av Annika Javestad
30 juli, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

I Sverige har vi tre typer av konton för fondsparande; fonddepå, investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF). Med fler alternativ kommer frågan vilken typ av konto som är bäst. Och det enkla svaret är, det beror på. Flera faktorer avgör vad som är bäst för just dig och din investering.

För de allra flesta är det enklast och bäst att ha pengarna på ett ISK. Som investerare hos Fundler så sker ditt sparande i just ett investeringssparkonto. Vi ska ta och titta på de vanligaste argumenten för och emot de olika typerna av konton.

Hur fungerar förväntad avkastning och beskattning på Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkringskonto (KF)?

ISK-konton och KF-konton beskattas med en schablonskatt. Det innebär att skatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkring är 30 % av statslåneräntan året innan till skillnad från en vanlig depå (som aktie- och fondkonto) där man betalar 30 % kapitalvinstskatt på eventuella vinster. Med det sagt är ISK och KF generellt sett det mest gynnsamma alternativet om du tror avkastningen på ditt sparande kommer att bli högre än 1,27 % för 2020. Med aktie- och fondkonto beskattas du för din vinst direkt när du säljer dina värdepapper, medan ISK och KF beskattas du med schablonskatt och möjliggör transaktioner och uttag utan enskild beskattning. Vi visar vad det innebär med ett exempel:

isk vs kapitalforsakring
Exempel på beskattning av ISK, kapitalförsäkring och fonddepå.

Behöver jag deklarera för ISK och KF? 

För investeringssparkonto och kapitalförsäkring behöver du inte deklarera dina enskilda värdepappersaffärer eftersom du betalar en schablonskatt. Den bank, förvaltare eller institut där du har dina värdepapper eller försäkringar rapporterar in ditt skatteunderlag åt dig. Fundler rapporterar på samma sätt löpande in alla uppgifter till Skatteverket, du som kund behöver därför inte göra någonting själv. Genom att använda ett investeringssparkonto kan du därmed göra obegränsat antal transaktioner och även ta ut pengar utan att betala någon reavinstskatt vid försäljningstillfället.

Vilken skatt betalar jag på utdelningar på mina investeringar? 

Utdelningar som du har i en depå beskattas med 30 procent enligt exemplet ovan. På ett ISK eller ett KF betalar du enligt samma exempel ingen skatt på utdelningarna utan de beskattas som en del av hela kontots värde genom schablonbeskattningen. Det gör att ISK och KF blir intressanta för utdelningsinvesteraren oavsett om du sparar i fonder eller aktier där utdelningen återinvesteras.

Här kan du även läsa mera om skatt på ISK vad det innebär för dig som sparar hos Fundler. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mera om den aktuella schablonskatten samt vad som gäller kring avdrag och förluster. Du kan även räkna ut din schablonintäkt. Här hittar du all relevant information om schablonskatt på ISK 2021.

Vad ska jag välja om jag ska spara till barn?

När du sparar till barn är den viktigaste frågan i vilket namn du ska spara pengarna. Om du öppnar sparandet i ditt eget namn disponerar du helt och hållet över det själv. Väljer du däremot att öppna ett konto i barnets namn anses pengarna som barnets. Du som förälder har rätt att förvalta kapitalet men inte rätt att ta ut och använda kapitalet för egen del och dagen som barnet fyller 18 år disponeras pengarna fullt ut av barnet. 

Hur du väljer att spara till ditt barn eller barnbarn kan få stor framtida betydelse. Viktigast är att du sätter pengarna i arbete och vanligast är det att använda något av de investeringsalternativ som vi nämner i det här inlägget, med utgångspunkt i de förutsättningar som nämns ovan kring skatt och deklaration. Här kan du läsa mer om att spara till barn.

Vad händer med ISK och KF vid dödsfall?

En stor skillnad mellan KF och de två andra typerna av konton är att banken eller nätmäklaren står som ägare för dina värdepapper på en KF. Du är istället en förmånstagare för försäkringen. Det innebär att du, till skillnad från med en ISK eller depå, kan ange en annan förmånstagare för försäkringen. Om du skulle avlida är det denna person som får pengarna i din KF, för ISK eller en depå tillfaller kapitalet dödsboet.

Slutligen: hur ska jag välja mellan ISK, KF och fonddepå?

Vilken typ av depå du bör välja beror alltså på. När du sparar i fonder eller svenska aktier är det enklast och bäst med ett investeringssparkonto, givet att värdeutvecklingen förväntas bli tillräckligt stark. Du står som ägare för alla innehav men slipper deklarera några försäljningar.