av Sara Sätermark
19 maj, 2022

Uppdaterad: 14 november, 2022

Sedan 2007 har du som försäkringstagare rätt att flytta kapital i privata pensionsförsäkringar, individuella tjänstepensioner och icke kollektivavtalade tjänstepensioner från ett försäkringsföretag till ett annat. Du har också rätt att återköpa kapitalförsäkringar. Detta gäller dock bara försäkringar som är tecknade efter 1 juli 2007, vilket innebär att en stor del av vårt pensionssparande varit inlåst och därmed omöjligt att optimera med hänsyn till avgifter och avkastning.

Ja från Riksdagen: flytträtt för pensionsförsäkringar tecknade innan 1 juli 2007

Mer förmånliga möjligheter till pensionssparande har varit uppe för debatt och i april 2021 infördes ett avgiftstak på 600 kronor för flytt av pensionsförsäkringar, såväl privata som tjänstepensioner. Onsdagen den 18 maj röstade riksdagen igenom ytterligare en lag om flytträtt för även de pensionsförsäkringar som tecknats innan 1 juli 2007.

Fundlers sparekonom Mohammed Salih ser fördelarna som lagändringen kan föra med sig.

– Äntligen öppnar möjligheten upp sig för att smidigt och med relativ låg avgift kunna flytta en pensionsförsäkring som inte levererar en bra avkastning och- eller har höga avgifter. Det kommer skapa både trygghet och förtroende för marknaden.

65% vet inte vilka avgifter de ska betala för sin pension

I en undersökning som Fundler genomförde med Kantar Sifo i januari i år uppger 65 procent att man inte vet vad man betalar för total avgift för sitt privata pensionssparande och tjänstepension. 49 procent uppger att man är osäker på om ens pensionssparande är placerat på bästa sätt med hänsyn till avgifter och avkastning.

Samtidigt är det bara en av fem som läser det orangea kuvertet noga för att sedan klicka sig vidare in på Minpension.se

– Det är alarmerande siffror med tanke på hur vi relativt enkelt kan förbättra förutsättningarna för att höja levnadsstandarden som pensionärer genom att se över och justera avgifterna på våra pensionsförsäkringar. Tyvärr är det alldeles för få som agerar och som i slutändan får betala ett högt pris för sin passivitet, säger Jacob Liebermann, rådgivningschef på Fundler.

Han tycker det är anmärkningsvärt att 77 procent av de tillfrågade i Fundlers undersökning känner till möjligheten att flytta pensionsförsäkringar men att endast 23 procent har agerat.

– Den breda massan gör alltså ingenting och väljer att inte se över vilka förbättringsmöjligheter som faktiskt finns. Det är uppenbart att något behöver göras och om vi kan sänka tröskeln och hjälpa människor att på ett enkelt och smidigt sätt bättra på sina pensioner är det ett jobb vi mer än gärna utför!

60% oroar sig för om pensionen räcker till

Fundlers undersökning visar dessutom att 37 procent oroar sig för pensionen och att hela 60 procent är tveksamma till att man kan behålla sin nuvarande levnadsstandard när man går i pension.

Nu när förslaget om utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar klubbats igenom väntas lagen träda i kraft 1 juli i år.

Mohammed Sahlis tips för ett bättre pensionssparande

  1. Analys. Man ska inte flytta för flyttandes skull utan det ska löna sig att flytta, en gedigen analys av flytten så att inte förmånliga äldre villkor går förlorade om flytten genomförs.
  2. Avgifter. En annan viktig parameter i pensionssparande är att ha koll på avgifterna så att inte fonderna man placerar i äter upp alla avgifter.  1 procent högre avgift kan ge dig 25 procent lägre avkastning. Om du sparar 2 000 kr i månaden under 20 år med börsens genomsnittliga avkastning på 8 procent, så är det stor skillnad på ditt slutliga sparande om du betalar 1,4 eller 0,4 procent i avgift.
  3. Tid. Är pensionen om ett par decennier, ja då har du råd att lägga dig långt ut på riskskalan, detta för att historien visar att det har varit lönsamt att ta högre risk, just på grund av att man har råd att låta pengarna gå upp och ned i värde – mot att man, förhoppningsvis, får högre avkastning i slutändan.
  4. Risk. Sist men inte minst, tänk till kring vilken risknivå du ska ligga på, är det så att pensionen är runt hörnet ska du självklart ta mindre risk.

Fundlers oberoende rådgivare kan hjälpa till med att analysera dina pensionsförsäkringar och ser över om dina pensioner kan förbättras. Rådgivarens bedömning görs bland annat utifrån dina befintliga avgifter, risknivå och historisk utveckling. Du får sedan ett förbättringsförslag som du bestämmer om du vill gå vidare med.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Läs mer om pensionssparande i tidigare inlägg här

Sifo undersökning visar att svenskarna tror att pensionssparandet kan förbättras – men var tredje gör inget åt det

Hur ska jag pensionsspara beroende på min ålder?

Vad betyder informationen i pensionsbeskedet egentligen?

Svenskarna börjar pensionsspara för sent

Nu har du rätt att flytta din pension – till rimliga villkor