Profilbild
av Mohammed Salih
30 mars, 2023

När skatteåterbäringen landar på ditt konto är det lätt att känna sig frestad att spendera pengarna på något roligt eller impulsivt. Men om du tänker lite mer långsiktigt kan du istället använda skatteåterbäringen som en möjlighet att sätta pengarna i arbete och maximera avkastningen på sikt. Genom att välja en smart placering kan du se din skatteåterbäring växa över tid och bidra till att bygga upp en stabil och sund ekonomi. I det här blogginlägget kommer vi att ge dig några konkreta tips och råd om hur du kan investera din skatteåterbäring på ett smart sätt. Vi kommer att titta närmare på olika investeringsalternativ och gå igenom vilka fördelar det finns.

Planera och sätt mål för din skatteåterbäring

Innan du ens har fått din skatteåterbäring är det en bra idé att planera vad du ska göra med den. Det kan vara en god idé att sätta upp tydliga mål för vad du vill uppnå med pengarna. Detta kan hjälpa dig att undvika att spendera pengarna på saker som du egentligen inte behöver.

Om du till exempel vill spara pengar kan du sätta upp ett mål om att öka din pensionssparande eller lägga undan pengar till ett buffertkonto. Om du har höga skulder kan du sätta upp ett mål om att betala av dem eller minska räntekostnaderna genom att konsolidera dem till en lägre ränta. Det viktiga är att du vet vad du vill uppnå med din skatteåterbäring och att du arbetar mot detta mål.

Spara i aktier eller fonder

Att investera din skatteåterbäring i aktier eller fonder kan vara ett bra sätt att öka din avkastning på sikt. Detta kräver dock en viss kunskap och förståelse för hur marknaden fungerar,

En enkel och tidsbesparande lösning för att investera din skatteåterbäring är att använda en automatisk investeringstjänst som vi på Fundler tillhandahåller. Genom oss kan du enkelt komma igång med investeringar i olika fondportföljer utan att behöva spendera mycket tid på att lära dig om marknaden eller göra ständiga val om vad du ska investera i.

Tjänsten är helt automatiserad och tar hand om allt åt dig, från att välja ut de bästa investeringarna för din riskprofil till att övervaka marknaden och justera dina investeringar efter behov. Med en lättnavigerad applikation och hemsida. Fundler finns tillgänglig för både privatpersoner men också företag som vill investera sin överskottlikviditet. Genom att investera din skatteåterbäring via Fundler kan du alltså få en bättre avkastning på sikt, samtidigt som du slipper lägga ner mycket tid och energi på att hantera dina investeringar.

Om du exempelvis får 8 000 kronor i skatteåterbäring och investerar dem med en årlig avkastning på cirka åtta procent, skulle du efter fem år ha ett värde på nästan 11 000 kronor. Om du låter pengarna växa i ytterligare 15 år skulle du ha en investering på drygt 30 000 kronor. Efter 40 år skulle du kunna ha ett värde på nästan 126 000 kronor i dagens värde. Investeringar kan alltså ge en rejäl avkastning på sikt och det är viktigt att tänka på hur man kan använda sin skatteåterbäring på bästa sätt för att sätta guldkant på framtiden.

Spara till pensionen

Att spara till pensionen är en viktig del av att säkra en trygg och stabil ekonomisk framtid. Genom att planera och investera i din pension kan du öka dina chanser att leva ett bekvämt liv efter att du slutat arbeta. En viktig faktor att komma ihåg när det gäller pensionssparande är tiden. Ju tidigare du börjar spara, desto större blir ditt pensionssparande när du når pensionsåldern. Detta beror på ränta-på-ränta-effekten som gör att dina besparingar ökar exponentiellt över tid.

En annan faktor som kan hjälpa dig att öka ditt pensionssparande är att använda din skatteåterbäring. Skatteåterbäringen kan vara en välkommen inkomst och en möjlighet att öka ditt pensionssparande. Du kan välja att lägga till det till ditt nuvarande månatliga pensionssparande eller göra en extra inbetalning till ditt pensionssparande-konto. Genom att göra detta kan du dra nytta av den extra räntan som du tjänar på dina pensionssparande och samtidigt göra det lättare för dig att uppnå dina pensioneringsmål.

Minska dina skulder

Att ha höga skulder kan vara stressande och belastande för din ekonomiska hälsa. Men genom att använda din skatteåterbäring för att betala av en del eller hela dina skulder kan du minska din totala skuldsättning och öka din ekonomiska stabilitet på lång sikt. Genom att betala av hög-ränteskulder kan du spara pengar genom att undvika höga räntekostnader och minska den totala mängden pengar som du kommer att betala tillbaka över tiden.

Satsa på din bostad

Om du äger din bostad kan du överväga att använda din skatteåterbäring för att renovera eller uppgradera vissa delar av den. Genom att investera i köket, badrummet eller andra områden kan du öka bostadens värde och förbättra dess funktionalitet och komfort. Om du väljer att sälja bostaden i framtiden kan du få en högre försäljningsvinst som ett resultat av dina uppgraderingar. Om du inte äger en bostad kan du istället använda din skatteåterbäring som en kontantinsats för att köpa din första bostad. Äga en bostad kan vara en bra investering på lång sikt eftersom bostadspriserna ofta ökar över tid. Genom att köpa en bostad kan du också bygga upp eget kapital och ha en stabil och trygg boendesituation.
*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.