av David Unver
13 november, 2019

Uppdaterad: 22 juni, 2021

I veckans blogginlägg presenterar vi vår nya portföljförvaltare David Unver som tillträdde tjänsten i september. David har en spännande bakgrund och ett osvikligt intresse för investeringar. Vi intervjuade honom i våra egna lokaler vid tradingbordet på Kaptensgatan 13.

Vad gör du på Fundler?

Jag har en väldigt bred och spännande roll där jag är involverad i hela förvaltningsprocessen. Jag arbetar med portföljernas allokering och ansvarar för den dagliga värdepappershandeln för portföljernas räkning. I praktiken innebär det att tillsammans med övriga förvaltare på Fundler, Ulf Ahrner och Thomas Eriksson, utvärdera fonder och portföljer samt analysera data som ligger till grund för respektive portföljs sammansättning och risknivå. Vidare bevakar jag marknaden, skriver rapporter för intern och extern kommunikation samt arbetar med diverse avkastningsberäkningar och framtagning av nya portföljer. Dessutom får jag vara med och arbeta med olika kort- och långsiktiga projekt som rör bolagets utveckling. Aldrig en tråkig stund med andra ord, alltid full fart!

Vad har du gjort tidigare?

Jag har arbetat i finansbranschen sedan 2011. Jag kommer närmast ifrån fondbolaget Insiderfonder som bland annat förvaltare och vice VD.  Dessförinnan arbetade jag med administration av fondportföljer i två år hos en portföljsystem leverantör för back- och middle office tjänster.

På Insiderfonder var jag i 7 år och ansvarade för att allokera kapital i enlighet med en metodisk investeringsmodell. Placeringsstrategin var forskningsbaserad och innebar att ta rygg på insynspersoner och hitta vinstgivande handelsmönster i deras aktiehandel. Förutom att förvalta kapital inom ramen för investeringsstrategin, värdera fonder och göra dagliga aktie- och valutaaffärer, ägnade jag mycket tid åt att göra omvärldsanalyser och skriva fondrapporter.

Som fondadministratör hade jag det övergripande ansvaret för administrationen för flertalet fondbolag. Det handlade om att värdera respektive fondbolags portföljer, vilket gav mig en bättre förståelse för finansiella instrument. Som fondadministratör är man spindeln i nätet och får en god insikt i finansbranschens administrationskedja.

Du har en lång erfarenhet av investeringar, vad tycker du gör Fundler unikt?

Fundler bidrar med ett helt nytt sätt att investera och erbjuder en produkt som är till för alla, oavsett om du är nybörjare eller van investerare. Det innebär att jag dagligen får arbeta med breda frågor som rör sparande, investeringar och risk – ett intresse jag haft sedan tidig ålder. Jag får också kombinera förvaltning, analys och trading vilket jag tycker är väldigt roligt. Transparens, kundfokus och oberoende har alltid varit viktiga ledord för mig och de val jag gjort under min karriär. På Fundler kan jag fortsätta arbeta enligt mina värderingar och samtidigt vara med på en spännande resa när robotrådgivning blir allt starkare alternativ till traditionellt sparande.

Sparar du själv i Fundler?

Jag är förespråkare av pilotskolan, dvs att den som tar hand om förvaltningen också investerar sina egna pengar. Bland det första jag gjorde när jag tillträdde tjänsten var att ladda ned appen och investera. Det betyder att jag har samma incitament som kunderna att portföljerna presterar och levererar god avkastning. Dessutom investerar jag hela min månatliga pensionsavsättning i Fundlers portföljer. Jag vill tro att det är tryggt för våra kunder att veta att de som jobbar i verksamheten också sitter i samma båt som dem.