Profilbild
av David Unver
21 oktober, 2021

Uppdaterad: 31 maj, 2022

En sammanställning av kursutvecklingen för samtliga börsnoteringar under 2021, visar att chansen till snabba pengar på noteringsdagen är ett minne blott!

Tips från mäklare och investmentbanker med högt förtroende har resulterat i överteckningar vid börsintroduktionen, ofta flera gånger om. Det har gjort det svårt för småsparare att få önskad tilldelning och skapat ett enormt tryck på noteringsdagen, när många vill få en andra chans att köpa aktien. Bolagen utnyttjar börsklimatet och noterar sina aktier till alldeles för höga värderingar. Det synas nu av börskollektivet.

Det senaste decenniets börseufori och starka trend på aktiemarknaden har bidragit till rekordstort intresse för börsintroduktioner. Trenden med börsintroduktioner har förstärkts av fenomenet med SPAC-bolag (läs vårt tidigare inlägg om SPAC här). Under 2021 har antalet börsnoteringar på Sveriges olika börslistor slagit alla tidigare rekord. Hittills har 105 bolag noterats på börsen och fler planerar att listas. Det är ökning med 68 procent jämfört med börsåret 2020. Den kraftiga ökningen beror bland annat på att många planerade börsnoteringar sköts upp efter krisen i samband med pandemin.  

Två av tre bolag utvecklades negativt på noteringsdagen!

Börsen är en vanlig väg att gå för att få in nytt kapital för fortsatt tillväxt och expansion. Samtidigt finns grundare och initiala investerare i bakgrunden som vill göra en efterlängtad exit. På andra sidan har vi marknadens till synes omättliga aptit för tillväxt och nya bolag. Allt sammantaget har börsintroduktioner i stor utsträckning varit synonymt med starkt stigande aktiekurser på noteringsdagen. De som har lyckats teckna inför en börsnotering har med stor sannolikhet kunnat trycka på säljknappen till ett betydligt högre pris första handelsdagen. Den trenden har nu brutits.

Jag har sammanställt kursutvecklingen för samtliga börsnoteringar under 2021. En intressant iakttagelse är att nästan två tredjedelar utvecklades negativt på noteringsdagen. Den genomsnittliga kursutvecklingen var minus 12 procent första handelsdagen. Sämst gick det för First North listade teknikbolaget Intellego Technologies, som öppnade på 6,5 och stängde på 4,26. Det motsvarar en värdeminskning på 34 procent.

Tittar man på hur aktiekurserna har utvecklats under sitt första börsår jämfört med noteringskursen, har 65 procent av aktienykomlingarna sjunkit med hela 25 procent. Det betyder att en fjärdedel av det initiala börsvärdet har raderats bort under året. Värt att tillägga är att det naturligtvis har funnits framgångsrika börsnoteringar vars aktiekurs har stigit brant under året, men statistiken talar sitt tydliga språk.

Hur bör man utvärdera ett bolag vid börsnotering?

Detta visar hur viktigt det är att göra sin hemläxa vid investering i nynoterade bolag. Man behöver beakta flera olika faktorer som kan vara svåra att identifiera för ett otränat öga.

Det är bland annat värt att titta på företagens historik, som ofta inte är särskilt lång för majoriteten av börsnykomlingarna. Många har bedrivit sin verksamhet under högkonjunktur och goda börstider. Det gör det omöjligt att se och eventuellt förstå hur bolagets affärsmodell skulle klara av tuffare tider. Gemensamt för en klar majoritet av bolagen är att de fortfarande dras med stora förluster. Förhoppning om lönsamhet ligger i bästa fall långt fram i tiden. Det kommer sannolikt öka behovet för nyemissioner vilket tenderar ha negativ påverkan på aktiekursen.

Det finns exempel på bolag som visar fina siffror i sina börsprospekt med goda framtidsutsikter, men som sedan vinstvarnar några kvartal senare. Det är mycket ofördelaktigt för den kommande kursutvecklingen. En vinstvarning minskar förtroendet för bolaget, investmentbankerna och mäklare som hjälpte till med börsnoteringen, samt ägare som säljer på noteringsdagen. Det ger en stark indikation att värderingen som sattes vid noteringen inte var försvarbar. Förlorarna är ofta småsparare som inte hinner reagera. Vinnarna är de större aktörerna som säljer och plockar hem sin vinst – med nedtryckt aktiekurs som konsekvens. Sammanfattningsvis har risken för nynoterat ökat kraftigt, inte minst när börsoptimismen avtar. Det kräver att du som investerare är påläst, selektiv och har kunskap att förstå och analysera branschen som bolaget verkar på.

Så här tänker tänker Fundlers förvaltare?

För den som uppfattar börsnoteringar som riskfyllda och inte har möjlighet att själv göra analysen av bolaget, så finns Fundler. Vi bevakar marknaden dagligen, analyserar tusentals fonder, optimerar och sätter samman portföljer som vi bedömer ska stå starkt under såväl goda som oroliga börstider.

Vi förespråkar långsiktighet, balanserat sparande och tar kalkylerade risker i vår investeringsstrategi. I den ingår inte börsnoteringar eller spekulativa placeringar där slumpen och diverse omvärldsfaktorer påverkar utfallet. Den riskjusterade avkastningen som Fundlers förvaltning har levererat visar att portföljerna står stadigt under börsoro och följer med upp i positivt marknadsklimat. Samtidigt är jag förespråkare av pilotskolan, det vill säga att jag i egenskap av förvaltare investerar mina egna medel i de egna förvaltade portföljerna. Det skiljer sig från många som säljer av sina innehav och låter sina kunder eller aktieägare ta smällen när skeppet sjunker.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Mer relaterad läsning

Förvaltarkommentar – April 2022

Risken med ett tryggt bankkonto

Majoriteten av svenskarna behåller sin investeringsstrategistrategi