Profilbild
av Mohammed Salih
14 november, 2022

För ett år sedan, den 30 november år 2021, låg statslåneräntan i Sverige på 0,23%. Det innebar att årets 2022 års skatt på ISK, till slut landade på 0,375% av kapitalunderlaget.

Själva kapitalunderlaget räknas fram som värdet på ditt ISK-konto i början av varje kvartal, plus de insättningar du gör under året. Dessa värden läggs sedan ihop och divideras med fyra. Detta är inte något du behöver räkna ut själv, utan det kommer att vara förtryckt i din deklaration vilket har gjort investeringssparkontot till ett omtyckt alternativ.

Fördelen med ett ISK-konto och varför det blivit så populärt, är att du inte betalar någon skatt på de vinster du gör när du säljer aktier eller fonder. I stället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Den schablonskatten baseras på statslåneräntans nivå den 30 november föregående år plus en procentenhet, men den kan aldrig bli lägre än 1,25%. Schablonintäkten kommer förtryckt i din deklaration och kommer automatiskt att beskattas med 30 %. Du behöver alltså inte göra någonting själv, förutom att betala din skatt.

Om vi då tittar på vad statslåneräntan ligger på just nu, så är den på 2,14%. Var den siffran kommer att vara den 30:e november i år är svårt att säga, men om vi gissar att den inte rör sig markant från dagens nivåer så innebär det att skattesatsen nästa år blir ungefär 0,95% av kapitalunderlaget.

Ingen sänkt skatt på ISK i budgeten

I Tidöavtalet hade regeringen och Sverigedemokraterna kommit överens om att skatten på ISK, investeringssparkonton skulle sänkas. Detta skulle innebära att de första 300 000 kronorna på ISK-konton skulle bli skattefria. Men det fanns inte med i förslagen när regeringen presenterade sin budget i tisdags. En besvikelse för många sparare. Däremot står det att regeringen kommer föreslå detta under mandatperioden men alltså inte just nu. ”Det är viktigt att vara återhållsam i ett väldigt tufft läge för att inte blåsa på inflationen”, säger Svantesson till TT.

Så mycket kan du få betala i ISK-skatt

Allt pekar på att det kommer bli rejält mycket dyrare att ha kapitalet på ett ISK-konto 2023 och om inget dramatiskt händer kommer skatten på det populära investeringssparkontot öka med närmare 150%.

Säg då att du har ett genomsnittsvärde på 500 000 kronor på ditt ISK-konto under året (kapitalunderlaget). Det innebär en skatt på 4 740 kronor på ditt ISK-konto under 2023. Om man tar samma kapital, men använder sig av 2022 års skattesats, så hade skatten hamnat på 1 875 kronor.

Trots höjd skatt – investeringssparkonto fortfarande ett bra sparalternativ

En enkel tumregel är att ISK är bäst om årsavkastningen är högre än statslåneräntan plus en procentenhet, vilket i dag är 3,14 procent. Kollar vi på börsens historiska avkastning så blir valet enkelt. Med tanke på att börsen (OMXSPI) stigit över 105% de senaste 15 åren och givit en genomsnittsavkastning över 7% per år så är investeringssparkontot fortfarande ett gediget val för den långsiktiga investeraren.

Alternativet är att ha sina värdepapper på ett vanligt depåkonto där skatt på 30 procent utgår på vinster och utdelningar samtidigt som vinster kan kvittas mot förluster. Detta konto kan alltså passa ett mer defensivt sparande i till exempel statsobligationer där avkastningen inte alltid når upp till 3,15%.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.