av Ulf Ahrner
11 december, 2019

Uppdaterad: 17 mars, 2022

Två av tre svenskar tror att de kan få ett bättre pensionssparande än de har idag. Trots det uppger en tredjedel att de inte gör något för att förbättra sin pension. Det visar en ny Sifo-undersökning på uppdrag av Fundler.

 

Under hösten lanserade vi en pensionstjänst tillsammans med Danica Pension. Samarbetet var ett viktigt steg för att kunna erbjuda enkel hantering av pensionskapitalet till konkurrenskraftigt pris och avkastning.

I samband med pensionslanseringen tog vi fram en undersökning genom Sifo Kantar, med syfte att bättre förstå svenskarnas inställning till pensionssparande. Resultatet var tydligt, det visade sig att två av tre svenskar tror att det finns utrymme att göra förbättringar av pensionssparandet.

Undersökningen är riksrepresentativ och sammanlagt genomfördes 1 079 intervjuer med män och kvinnor 18–65 år i Sverige. Trots det faktum att majoriteten av svenskarna anser sig kunna få ett bättra sparande, uppger hela 31 procent av svenska folket att de inte gjort någonting för att få en bättre pension. Något som många kommer att ångra när de närmar sig pensionsåldern.

De flesta svenskarna inser att det finns möjlighet att förbättra pensionssparandet, vilket är positivt. Men jag vill se fler ta tag i det. Många börjar tänka på pensionen när det närmar sig, men genom att läsa på och ta hjälp tidigt finns många års smart sparande att hämta. Därför vill vi på Fundler utbilda och ge enkla verktyg för bättre ekonomiska förutsättningar.

 

Dubbelt så många män som kvinnor handlar pensionsfonder

Undersökningen visar att det främst är män som köper och säljer pensionsfonder. Jämfört med antalet kvinnor som handlar pensionsfonder är männen dubbelt så många. Män har ett större intresse av att handla på egen hand. Genom vår rådgivningstjänst vill vi gärna bidra till att minska glappet mellan könen och vi är stolta över att ha fler kvinnor än män som investerare.

Bland de som aktivt har gjort något för att förbättra sin pension är privat sparande vanligast. Det uppger 46 procent av svenskarna. Samtidigt har inte ens hälften tagit hjälp av en rådgivare. Det är bra att många har börjat spara på egen hand, men det finns ofta mer att göra. För den som vill maximera sitt sparande är professionella digitala rådgivare som Fundler ett alternativ som varken kräver mycket tid, förkunskap eller bevakning.

Vi fortsätter vårt arbete att göra pensionssparande enkelt. Som förutsättningarna ser ut framåt, med fler pensionärer som ska dela på en mindre summa statliga pengar, är en aktiv pensionsplacering förmodligen en av ditt livs viktigaste investeringar.

Ulf Ahrner,
VD Fundler