av Sara Sätermark
10 februari, 2022

Uppdaterad: 14 november, 2022

Utmaningen att etablera sig på bostadsmarknaden som ung vuxen är ett problem i Sverige och har varit i centrum av samhällsdebatten under flera år. I mer än häften av Sveriges 25 största städer, klarar inte en genomsnittlig ung vuxen med fast anställning att köpa en egen bostad enligt nuvarande bolånekrav.

En färsk rapport av Skandia ”Lön utan lägenhet 2022” beskriver hur unga vuxna riskerar att helt bli utestängda från den svenska bostadsmarknaden. Till följd av en obalans mellan befolkningstillväxt och bostadsbyggande, råder det bostadsbrist i Sverige.

Bristen på bostäder och låga räntor har i sin tur drivit upp priset på bostadsrätter kraftigt. Samtidigt är en bostadsrätt den enda möjliga vägen för många att få en egen bostad. En stor utmaning, eftersom priset på bostadsrätter har ökat med 579 procent de senaste 20 åren, en ökning som är långt ifrån löneökningarna under samma period.

Amorteringskraven och bolånetaket slår hårdast mot unga vuxna

Idag nekas unga vuxna att få ett bolån på sju av tio inflyttningsorter. Det här innebär problem för individen och samhället i stort. Många företag vittnar om rekryteringsproblem då färdigutbildad kompetens inte kan flytta dit jobben finns. Det gäller särskilt i växande städer som Örebro, Uppsala och Södertälje, som riskerar att gå miste om välbehövlig arbetskraft.

Amorteringskraven och bolånetaket är de delar som slår hårdast mot unga vuxna som ska in på bostadsmarknaden. Idag riskerar en ung vuxen med stabil inkomst att inte få ett bostadslån beviljat, trots att personen ur bankens bedömning är kreditvärdig.

Orsaken till problemet är de skärpta kreditreglerna. Framför allt handlar det om de nya amorteringskraven och det skärpta bolånetaket. Tillsammans med kraftiga prisökningar skapar det en svidande barriär för unga vuxna med fast anställning och en stabil inkomst som vill in på bostadsmarknaden. Det finns en sund tanke i att amorteringsfria bolån har förändrats genom nya regelverk, men de nya reglerna saknar flexibilitet och hänsyn till låntagarnas livssituation. Reglerna har helt enkelt blivit för hårda och priset som unga behöver betala har blivit för högt.  

Tre tips för en bra start in på bostadsmarknaden

 1. Månadsspara
  Med bostadsmarknadens utveckling är det viktigt att tidigt komma igång med ett sparande avsatt för den första bostaden.

  Hos Fundler kan du enkelt öppna ett automatiskt månadssparande och låta sparandet växa med barnen. Att avsätta en summa varje månad innebär också att du sprider risken och drar nytta av marknadens svängningar, ibland köper du billigt och ibland lite dyrare. Ett tips är att bestämma ett belopp som dras automatiskt från ditt lönekonto varje månad. Du kan räkna ut hur mycket ett månadssparande kan bli i vår räknesnurra.

 2. Sprid risken
  Vill du ge barnen det bästa möjliga sparandet är det extra viktigt att investeringarna har bra riskspridning och låga avgifter. Skillnaden i avkastning mellan en fond med låg respektive hög avgift kan bli stor på sikt. Eftersom en stor del av de kostnader som läggs på kunden i vanlig förvaltning har tagits bort, så kan vi på Fundler hålla en låg avgift. Här hittar du avgiften för samtliga portföljer.

  Även riskspridningen är viktig för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt barnsparande. Är det tio år eller mer tills sparandet ska tas ut? Då kan det vara bra att spara med lite högre risk, eftersom det på lång sikt ger större möjlighet till högre avkastning. De senaste 20 åren har aktiefonder varit den bästa investeringen med en avkastning på i genomsnitt 8 procent. När du sätter upp ett nytt sparmål, så hjälper Fundler dig att hitta rätt risk och portfölj anpassat till investeringstiden. Här kan du se hur våra portföljer har utvecklats i jämförelse med likvärdiga alternativ.

 3. Sätt pengarna i arbete
  Vi har tidigare skrivit om att bostadsmarknadens utveckling väldigt väl följer börsens utveckling, därför är det viktigt att sätta pengarna i arbete för att inte förlora köpkraft. Alla har inte möjlighet att lägga undan stora summor varje månad, men eftersom den här typen av sparande är långsiktigt, blir även små summor stora med tiden. Man brukar räkna på en snittutveckling på aktie- och fondsparande på ca 8% per år.Exempelvis ger 1 000 kr i månadssparande med en avkastning på 8% närmare 600 000 kr på 20 år. Det är mer än dubbelt så mycket (!) som om pengarna sparats på ett sparkonto med 1% ränta.

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.