av Annika Javestad
17 december, 2021

En undersökning från Kantar Sifo Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening visar att barnsparande är en självklarhet för svenska föräldrar. En majoritet, hela 90 procent, sparar till sina barn. Sju av tio väljer att spara i fonder i någon form, medan drygt 40 procent sparar på ett bankkonto. Hur bör man tänka kring sitt barnsparande?

Vi närmar oss jul och det är säkert många som i cornonatider fyller varukorgar på e-handelssajter och kryssar av drömfyllda önskelistor. Många är det också som sätter av pengar till barnen varje månad och förmodligen är det den bästa julklappen av dom alla. Fast det vet ju inte barnen om än.

Hela 90 % av föräldrar med barn under 18 år sparar till sina barn, enligt en undersökning från Kantar Sifo Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening. Trots att det senaste året kan inneburit påfrestningar genom en sämre hushållsekonomin har 84 procent behållit sitt sparande på samma nivå och 12 procent har ökat sitt barnsparande. Endast 4 % har minskat sparandet. Det är goda nyheter. För ett barnsparande som är rätt placerat kan vara avgörande den dag barnets ska börja studera, köpa sin första bostad eller ta körkort.

Så här bör du tänka kring barnsparande – 3 tips!

1. Sätt pengarna i arbete!

Ett sparande på 500 kr i månaden ger ett totalt belopp på 108 000 kr efter 18 år. Med en sparhorisont på 18 år bör pengarana placeras på börsen för att inte minska i värde. Med en inflation på runt 2 procent per år sjunker pengarnas köpkraft på ett vanligt sparkonto.

Enligt undersökningen från Fondbolagens förening väljer 7 av 10 att investera sina barns pengar i fonder. Hela 42 procent väljer helt eller delvis att spara ett vanligt sparkonto. Förutom att pengarna sjunker i värde på ett sparkonto, så går man också miste om värdefull tillväxt genom att inte placera dom på börsen.

Ett sparande på 500 kr i månaden under 18 år med börsens genomsnittliga avkastning på 8 procent, ger ett totalt sparande på 224 000 kr. Det vill säga mer än dubbelt så mycket som på ett bankkonto.

”Något färre sparar på sparkonto i årets mätning, vilket är bra. Eftersom ett barnsparande vanligtvis är väldigt långsiktigt är det fördelaktigt med en exponering mot de finansiella marknaderna för att öka chansen till högre avkastning”

Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

2. Månadsspara!

Genom att sätta av en mindre summa varje månad blir inte sparandet lika kännbart. Dessutom sprider du risken genom att köpa både i ned- och uppgång. Vissa månader får du fler fondandelar och vissa månader lite färre. Det gör att du får bästa effekt av marknadens svängningar och på läng sikt även ränta på ränta.

I undersökningen från Kantar Sifo Prosperar svarar en stor majoritet, 86 procent, att man sparar regelbundet genom till exempel ett månadssparande. Med börsens genomsnittliga avkastning på 8 procent blir ett månadssparande en rejäl slant till barnets myndighetsdag.

500 kr i månaden under 18 år blir 224 000 kr

1 000 kr i månaden under 18 år blir 450 000 kr

1 500 kr i månaden under 18 år blir 674 000 kr. 

3. Välj vem som ska stå som ägare av pengarna

Det är inget självklart val att bestämma om man ska spara i sitt eget eller i barnets namn. Det visar även resultatet av undersökningen. Det är nästan lika många av svenskarna som sparar i sitt eget namn (47 procent) som uppger att man sparar i barnets namn (48 procent). Det intressanta är att en klar majoritet säger att om de hade gjort valet idag hade de valt att spara i barnets namn.

För att själv kunna välja när barnet ska få tillgång till sparandet, är ett alternativ att spara pengarna i ditt eget namn. Då riskerar du inte pengarna spenderas på annat än det som  du som förälder har tänkt. Ett annat alternativ är en kapitalförsäkring där du helt enkelt kan ange barnet som förmånstagare, du kan fortfarande kontrollera när uttagen ska ske, men du kan även vara helt säker på att sparandet går till barnet om något skulle hända. Här har vi skrivit mer om olika sätt att spara och vad som skiljer de olika sparformerna åt.

Källa: Undersökning från Fondbolagens förening genom Kantar Sifo Prospera (Okt 2021)

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet”.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.