av Jacob Liebermann
18 december, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

Sverige rör sig mot att bli ett kontantfritt samhälle – men vi är inte där riktigt än. Enligt Riksbanken finns det idag drygt 60 miljarder kontanter i omlopp i Sverige*. Och i en undersökning genom oss på Fundler framkommer det att drygt var fjärde svensk har 20 000 kronor eller mer i kontanter hemma. Den främsta anledningen är att det känns tryggt. Det är dock en falsk trygghet.

I en undersökning utförd av Ipsos Norm har vi på Fundler frågat 1 000 svenskar hur mycket pengar var och en har tillgängligt i kontanter idag. 29 procent av svenskarna svarar att de endast har strösedlar och mynt upp till ett värde på max 1 000 kronor. Samtidigt uppger hela 28 procent att de har 20 000 kronor eller mer i kontanter och ett fåtal av dessa har så mycket som miljonbelopp i kontanter. Det visar sig dessutom att män håller hårdare i kontanterna än kvinnor.

De främsta anledningarna till att gömma undan pengar i hemmet, för både män och kvinnor, är trygghetsfaktorn tillsammans med oviljan att Sverige ska bli ett kontantfritt samhälle. Men sedan skiljer det sig åt mellan könen. Männens misstro till bankerna tillsammans med en oro för en eventuell systemkollaps är betydligt större än kvinnornas. Männen tycker även att känslan av riktiga pengar och mynt är svårslagen, 17 procent uppger detta, medan knappt en tiondel av kvinnor känner likadant.

Vi ser ett mönster i samhället där tryggheten till stor del styr vårt beteende. Speciellt när det kommer till pengar. Många bunkrar på sparkonton och bevisligen väldigt många i kontanter i hemmet också. Det finns självklart olika anledningar till varför man väljer att förvalta sina pengar på ett visst sätt – men det är viktigt att vara medveten om vad man går miste om på nollräntekontot och i madrassen. Sanningen är att pengarna faktiskt förlorar i värde till följd av inflationen. Vi jobbar aktivt för att förmedla fördelarna med att låta sina pengar växa tryggt och säkert i fonder över tid.

Ingen har nog glömt hyperinflationen i Tyskland på 1920-talet då miljontals tyskar blev ruinerade och valutan föll fritt fall. Även om ett liknande scenario förhoppningsvis aldrig sker igen är inflationen fortfarande ett faktum. Genom att lägga pengarna i madrassen eller på ett sparkonto utan ränta minskar pengarna i värde över tid eftersom den årliga inflationen normalt ligger på 1,5–2 procent. Om du sparar 100 000 kr på ett sparkonto i 10 år minskar köpkraften med 20 000 kr vid en inflation på 2 procent. Med den insikten går miljarder kronor förlorat genom att pengarna inte placeras rätt och därmed ges möjligheten att växa i takt med, eller mer än, inflationen.

* Källa: Riksbanken

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av Fundler. I februari 2020 har sammanlagt 1 001 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18–65 år i Sverige. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd.Kontant-sparande