av Annika Javestad
23 juli, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

Att investera är ett vanligt alternativ för att få sina pengar att växa. Närmare sju av tio svenskar uppger att de någon gång har gjort en investering. Men alla investeringar faller inte väl ut. Den investering som oftast gör svenskarna besvikna är kläder. Var tionde svensk uppger nämligen att det är deras sämsta investering. Många har också misslyckats med investeringar i värdepapper.

I vår senaste undersökning, utförd av Ipsos Norm, framgår det att elva procent av svenskarna någon gång har gjort en misslyckad investering i kläder. Det är därmed den investering som flest svenskar är missnöjd med. Och nästan lika många uppger att de har gjort dåliga värdepappersaffärer. En anledning är att många svenskar tar för stor risk, är kortsiktiga och försöker tajma marknaden. Detta trots att endast en bråkdel av professionella investerare lyckas göra det över tid.

Det är viktigt att sätta sina pengar i arbete och nödvändigt för att följa marknadens utveckling och inte tappa köpkraft på grund av inflation. Men, det gäller att ha koll på vad det är man investerar i, eller ta hjälp av någon som har kunskap. Det är också hela grundidén med Fundler, att hjälpa dem som inte har tid, intresse eller kunskap för att sköta sina investeringar själv. Många har vänner eller kollegor som lyckats köpa en aktie som sedan rusat och på så sätt tajmat marknaden. Det är otroligt svårt och handlar oftast mer om tur än skicklighet. De som generellt får bäst avkastning över tid är de som investerar kontinuerligt genom exempelvis ett månadssparande med utspridd risk.

Undersökningen visar också att var tredje svensk aldrig har investerat medvetet. Vilket såklart är olyckligt. Att långsiktigt sätta pengar i arbete och anpassa risken till din investeringstid, gör att du följer marknadens tillväxt och stärker din köpkraft inför bostadsköp, pension eller den efterlängtade långsemestern.

Dessutom visar undersökningen på stora skillnader mellan könen. Det är det fler män som uppger att värdepapper är deras sämsta investering. Hela 16 procent av männen uppger uppger att de misslyckats med en investering i värdepapper, medan samma andel bland kvinnorna endast är fem procent.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av Fundler. Under perioden 14–20 februari 2020 har sammanlagt 1 001 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18–65 år i Sverige. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd.