av Annika Javestad
1 april, 2021

Uppdaterad: 31 maj, 2022

Den 1 april 2021 sänktes flyttavgiften för återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar. Det kan låta lite krångligt, men är det bästa som hänt på länge för dig som kund. Detta innebär att det nu är lättare att flytta sin tjänstepension från en förvaltare till en annan för att förbättra avkastningen på din pension.

I september förra året motiverade finansmarknadsminster Per Bolund förslaget om sänkta flyttavgifter så här på regeringens hemsida:

”Nu vidtar vi ytterligare åtgärder för att sänka de omotiverat höga återköps- och flyttavgifter som finns på marknaden. Det här beskedet är dåliga nyheter för de företag som genom höga avgifter försökt hindra konsumenter att flytta sitt sparande”

Förslaget klubbades igenom av regeringen i februari 2021, och nu är det äntligen dags!

Vad innebär en sänkt flyttavgift?

Den nya lagstiftningen innebär att försäkringsföretag vid flytt av försäkringar endast får ta ut en avgift som motsvarar kostnaden för den administrativa hanteringen. Alla försäkringsavtal som ingåtts efter den 30 juni 2007 omfattas av den nya lagstiftningen. Avgiften får högst uppgå till ett belopp som motsvarar 0,0127 prisbasbelopp (ca 600 kronor för år 2021). Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp (47 600 kronor år 2021) får försäkringsföretaget inte ta ut någon avgift alls för återköpet eller flytten.

Hur påverkar den sänkta flyttavgiften dig som har ett tjänstepensionssparande?

För dig som kund innebär den låga avgiften möjlighet till större rörlighet och bättre villkor. Det är en viktig milstolpe för alla svenskar med försäkringsavtal där inlåsningseffekten genom dyra avgifter har satt stopp för bättre villkor. Många kommer att flytta sin försäkring för att få lägre avgifter och bättre anpassad risknivå, vilket över tid ger möjlighet till bättre avkastning.

Säger Jacob Liebermann, rådgivningschef på Fundler.

Lagstiftningen kommer att innebära högre krav och större transparens på försäkringsbolagens förmåga att tillhandahålla bra kvalité på sitt fondsortiment. Detta är självklart något som vi på Fundler välkomnar.  

Vårt främsta mål är att sätta pengar i arbete till bra villkor. Eftersom vi inte tar emot provisioner och kan använda den främsta tekniken för att minska avgiften och höja precisionen, öppnar det äntligen upp för fler att få en bättre pension.

Säger Ulf Ahrner, grundare och förvaltningschef på Fundler.

Trots att regleringen av flyttavgifter är välkommen, finns det fortsatt mycket att göra. Vår förhoppning är att flytt av försäkringar tecknade innan 1 juli 2007 kommer att utredas vidare och att pensionsspararnas konsumentskydd förbättras ytterligare. Inte minst genom att reglera att en flytt inte får ta orimligt lång tid. Att flytta en fondförsäkring är inte mer komplicerat än att flytta ett ISK och borde inte ta längre tid än ett par dagar. Men, vi har ändå kommit en lång bit på vägen för en bättre pensionsmarknad.

Hur vet du om du ska flytta din tjänstepension?

Om du har ett tjänstepensionssparande idag bör du se över hur din nuvarande förvaltare har investerat dina pengar och om du kan få bättre villkor samt avkastning på sparandet genom att flytta tjänstepensionen till en annan förvaltare. För att göra detta behöver man titta på befintliga avgifter, risknivå och historisk avkastning på samtliga pensionsförsäkringar. Detta är något som de flesta känner är komplicerat att sätta sig in i, därför erbjuder vi på Fundler Gratis Pensionsanalys. Fundlers oberoende rådgivare analyserar dina nuvarande pensionsförsäkringar och ser över om dina pensioner kan förbättras. Vi har hjälpt 9/10 till lägre avgifter och möjlighet till bättre avkastning.

Mer relaterad läsning

Hur ska jag pensionsspara beroende på min ålder?

Svenskarna börjar pensionsspara för sent

8 av 10 kan få mer i pension!

Vad betyder informationen i pensionsbeskedet egentligen?