundler att ämnet är extra viktigt att lyfta och förklarar nedan hur det går till rent praktiskt.

För att kunna fylla in din ansökan behöver du ta fram uppgifter kring inkomster, räntekostnader eller resekostnader. Du behöver bland annat kunna redovisa din intjänade lön, inbetalade skatt, hur mycket du förväntas tjäna resten av året, vilka avdragsgilla kostnader du förväntas ha och om du har några andra beskattningsbara intäkter.

Därefter går du in på Skatteverkets hemsida och väljer om du vill fylla i de digitala blanketterna eller om du vill skriva ut fysiska blanketter. Därefter fyller du i de relevanta uppgifterna och ser till att allting stämmer. Om ansökan inte är fullständig kommer den högst trolig avslås eller behöva kompletteras.

När Skatteverket har godkänt ansökan och bestämt vilket skatteavdrag arbetsgivaren ska göra återkommer de med ett beslut. Detta ska du lämna till din arbetsgivare som i sin tur ska ändra skatten.

Jag får mer pengar varje månad, vad bör jag göra?

En buffert är otroligt viktigt, inte minst i dessa ekonomiskt tuffa tider. Så därför bör du prioritera en buffert som får dig att känna ekonomisk lugn. Det kan vara 1–3 månadslöner som ligger på ett sparkonto med ränta och insättningsgaranti.
 
Har man en gedigen buffert kan man börja kolla på andra saker att lägga sina pengar på, kanske kan det vara aktuellt att höja amorteringen på bolånet för att komma ner i belåningsgrad.

Om man känner att bolånet är under kontroll och är nöjd över belåningsgraden på bostaden är det självklart ett långsiktigt sparande man ska kolla på. Det kan vara fonder, aktier eller andra värdepapper. Oavsett om det är till pensionen eller till barnens körkort kan ett par hundralappar göra en enorm skillnad över tid.

Vill du ha hjälp med att investera på ett enkelt sätt? Kolla in Fundlers portföljer och kom igång på ett par minuter!*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.