Profilbild
av Mohammed Salih
2 januari, 2023

Det finns många olika orsaker till att människor begår misstag på börsen. En vanlig orsak är att man inte har tillräcklig kunskap om vad man gör och inte har gjort tillräcklig forskning innan man investerar. Många låter också känslor som girighet och rädsla påverka sina investeringar, vilket kan leda till dåliga beslut.  Jakten på snabba pengar är ytterligare ett sådant.

För att undvika dessa misstag är det viktigt att göra sina egna efterforskningar och förstå riskerna som finns med investeringar. Det kan också vara bra att ha en investeringsstrategi samt att diversifiera sin portfölj för att minimera risken för förluster.

Inför 2023 bör man också tänka på eventuella förändringar i den ekonomiska situationen och se till att man har en balanserad portfölj som kan hantera eventuella svängningar. Som ni vet påverkas börsen av många olika faktorer, såsom politiska händelser, ekonomiska förändringar och företagens prestationer. Det är därför svårt att säga exakt hur börsen kommer att utvecklas år 2023.

Vi på Fundler har inför det nya året gjort en lista på vanliga misstag som begås på börsen och hur man ska undvika dessa för att få ett bra investeringsår.

Att inte ha en investeringsstrategi. Det är viktigt att ha en plan för hur man ska investera pengarna och varför man väljer att investera i vissa aktier eller fonder. Utan en strategi kan det vara svårt att veta när man ska köpa, fylla på eller sälja ett innehav.

1.

Att inte diversifiera sin portfölj. Det innebär att man inte bör investera alla sina pengar i en enda aktie eller en enda bransch. Genom att diversifiera sin portfölj minimerar man risken för att förlora pengar på grund av att en enskild aktie eller bransch går dåligt. Vi på Fundler sprider riskerna i samtliga portföljer på olika marknader och fonder.

2.

Att följa flocken. Att följa flocken på börsen innebär att man följer andras investeringsbeslut och inte gör sin egen analys. Många människor har en tendens att följa vad andra gör, men det är viktigt att göra sin egen analys och fatta egna beslut när det gäller investeringar. Att följa flocken kan leda till dåliga investeringsbeslut, eftersom man inte tar hänsyn till sin egen situation och investeringsmål.

3.

Att inte förstå riskerna och exponera pengar mot rätt risk. Det är viktigt att förstå att investeringar alltid innebär en viss risk, och att man kan förlora pengar. Det är därför viktigt att vara beredd på att det kan hända och att inte satsa mer än man har råd att förlora.

4.

Att inte ha tålamod. Börsen går upp och ner, och det är viktigt att ha tålamod och inte paniksälja när innehaven går ner. En långsiktig strategi tillsammans med månadssparande har varit väldigt gynnsamt i våra breda index.

5.

Att inte följa upp sin investering. Det är viktigt att följa upp sin investering regelbundet för att se hur den utvecklar sig och om det finns några förändringar som kan påverka den. Det kan också vara bra att vara beredd att göra justeringar i sin portfölj om det behövs. Vissa tycker detta moment kan vara svårt, men visste du att på Fundler sker ombalansering med jämna mellanrum?*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.