av Jacob Liebermann
16 november, 2018

Uppdaterad: 9 mars, 2022

Diskussionerna kring passivt förvaltade fonder och aktivt förvaltade fonder har pågått under lång tid och det finns för och nackdelar med båda alternativen. Vi menar på att det ena inte behöver utesluta det andra utan ser ett stort värde med båda två!

Innan vi går närmre in på detta vill vi först reda ut de olika begreppen:

Passivt förvaltade fonder

En passiv fond (indexfond) förvaltas i syfte att efterbilda sammansättningen av ett visst index. Förvaltaren strävar efter att fondens samlade innehav (portföljen) ska avvika så lite som möjligt mot jämförelseindex.

Aktivt förvaltade fonder

Aktiv förvaltning innebär att förvaltaren tar aktiva beslut om att köpa, sälja eller behålla ett värdepapper beroende på en mängd olika faktorer som analyseras och värderas.

Fundler-graf
Det vi vet är att inflödet av kapital senaste åren till passivt förvaltade fonder har ökat enormt och investeringsformen har blivit väldigt populär bland sparare. Anledningarna är många men vi vågar påstå att den främsta är de låga avgifterna.

Vad gäller aktivt förvaltade fonder så finns det utan tvekan de som är värda sin avgift men det finns också många som underpresterar och är därmed inte värda att betala för. Det är inte heller alldeles enkelt att på förhand veta vilka aktivt förvaltade fonder som är ”bra” varför det kan uppfattas som ett tryggare alternativ att välja något som är billigt.

Således kan man säga att aktiva fonder som övertid slår index definitivt skapar ett mervärde men alternativen som inte gör det begränsar avkastningen och det är tveklöst spararen som står som förlorare.

Fundler-portfolio
Fundlers nuvarande portföljer har nästan uteslutande indexfonder som i sin tur är noggrant utvalda och sammansatta för att ge en god riskjusterad avkastning till en låg avgift. Vi fokuserar på att sprida risken och att inte lägga alla ägg i en korg vilket också återspeglas i våra portföljer. Avslutningsvis kan jag avslöja att vi i skrivande stund håller på att ta fram portföljer med fler inslag av aktiva fonder, more to follow!

Övrigt

Av olika anledningar (där ibland hög historisk avkastning jämfört med andra marknader) är det viktigt att ha en betydande del av sitt sparande mot Sverige så till vida att vi inte väljer någon av portföljerna med låg risk. Vi vet också att det finns andra marknader så som Europa, USA och tillväxtländer som är intressanta och som skapar goda förutsättningar för värdetillväxt varför vi också har med dessa inslag.