av Maria Franzon
4 oktober, 2019

Enligt Finansinspektionens föreskrifter får oberoende rådgivare bara lämna rådgivning på oberoende grund och får inte heller rekommendera och lämna råd till dig om egna eller närstående företags produkter. En ”oberoende rådgivare” får inte heller ta emot och behålla någon ersättning (provision) från företag vars produkter man lämnar råd om.

 

Fundler erbjuder professionell förvaltning utan intressekonflikter.

Vi är stolta över att vara en av få helt oberoende investeringsrådgivare på marknaden, vi har varken egna fonder eller tar emot och behåller provisioner. Många rådgivare är egentligen säljare av sitt eget bolags fonder, eller får stora provisioner av de fonder eller andra produkter de säljer. Fundler tar endast betalt genom ett tydligt förvaltningsarvode och de provisioner som vanligtvis skulle ha gått till oss som rådgivare, återinvesterar vi istället oavkortat åt kunden. Det gör att många av de fonder vi rekommenderar till och med är billigare genom oss, än vad de hade varit om man hade köpt dem själv genom en nätmäklare, bank eller kapitalförsäkring.

Eftersom vi inte tjänar extra pengar på att sälja en specifik fond eller påstår att du ska ta mer risk än du egentligen borde, kan vi ge bästa möjliga förutsättningar att uppfylla dina ekonomiska mål.

oberoende-radgivning-

 

Här kan du läsa mer om oberoende rådgivning:

https://www.fi.se/sv/marknad/vardepappersmarknad-mifidmifir/om-mifidmifir/

https://www.fi.se/sv/publicerat/rapporter/tillsynsrapporter/2019/fi-tillsyn-11-kartlaggning-av-radgivningsmarknaden/