Profilbild
av Mohammed Salih
17 februari, 2023

Skolsystemet i Sverige: Vi behöver mer privatekonomi i skolan

Skolan har alltid varit en viktig plats för unga människor att lära sig om vuxenlivet och samhället. Men trots att privatekonomi är en central del av det dagliga livet är det ofta en bristvara i skolan. Detta är en stor brist som kan få allvarliga konsekvenser senare i livet. Enligt en undersökning av Kronofogden ansöker allt fler personer om skuldsanering, och det är allt svårare att få godkänt.

Varför behöver vi mer privatekonomi i skolan?

En av de viktigaste anledningarna till att vi behöver mer privatekonomi i skolan är för att ungdomar ska lära sig hur man hanterar pengar. Om unga människor inte lär sig hur man hanterar pengar på ett ansvarsfullt sätt, riskerar de att hamna i skuldfällor senare i livet. Det är inte bara en personlig kris som kan sätta käppar i hjulet utan det kan även leda till ekonomiska problem för hela samhället.

En annan anledning till att vi behöver mer privatekonomi i skolan är för att det är en central del av vår vardag. Privatekonomi handlar om allt från att lära sig att hantera en budget, att sätta upp ett sparande, och att förstå hur ränta fungerar när man tar ett lån. Genom att lära sig mer om privatekonomi i skolan kan unga människor utveckla en bättre förståelse för hur ekonomin fungerar och hur man tar ansvar för sin egen ekonomiska situation.

Men varför är det en bristvara i skolan idag? En del av problemet kan bero på att privatekonomi inte är en obligatorisk del av den svenska skolplanen. Även om vissa skolor erbjuder kurser i privatekonomi och investeringar är det inte alla skolor som har resurserna för att inkludera det som en del av läroplanen. Detta innebär att många unga människor inte får någon utbildning i privatekonomi alls. Varken hemifrån eller från skolan.

Det är också viktigt att förstå att privatekonomi är ett ämne som ständigt förändras. Med nya teknologier, finansiella verktyg och investeringsalternativ, behöver vi uppdatera våra kunskaper om privatekonomi för att hålla jämna steg med utvecklingen.

Genom att inkludera privatekonomi som en obligatorisk del av skolan kan vi se till att unga människor har de kunskaper som behövs för att navigera i den snabbt föränderliga ekonomin.

Vad kan göras för att öka kunskapen om privatekonomi i skolan?

Här är några konkreta förslag som kan implementeras, helst från grundskolan, då inte alla unga går på gymnasiet.

  1. Införa ämnet privatekonomi som obligatoriskt ämne i skolan: Skolor kan införa privatekonomi som ett eget ämne och lära eleverna om grundläggande ekonomiska koncept, budgetering, sparande, skuldfällor, investeringar och pensionssparande.
  2. Använda praktiska exempel och övningar: Lärare kan använda praktiska exempel och övningar för att undervisa eleverna om privatekonomi. Det kan inkludera budgetövningar, skatteberäkningar, sparövningar och liknande verktyg för att ge eleverna praktisk erfarenhet.
  3. Använda gamification och simuleringar: Det finns flera datorprogram och appar som är speciellt utformade för att undervisa eleverna om privatekonomi. Eleverna kan spela spel eller simuleringar som hjälper dem att lära sig om ekonomiska koncept på ett roligt och engagerande sätt.
  4. Gästföreläsningar och workshops: Skolor kan bjuda in experter inom privatekonomi och finansiella planering att hålla gästföreläsningar och workshops för eleverna. Det kan hjälpa eleverna att få insikt i hur de kan hantera sina egna pengar på bästa sätt.
  5. Integrera privatekonomi än mer i andra ämnen: Privatekonomi kan också integreras i andra ämnen, till exempel matematik, samhällskunskap eller hem- och konsumentkunskap. Genom att integrera privatekonomi i flera ämnen kan eleverna få en mer omfattande förståelse av ämnet.
  6. Ge praktisk erfarenhet genom att låta eleverna starta en företagsidé eller projekt: Eleverna kan få en förståelse för hur det är att driva ett företag och vad som krävs genom att få möjlighet att starta en företagsidé eller projekt. De kan lära sig om budgetering, marknadsföring, investeringar och mycket mer genom att skapa och driva ett projekt.

Genom att använda dessa strategier kan eleverna få en grundlig förståelse av privatekonomi och förbereda dem för att hantera sina egna pengar på ett ansvarsfullt sätt.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.