av Maria Franzon
24 april, 2019

Varje månad publicerar vi intervjuer med människorna bakom Fundler! Denna vecka har vi intervjuat Hanna Höije som jobbar som förvaltningsassistent på Fundler.

 

Hej Hanna, berätta kort om dig själv och vad du gör på Fundler!

Mitt namn är Hanna och jag är uppvuxen på västkusten, lite söder om Göteborg men bor sedan några år tillbaka i Stockholm. På Fundler arbetar jag som förvaltningsassistent! Utöver mitt jobb på Fundler befinner jag mig i slutspurten på min kandidatexamen i Business and Economics på Handelshögskolan i Stockholm. Under min studietid har jag även spenderat ett halvår i Singapore där jag valde att göra min specialisering inom finans och nationalekonomi. Nu till hösten kommer jag att fortsätta min specialisering och påbörja min Master med inriktning på finans vilket jag ser mycket fram emot.

På min fritid spenderar jag gärna många timmar ute på havet, då jag alltid haft ett stort intresse för allt som har med segling att göra. På vintrarna när isen hindrar detta ägnar jag istället mig åt mitt andra stora intresse, skidåkning.

 

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?

Det bästa med mitt jobb är att jag inte har en färdig mall för hur en arbetsdag kommer att se ut. Bland annat utför jag ihop med min kollega Linnea den dagliga fondhandeln men utöver det så kan alla möjliga arbetsuppgifter dyka upp. Ena dagen sitter jag och analyserar fonder och är med och tar fram strategier till kommande portföljer, andra dagen gräver jag ner mig i statistik vad gäller våra befintliga Fundler-portföljer och den tredje dagen skapar jag rapporter till olika myndigheter.

 

Varför har du valt att jobba på Fundler?

För mig är Fundler både den ultimata arbetsplatsen och tjänsten. Här får man möjlighet att vara med på en resa som kommer göra avtryck inom branschen under en lång tid framöver. Samtidigt får man stå bakom en tjänst som ständigt utvecklas, som är oberoende och som sätter den individuella investeraren i fokus. Fundler är ett snabb-rörligt företag där mycket sker och alltid i hög takt vilket gör att man aldrig har en tråkig dag på jobbet!

 

Hur ser du på framtiden för robotrådgivning och robotrådgivare?

Jag ser en enormt ljus framtid! Jag ser egentligen väldigt positivt på all slags rådgivning som lyckas tillgängliggöra ett bra sparande för många människor – där tycker jag att robotrådgivningen är allra mest framträdande.

Den digitala rådgivningsplattformen driver utvecklingen framåt och tvingar hela branschen med sig. Detta kommer ha ytterst stor betydelse för all typ av förvaltningsverksamhet framöver. Robotrådgivningstjänster sätter press på både pris och kvalité på många befintliga tjänster vilket gynnar individuella investerare på många plan. Dessutom öppnar denna typ av tjänst upp möjligheten för en enorm grupp med människor, som tidigare haft mycket begränsade möjligheter vad gäller investeringsrådgivning, att kunna lägga upp ett hållbart och gynnsamt sparande. Detta innebär dels bättre investeringsmöjligheter för många människor, oavsett ekonomisk situation, men också en enorm tillväxtpotential för den digitala rådgivningsbranschen i sin helhet.

 

Vad är det bästa spartipset du fått?

När det gäller sparande tror jag på vikten av en tydlig målsättning – Vad är syftet med sparandet är vad ska det ska leda till? Det är målsättningen som gör att man kan tänka sig att motstå en mindre men mer omedelbar belöning, för att senare, få en större eller mer varaktig sådan. Har man inte fastställt sitt mål så tror jag att det kommer vara svårt att upprätthålla motivationen i det långa loppet.