Profilbild
av Mohammed Salih
20 september, 2022

Stigande priser och högre räntekostnader är kännbara för hushåll och företag. Många hushåll får nu en betydligt högre levnadskostnad. Men det skulle bli än mer smärtsamt om inflationen blev kvar på dagens höga nivåer, det skriver Riksbanken på sin Twitter strax efter de rekordhöga höjningarna på 100 punkter.

100 punkter var mer än väntat då 9/9 analytiker var eniga om en 75 punkters höjning. Styrräntan landar nu på 1,75% och bakgrunden till rekordhöjningen är den höga inflationstakten i Sverige, som i augusti låg på 9 procent, medan Riksbankens inflationsmål är 2%.

Riksbankens räntebesked är starten på en intensiv makrovecka som följs av Federal Reserves räntebesked på onsdag. Där har analytiker också prognostiserat en höjning om 75 punkter, även om en del tror på 100 punkter vilket kanske kan bli mer aktuellt med tanke på att Riksbanken visade vägen. Utöver det kommer centralbankerna i Storbritannien, Norge och Japan med räntebesked i veckan.

Hur påverkar räntehöjningarna börsen?

Högre räntor gör aktier mindre attraktiva, allt annat lika, är det troligt att detta kan skapa oro i flertalet aktier, särskilt aktier med höga värderingar och även fastighetsbolaget som är tungt belånade. Bankerna däremot kan gynnas av högränteklimatet då mycket av intäkterna kommer från räntenettot.

Vi kommer från ett klimat där räntorna har varit väldigt låga. När det blir billigare att låna kan hushållen öka sin konsumtion. Detta leder till att företag omsätter mer och på så sätt kan öka vinsterna på sista raden. Dock ska man komma ihåg att detta inte bara påverkar företag som säljer mot slutkonsumenten utan konsumentens köpbeslut rör sig upp för hela produktionskedjan.

Branscher som är attraktiva trots räntehöjningar

Höjda räntor påverkar olika branscher olika, därför kan vara läge att vara mera selektiv i sina placeringar och en ombalansering kan vara aktuell.

Som vi nämnde ovan är definitivt bankbranschen en vinnare då räntenettot kan förbättras. Andra branscher som gynnas kan också vara läkemedel, dagligvaror och teleoperatörer, det vill säga företag som inte är så konjunkturkänsliga och därmed drabbas av en dämpad efterfrågan på grund av räntehöjningar.

Hur påverkar räntehöjningarna bolånen?

Styrräntan påverkar de rörliga räntorna och när bostadsägare lånar pengar ligger räntesatsen i genomsnitt 2 procentenheter över styrräntan. En höjning till 1,75 procent ger i genomsnitt alltså en rörlig boränta på 3,75 procent.

Här under hittar du en tabell som visar hur ett lån ökar i månadskostnad vid olika räntenivåer. Genom att titta på din ungefärliga lånestorlek kan du se om du skulle klara av den högre kostnaden som en högre ränta innebär. Tabellen nedan tar inte hänsyn till ränteavdraget vi har idag som innebär att du får tillbaka 30% av den räntekostnad du har haft under året.

Du får göra avdrag med 30 procent av dina räntekostnader, upp till 100 000 kronor. Om du har räntekostnader som överstiger 100 000 kronor, är ränteavdraget 21 procent på den delen. Storleken på ditt ränteavdrag beror på lånets storlek och på vilken bolåneränta du har. Det man ska komma ihåg är att, om man är två personer som står som betalningsansvariga för lånet får ni göra avdrag med 30 procent upp till 100 000 kronor var, alltså totalt upp till 200 000 kronor. För räntekostnader som överstiger 200 000 kronor är avdraget 21 procent.

Bolån2 % ränta4 % ränta
1 mkr1667 kr/mån3333 kr/mån
2 mkr3333 kr/mån6667 kr/mån
3 mkr5000 kr/mån10 000 kr/mån

Med bakgrund av de skenenade räntekostnaderna har regeringen gett Finansinspektionen i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av åtgärder på bolånemarknaden. Inom uppdraget ska Finansinspektionen bland annat analysera i vilken utsträckning som förändringar av bolånetak och amorteringskrav kan bidra till att minska riskerna för högt skuldsatta hushåll över olika konjunkturer, det vill säga hög- och lågkonjunktur.

Särskild fokus ska läggas på konsekvenserna för hushåll med lägre inkomster och små ekonomiska marginaler och olika gruppers möjligheter att komma in på bostadsmarknaden, vilket dock kan få inflationen att fortsätta vara hög och bostadspriserna fortsätta öka.

Trots detta är börsen helt fantastisk

Även om det känns väldigt tufft just nu har både börsen och världen varit med om liknande situationer innan. Allt ifrån Amsterdams bankkris i mitten på 1700-talet till finanskrisen 2007–2008 där vi såg en nedgång på cirka 50 procent på 1,5 år. Börsen har återhämtat sig och man brukar säga att historien upprepar sig.

Därav är det viktigt att fortsätta att hålla sig till sin strategi. Oavsett om det är ett månadssparande, engångsinsättningar av större belopp med lång investeringshorisont eller halvårsinsättningar i bra fonder eller enskilda aktier.

Sist men inte minst vill jag verkligen påminna om vikten av ett månadssparande och varför det är så otroligt viktigt att inte avbryta ränta-på-ränta effekten i onödan. Vi köper i upp och nedgångar, hedgar oss mot att timea marknaden och får in en rutin som bara hjärnspöken kan förstöra.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.