av Maria Franzon
20 mars, 2019

Varje månad publicerar vi intervjuer med människorna bakom Fundler! Denna vecka har vi intervjuat Johanna Ericsson som är compliance, riskansvarig och vice vd på Fundler.

Hej Johanna, berätta kort om dig själv och vad du gör på Fundler!

Jag är uppvuxen i Trosa och har en magisterexamen inom finansiell ekonomi från Stockholms universitet, sedan min examen 2006, har jag jobbat inom finansbranschen. På Fundler har jag en väldigt bred roll, vilket är fantastiskt roligt och lärorikt. Jag ansvarar bl.a. för att implementera nya regelverk, säkerställande av att alla regler efterföljs och att vi har de rutiner som krävs för att vi ska leva upp till de krav som ställs på oss. Vi måste även ha korrekta processer, riktlinjer och rutiner för att säkerställa kundernas säkerhet. Jag kontrollerar verksamheten och ser till att det finns en riskmedvetenhet på daglig basis gällande operativa risker och att det finns verktyg och rutiner för att upprätthålla den löpande hanteringen av risker. Utöver detta så ansvarar jag även för bolagets ekonomi och personalfrågor.

 

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?

Ingen dag är den andra lik då jag har många olika ansvarsområden. För att det ska fungera har jag löpande kommunikation med bolagets olika avdelningar, för att kunna snappa upp förändringar eller om det uppstår några svårigheter eller andra situationer där min kompetens behövs. Mycket av min tid läggs även på att alltid ha koll på nya regelverk och förändringar av regelverk. En annan viktig del i mitt arbete är att nätverka med andra personer som har samma roll inom andra bolag för att t.ex. diskutera hur nya regelverk ska implementeras på bästa sätt. Löpande görs en hel del kontroller av de olika delarna av verksamheten för att säkerställa att alla anställda utför sina arbetsuppgifter enligt riktlinjer och rutiner, att systemen fungerar som de ska. Men även att appen fungerar som önskat, rapportera till styrelsen om det ekonomiska läget och att de olika avdelningar följer sin budget.

 

Varför har du valt att jobba på Fundler?

Det är en väldigt spännande verksamhet med stora möjligheter att förändra den finansiella marknaden. Jag har arbetat i branschen i över 10 år men det är först nu man ser en utveckling som kan komma att förändra branschen i stor utsträckning och jag älskar att få möjlighet att vara delaktig i utvecklingen. Att det dessutom resulterar i något som ger ökad tillgänglighet i ett format som de flesta förstår gör det hela ännu mer intressant. Den tekniska utvecklingen har en stor påverkan på min roll som riskansvarig där man har ett stort fokus på företagets operativa risker. T.ex. så har vi automatiserat en större del av våra flöden, vilket leder till att den manuella handpåläggningen minskar, vilket resulterar i minskad operativa risk. Man får dock inte glömma bort hur viktiga kontrollerna är som säkerställer att hela flödeskedjan fungerar som den ska.

 

Hur ser du på framtiden för robotrådgivning och robotrådgivare?

Jag tror att människor kommer att upptäcka robotrådgivningen i en allt större utsträckning. För alla kanske det inte är en uteslutande metod för sitt sparande men för de allra flesta är det ett väldigt bra komplement. Särskilt om robotrådgivningen är oberoende! Att få rådgivning som helt är anpassat efter ens egna behov och där det inte finns någon risk att ett råd kan baseras på en annan persons intresse, t.ex. den som ger rådet. Att dessutom göra rådgivningen lättillgänglig gör att fler kommer ta tag i att faktiskt börja spara och att inte behöva avsätta tid för ta sig till ett fysiskt möte tror jag kommer underlätta för väldigt många. Nu finns möjligheten att investera ett knapptryckning bort i mobilen, närsomhelst dygnet runt.

I år, 2019, är det första gången som alla investeringsrådgivare och värdepappersbolag måste redovisa alla avgifter (enligt MiFID II regelverket) som kunden har betalat för sina investeringar. Då får kunden faktiskt se svart på vitt vilka avgifter man haft och hur de har påverkat ens avkastning under året, vilket för många kommer vara en ögonöppnare. Som robotrådgivare kan man hålla nere kostnaderna och framförallt så behöver en robot inga provisioner.

 

Du har en bakgrund från kapitalförvaltning. Vad är dina viktigaste erfarenheter och lärdomar från tiden där?

Jag har en lång erfarenhet av många olika delar från branschen, allt från att hjälpa privatkunder på bankkontor till att vara räntehandlare i Norge och Stockholm samt starta upp en filial till en utländsk bank här i Stockholm där vi tog oss in på den svenska räntemarknaden och senast kommer jag från kapitalförvaltning för förmögna kunder. Erfarenheterna är väldigt många och lärdomarna lika så. Men är det något jag verkligen lärt mig under vägens gång så är det att alla avdelningar och delar av en verksamhet måste samarbeta hela vägen. Jag kan inte själv sitta och utforma våra processer efter regelverken utan jag måste i ett tidigt stadie få input från både säljavdelningen, kundsupporten och förvaltning för att tillsammans säkerställa att en process blir så bra som möjligt för hela verksamheten. Då helt plötsligt kan man se möjligheter med nya regelverk som kommer och resultatet kan komma blir betydligt bättre än vad det var innan.

 

Vad är det bästa spartipset du fått?

Börja tidigt med att löpande sätta av i en långsiktig placering. Att ha ett månatligt sparande i en diversifierad portfölj är väldigt effektivt, särskilt om sparandet dras i samband med att man får lön. Då finns det inte risk att lönen tagit slut och att det inte blir någon avsättning. Många drömmer också om att kunna göra stora snabba klipp men ofta så går det inte riktigt som man hade tänkt och då är en löpande avsättning i t.ex. fonder en mycket bättre långsiktig strategi där man får ränta på ränta effekten, d.v.s. varje år får man avkastning även på tidigare års avkastning.