Profilbild
av Mohammed Salih
13 oktober, 2023

Börsmarknaden den mest lönsamma vägen

Aktieägande har visat sig vara en lönsam investering genom historien, med en genomsnittlig årlig avkastning på 5 procent, justerat för inflation. Börsstatistik som sträcker sig tillbaka till år 1900 avslöjar att Sverige rankas högt bland de bästa börserna i världen.

Affärsbanken Credit Suisse har djupdykt i investeringsmöjligheterna genom att analysera 123 års historik för aktier, räntor och råvaror. Slutsatsen i deras rapport, Global Investment Returns Yearbook, är entydig: när det gäller långsiktiga investeringar finns det inget som kan överträffa aktier.

Sedan början av det förra seklet har globala aktier i genomsnitt gett en årlig avkastning på 5 procent, efter att inflationen har tagits bort. Motsvarande avkastning för obligationsräntor och kortfristiga ränteplaceringar är betydligt lägre, med endast 1,7 respektive 0,4 procent.

Bland de 21 börser som har funnits sedan 1900 har Sydafrika, Australien och USA lyckats uppnå en årlig genomsnittlig avkastning på imponerande 6,4 till 7 procent. Den svenska börsen har hedersamt placerat sig på femte plats, före Storbritannien och våra skandinaviska grannar.

Stockholmsbörsen har levererat en årlig real avkastning på 5,9 procent, vilket överträffar det europeiska genomsnittet på beskedliga 4,1 procent.

I detta blogginlägg utforskar vi historien bakom framgångsrik aktieinvestering och hur man kan navigera i den volatila aktiemarknaden för att uppnå framgångsrika resultat. Vi kommer även att diskutera strategier för diversifiering och förutsägelser för framtida aktieavkastning med tanke på de nuvarande ekonomiska och geopolitiska faktorerna.

Priset av framgång: att stå ut börsens svängningar

Att uppnå en imponerande avkastning på aktiemarknaden kräver en tålmodig strategi och förmågan att stå ut med de ibland betydande svängningarna. Studien har kartlagt de värsta förluståren i börsens historia, men även de år då aktiekurserna har skjutit i höjden.

På den svenska börsen var 1918 det sämsta året med en kursnedgång på över 40 procent, medan toppåret 1999 ledde till en imponerande uppgång på 67,5 procent.

I Japan och Tyskland förlorade nästan 90 procent av värdet på börsen under åren efter andra världskriget, medan många länder drabbades av betydande årliga börsfall under finanskrisen 2008, då globala aktier föll med över 40 procent.

Något som svart på vitt visar att börsmarknaden kan vara svängig men att långsiktigheten, månadssparandet och diversifieringen lönat sig.

Diversifiering: En nyckel till stabil avkastning

Att diversifiera över olika regioner kan bidra till en mer stabil portfölj och minska volatiliteten, vilket i sin tur minskar risken för att fatta felaktiga beslut, som att sälja vid stora marknadsfall, det har vi fått ett kvitto på, både förra året och i år.

Sedan är det såklart rimligt med en viss övervikt mot den egna hemmamarknaden, men det finns ingen naturlag som säger att Stockholmsbörsen alltid presterar bättre än andra marknader. Däremot har svenska exportföretag gynnats av en försvagad krona över tid.

Nya börser, nya möjligheter

Rapporten från Credit Suisse visar att modernare börser, som etablerades på 1950- och 1960-talet, har erbjudit investerare imponerande genomsnittlig avkastning. Den chilenska börsen, grundad 1960, har levererat över 11 procent i årlig avkastning, medan länder som Sydkorea, Hongkong och Mexiko har erbjudit en årlig avkastning på över 8 procent sedan start.

Därför är det ingen dum idé att bredda sin exponering mot tillväxtländer också. En mix av global, Sverige och tillväxtmarknaden kan vara ett vinnande koncept.

Vad kan vi förvänta oss framöver?

Efter flera decennier av sjunkande räntor, särskilt med kvantitativa lättnader på senare tid, har värdena på finansiella tillgångar stigit kraftigt. Vi kan inte förvänta oss samma nivå av real avkastning på aktier som tidigare och de senaste två åren har just visat det.

En av världens största aktiefonder, Norges statliga pensionsfond, känd som Oljefonden, har gjort beräkningar i ljuset av den nya ekonomiska verkligheten med ökad inflation, högre räntor och ökad geopolitisk oro. Fondens slutsats är att en långsiktig real avkastning från aktier förväntas vara 3,8 procent per år, vilket är avsevärt lägre än det historiska genomsnittet.

Trots det, tycker vi att börsen är aptitlig och att en långsiktig exponering mot börsmarknaden kommer att löna sig på sikt.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.