av Maria Franzon
9 april, 2020

Uppdaterad: 31 mars, 2022

Vi befinner oss i en orolig tid som på många sätt påverkar samhället och ekonomin. Trots en kraftig nedgång på börsen och en oviss framtid, så finns det också möjligheter i den situation vi befinner oss i. För den som månadssparar och tänker långsiktigt, så är det en bra tidpunkt. För det kommer ljusna och marknaden kommer att återhämta sig. Men det kommer ta tid. För många betyder det ett bra tillfälle att komma igång eller fylla på sitt sparande.

Och många av svenskarna är positiva och håller dessutom fast vid sitt långsiktiga sparande. Det visar en undersökning som branschorganisationen Fondbolagens förening har gjort. Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat 1 131 fondsparare om de förändrat sitt fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Över hälften av de tillfrågade, 53 procent, uppger att de har sett över sitt fondsparande de senaste veckorna.

 

Positiv tro på börsutvecklingen

Dock visar det sig att en betydande majoritet på 87 procent, har behållit sitt långsiktiga sparande. Det innebär att man inte gjort någon förändring i sin strategi till följd av de senaste veckorna börsturbulens. Samma andel av de tillfrågade uppger även att man inte gjort någon förändring i det regelbundna sparandet.

graf

Även en stor del av Fundlers kunder har valt att behålla sitt sparande utan att själv ändra portfölj eller risknivå. Däremot är det många som har valt att genomföra den ombalansering som fondroboten föreslagit. Det vill säga omfördela innehavet i portföljen baserat på den enskilde spararens risk- och sparhorisont.

Det speglar även resultatet av undersökningen, där 79 procent uppger att de har en positiv tro på börsutvecklingen på lång sikt (5-10 år) och därmed en oförändrad inställning till regelbundna sparande.

graf2

Ingen vet om botten är nådd och börsen kommer med all sannolikhet att vara skakig framöver, men svenskarna verkar starkt övertygade om att börsen kommer vända uppåt över tid. Vi på Fundler är av samma åsikt och fortsätter att utveckla framtidens investeringstjänst för att sätta pengar i arbete.