av Annika Javestad
23 juli, 2021

Uppdaterad: 31 maj, 2022

Vi skriver ofta om att tiden är din bästa vän när det kommer till sparande och investeringar. Det är viktigt att komma igång tidigt för att få den bästa möjligheten till avkastning genom ränta på ränta. Detsamma gäller ett sparande till barnen. Åtta av tio småbarnsföräldrar lägger därför undan pengar till sina barn varje månad. Sparmålet är framförallt en insats till barnens första egna bostad och till körkort. Det visar en ny undersökning från oss på Fundler.

Förutom att föräldraskapet innebär ökade utgifter, så väljer många att prioritera ett sparande till sina barn. En tuff kombination för många att få ihop, men som många ändå anser är viktig. Hur mycket man avsätter till sitt barnsparande är individuellt och avgörs till stor av de ekonomiska förutsättningar.

Så hur mycket sparar försäldrar till sina barn? Fundler frågade svenska småbarnsföräldrar och så här svarade de:

Hur mycket sparar du till dina barn varje månad?

Mindre än 100 kronor 4%
101-200 kronor11%
201-300 kronor10%
301-400 kronor5%
401-500 kronor11%
501-600 kronor8%
601-700 kronor4%
701-800 kronor2%
801-900 kronor1%
901-1000 kronor6%
Över 1000 kronor14%
Över 2000 kronor3%
Ingenting14%

Hur mycket föräldrarna sparar till sina barn varje månad skiljer sig åt. För alla gäller dock att det är viktigt att placera sparandet rätt så att det växer över tid. Ett långsiktigt sparande kan skapa bra förutsättningar trots att det är en förhållandevis liten summa som läggs in varje månad, säger Jacob Liebermann, rådgivningschef hos oss på Fundler.

Syftet med sparandet är tydligt. Nästan hälften av de som svarade sparar till en kontantinsats till barnens framtida bostad. 38 procent säger att körkort är sparmålet och ungefär lika många ser pengarna som en buffert.

– Oavsett de ekonomiska förutsättningarna är det alltid smart att börja spara till barnen så tidigt som möjligt. Eftersom denna typ av sparande normalt sker under en lång tid, blir även små summor stora med tiden. Man brukar räkna på en snittutveckling på aktie- och fondsparande på ca 8 procent per år.

Exempelvis ger 1 000 kr i månadssparande med en avkastning på 8 procent närmare 600 000 kr på 20 år. Det är mer än dubbelt så mycket som om pengarna sparats på ett sparkonto med 1 procent ränta, avslutar Jacob Liebermann.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av Fundler. Under januari 2021 har sammanlagt 1 000 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18–65 år i Sverige. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd.

Hur mycket sparar du per barn varje månad?

< 100 kronor4%
101 – 200 kronor11%
201 – 300 kronor10%
301 – 400 kronor5%
401 – 500 kronor11%
501 – 600 kronor8%
601 – 700 kronor4%
701 – 800 kronor2%
801 – 900 kronor1%
901 – 1 000 kronor6%
1 001 – 1 100 kronor3%
1 101 – 1 200 kronor2%
1 201 – 1 300 kronor3%
1 301 – 1 400 kronor1%
1 401 – 1 500 kronor2%
1 501 – 1 600 kronor1%
1 601 – 1 700 kronor0%
1 701 – 1 800 kronor0%
1 801 – 1 900 kronor0%
1 901 – 2 000 kronor1%
2 001 kronor3%
Annat2%
Vet ej5%
Jag sparar inte till mina barn varje månad14%

Vad är syftet med sparandet till barnet / barnen?

Total
Bostad49%
Körkort38%
Buffert37%
Valfritt28%
Utbildning24%
Resa7%
Annat6%
Vet ej4%

Läs mer om Fundlers portföljer eller börja fondspara nu!

Mer relaterad läsning

Nio av tio sparar till sina barn

Hur stor skillnad är det att spara på sparkonto och att investera pengarna?

Vanligaste frågorna om att investera genom Fundler

Ränta-på-ränta – Världens åttonde underverk