av Ulf Ahrner
22 januari, 2021

Uppdaterad: 12 maj, 2022

Behöver du ta högst risk för att få högst avkastning? Nej, inte nödvändigtvis, men du ska alltid se till att du får bra betalt för den risk du tar. Kanske har du hört att det enklaste sättet att höja den förväntade avkastningen över lång tid, är att ta högre risk. Men, i många fall är det svårt att veta vilken placeringshorisont man har och när pengarna kommer att användas.

Som portföljförvaltare, blir då utmaningen att ge så bra avkastning som möjligt, utifrån den risknivå som är lämplig för kunden och spartiden.

För att jämföra om en avkastning är bättre än en annan, används ofta en enkel uträkning som kallas Sharpekvoten. Den är uppkallad efter forskaren William Sharpe, som fick Nobelpriset i ekonomi 1990 för bland annat denna.

Sharpekvoten talar helt enkelt om hur mycket avkastning du har fått i förhållande till den risk du har utsatt dina sparpengar för. Ju högre Sharpekvot, desto bättre. Det är till exempel Sharpekvoten som ligger till grund för Morningstars välkända fondratingsystem.

Fundler erbjuder två renodlade aktieportföljer, Global Framtid och Smart Index Potential. Portföljerna har under de senaste två åren avkastat 56,5 respektive 41,2 procent. Det låter förstås bra, men för att kunna säga om det var en bra avkastning, måste vi jämföra med den risk som togs för att uppnå utvecklingen.

Tabellen nedan innehåller storbankernas aktieblandfonder samt ett par andra fondrobotar som vi brukar jämföra oss med på vår hemsida. Jämförelsen är sorterad efter högst Sharpekvot de senaste två åren. Vi på Fundler är stolta över att vi inte bara givit högst avkastning totalt sett, utan att vi också har givit mest tillväxt i förhållande till tagen risk.

Avkastning-risk-fundler

Källa: Morningstar och tidsperiod [2019/01/01 – 2020/12/31]

 

Det finns förstås fler blandfonder och fondrobotar, och även strategier och fonder som inte bara investerar i aktier, utan blandar dem med räntepapper och andra tillgångar. Diagrammet nedan visar hur ett stort antal jämförbara konkurrenter har avkastat (höjdled) i förhållande till vilken risknivå de har tagit (sidled).

Det generella mönstret att högre risk ger högre avkastning framträder tydligt. Den blå linjen är dragen genom Fundlers indexnära lågprisförvaltning Smart Index, med fyra olika risknivåer. Den gröna linjen är dragen genom Fundlers bäst presterande portföljer med ett något högre pris, men har som grafen visar lönat sig avkastningsmässigt under perioden.

Sharpekvoten är ett enkelt men kraftfullt mått för att mäta och jämför risk och avkastning över tid.  De räta linjerna visar att våra sparare faktiskt har fått betalt för den risk de har tagit – oavsett sparmål och tidshorisont.

Risk-Avkastning-Fundler-Jämförelse

Källa: Morningstar och tidsperiod [2018/01/01 – 2020/12/31]

Mer relaterad läsning

Bäst presterande portfölj – öppen för alla

Finns det verkligen en perfekt portfölj?

Alla kan bli en vinnare på börsen!