Profilbild
av Mohammed Salih
28 juni, 2023

Att spara pengar för sina barn är en viktig och långsiktig investering i deras framtid. Oavsett om det handlar om att säkerställa deras utbildning, bidra till en bra start i vuxenlivet eller ge dem möjligheten att förverkliga sina drömmar, kan ett barnspar vara en kraftfull resurs. I det här inlägget kommer vi att ge dig några värdefulla tips och råd för att komma igång med ditt barnspar.

Starta tidigt och dra nytta av långsiktighet

Att starta ett barnspar tidigt är väldigt viktigt för att få ihop så mycket pengar som möjligt till den dagen pengarna ska gå till barnet. Tiden är en viktig komponent när det kommer till investeringar och genom att ge dina pengar tid att växa kan du dra nytta av den så kallade ränta-på-ränta-effekten.

Ränta-på-ränta-effekten innebär att du inte bara tjänar avkastning på dina ursprungliga investeringar, utan även på den ackumulerade avkastningen. Med andra ord, avkastningen genererar ytterligare avkastning och ju längre tid du har pengarna investerade, desto mer kommer de att växa över tid.

När du startar ett barnspar tidigt kan du välja ett fondpaket med högre risk eftersom du har en längre tidshorisont.

Avgör din risktolerans

Att avgöra din risktolerans och investeringsstrategi är en viktig del av att bygga ett framgångsrikt barnspar. Din risktolerans avspeglar din beredskap att hantera osäkerhet och potentiella förluster på investeringar. Det är viktigt att vara realistisk och ärlig med dig själv när du bedömer din risktolerans.

Ta hjälp av Fundler

Att ta hjälp av en fondrobot som Fundler kan vara fördelaktigt när du sparar för ditt barns framtid.

Genom att använda en investeringsplattform som Fundler kan du enkelt välja mellan färdiga fondpaket med olika risknivåer. Fondpaketen består av flera fonder handplockade av förvaltare för att du ska få maximal avkastning utefter den risknivå du väljer.

Roboten parerar kursrörelser och ser till att rätt beslut tas utefter en mängd olika parametrar – medan du kan luta dig tillbaka.

Utvärdera och justera regelbundet:

Det är viktigt att regelbundet utvärdera och justera ditt barnspar baserat på förändringar i ditt barns behov, din ekonomiska situation och marknadsvillkor. Men bäst av allt är självklart att fortsätta månadsspara oavsett vad som händer på börsmarknaden.

Engagera ditt barn i sparprocessen:

Att involvera ditt barn i sparprocessen kan vara lärorikt och lära dem viktiga finansiella färdigheter. Diskutera sparandets betydelse med dem, uppmuntra dem att sätta upp egna sparmål och låt dem vara delaktiga i beslut om hur pengarna ska investeras. Detta kan hjälpa dem att utveckla en sund relation till pengar och sparande.

Sparande för ditt barns framtid är en viktig och givande resa, och med rätt strategi och kunskap kan du ge dem en stabil ekonomisk grund.

Testa gärna vår sparkalkylator för att se hur mycket pengar du kan få ihop under år av sparande.

Lycka till med ditt barnspar!*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.4