Profilbild
av Mohammed Salih
28 september, 2023

Pensionssparande är ibland en komplex och skrämmande uppgift, men du är inte ensam om att känna dig osäker och orolig. Många undrar hur de ska bäst förbereda sig för en bekymmersfri pension. Medan vi lever längre, är det viktigt att tänka på hur vi ska säkerställa att våra ekonomiska resurser räcker för våra gyllene år. Denna artikel kommer att vägleda dig genom processen för privat pensionssparande och ge dig värdefulla råd för att göra den så enkel och smidig som möjligt.

Förstå din pension

Ditt pensionssparande består av flera delar, inklusive den statliga pensionen, tjänstepensionen och ditt eget privata pensionssparande. Den statliga pensionen grundar sig på ditt arbetsliv och din lön, medan tjänstepensionen är något som din arbetsgivare vanligtvis erbjuder. Du kan hitta mer information om den statliga pensionen och tjänstepensionen på Pensionsmyndighetens webbplats. Tillsammans ger dessa källor i genomsnitt 50–60 procent av din slutlön som pension. Om detta inte räcker för att upprätthålla din livskvalitet som pensionär är det dags att fundera över privat pensionssparande.

Det privata pensionssparandet

Privat pensionssparande är en viktig komponent i att säkerställa en bekymmersfri pension. Ju tidigare du börjar, desto bättre. Här är några nyckelkoncept att komma ihåg:

1. Tiden är din bästa vän

Pensionssparande är en långsiktig investering. Om dina pengar ligger stilla på ett bankkonto med låg eller ingen ränta kommer de att tappa värde över tid på grund av inflationen. Om du har mer än tio år kvar till pensionen är det klokt att överväga att placera dina pensionspengar i värdepapper. Ju längre fram i tiden din pension är, desto större risk kan du ta med dina investeringar.

2. Bestäm vilken nivå du vill ligga på

Hur mycket du bör spara beror på när du börjar. Ett bra riktmärke är att spara cirka 5 procent av din löneinkomst före skatt. Om det känns överväldigande, kom ihåg att varje spard krona är en investering i din framtid. Sträva efter att öka ditt sparande i takt med din löneutveckling.

3. Risk och avkastning

Anpassa din investeringsrisk till din tidsram. Ju längre tid du har fram till pensionen, desto mer risk kan du ta med dina investeringar. Aktier och aktiefonder är ofta bra alternativ för långsiktigt sparande. Närmare pensionen kan det vara klokt att överväga räntefonder eller sparkonton för att minska riskerna.

Din ålder bör avgöra hur du sparar till pensionen

Ett effektivt sätt att pensionsspara är genom att använda ett investeringssparkonto. Välj en risknivå som passar din sparhorisont och se till att avgifterna är låga. Avkastningen beror på marknadens utveckling, men låga avgifter är en viktig faktor för att maximera ditt sparande över tid. Nedan kan vara exempel på hur du gör med ditt pensionssparande beroende på vart du befinner dig i livet.

Ålder 25–35 år

Ålder 35–50 år

Ålder 50+

Pensionssparande som egenföretagare

Om du är egenföretagare eller om din arbetsgivare inte erbjuder tjänstepension är privat pensionssparande avgörande. Ditt sparande bör vara proportionellt mot din inkomst. Enligt Pensionsmyndigheten bör personer med en månadslön under 40 000 kr spara 4,5–5% av lönen för pension. För högre löner krävs såklart högre sparande.

Varför välja Fundler?

Fundler erbjuder enkelhet och effektiva portföljer som passar olika sparhorisonter. Genom att använda Fundlers tjänst kan du optimera ditt pensionssparande och dra nytta av låga avgifter, vilket kan öka ditt pensionskapital avsevärt över tid. Med Fundler kan du uppnå betydligt bättre resultat för din pension tack vare deras konkurrenskraftiga avgifter. Se här hur dina pengar kan utvecklas genom ränta på ränta-kalkylatorn!*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.