Profilbild
av David Unver
15 juli, 2021

Uppdaterad: 16 juli, 2021

Det sammantagna starka klimat vi haft det senaste decenniet på de finansiella marknaderna har skapat en eufori på börsen. Nya börsrekord avlöser varandra så gott som varje månad. En sällan skådad riskaptit infinner sig på marknaden när värderingar och antalet börsintroduktioner är på rekordhöga nivåer. Men, i stället för de mer traditionella, tidskrävande och byråkratiskt kostsamma börsintroduktionerna har ett nytt fenomen fötts. Special Purpose Acqusition Company förkortat SPAC. Fenomenet har på senare år blivit väldigt populärt och övergått till att vara en slags genväg till börsen. Det förklarar den rekordstarka noteringsskörden på världens börser under fjolåret och i år. Under 2020 utgjorde SPAC:s hälften av samtliga börsnoteringar i USA. Hittills under 2021 har fler SPAC-bolag noterats på världens börser jämfört med hela fjolåret.

En genväg till börsen och kapitalet

SPAC kan förklaras som ett icke verksamhetsdrivande skalbolag, vars främsta syfte är att introducera ett onoterat bolag på börsen. När ett SPAC-bolag har bildats har man enligt villkoren vanligtvis två år att analysera, identifiera och förvärva ett onoterat bolag att introducera på börsen. Initiativtagarna till SPAC-bolaget, ofta investeringsprofiler, använder sin expertis att påskynda de byråkratiska bitarna, olika granskningsprocesser och själva kapitalanskaffningen för börsnoteringen. På så sätt behöver det onoterade bolaget inte gå igenom den ”vanliga” börsintroduktionsprocessen och kan därmed listas snabbare.

Förutom en snabbare och smidigare väg till börsen, som ofta kan ta företag månader av förberedelser, så ser många möjligheten med att investera i små bolag som är i början av sin tillväxtresa. Ofta är det tillväxtföretag som väljer SPAC, eftersom man kanske inte har de finansiella musklerna och därmed kan ta den snabba vägen till den publika världen. Genom en SPAC kan företaget fokusera på den egna verksamheten i stället för sina resurser på själva noteringen. Det kan vara en revolutionerande teknik som kräver stora investeringar men som i gengäld erbjuder stor uppsida om bolaget väl lyckas. Det ligger naturligtvis i initiativtagarnas största intresse att identifiera ett så bra bolag som möjligt att börsnotera eftersom de ofta erhåller 20 av kapitalet när affär och börsintroduktion är slutförd. Övriga investerare behåller 80 procent.

Vad är riskerna och möjligheterna med en SPAC?

En annan fördel är att investerare som köpte SPAC:en vid notering, ofta 10 dollar eller 100 kr per aktie, kan få tillbaka sitt kapital om initiativtagarna inte lyckas ta ett onoterat bolag till börsen inom den angivna tiden. Det innebär att under sämre börstider kan SPAC fungera som ett skydd vid större kursfall på marknaden – en intressant placeringsstrategi. Det är dock klokt att komma ihåg att tryggheten eller säkerheten att få tillbaka sitt investerade kapital upphör att gälla när SPAC:en överlämnat sin plats på börsen till det nya bolaget. Det betyder att det numera noterade bolaget står på egna ben och värdet, som alla andra noterade aktier, kan om det vill sig illa sjunka till noll. Men vid en lyckad börsnotering kan värdet på din initiala investering mångdubblas – det lockar riskbenägna börsspekulanter.

Det finns också en del risker med SPAC som investerare behöver ta i ställning till. Som jag ser det är informationen som behövs att basera sitt investeringsbeslut på otroligt begränsat på marknaden. Egentligen köper man en andel av en påse pengar, vilket gör det svårt att värdera. Investeringen sker i något man inte har någon information eller kunskap om, utan förlitar sig helt på att initiativtagarna fattar rätt beslut vid identifiering av bolaget. Det finns ingen verksamhet att räkna på eller analysera och av den anledningen ses SPAC initialt som spekulation som bygger på förväntningar om bra förvärv inom två år.

Att investera i rykten istället för kunskap

I vissa fall har investerare möjligheten att rösta och påverka om det identifierade bolaget ska godkännas för notering, och i andra fall är omröstningen mer komplicerad. I mindre vanliga fall händer det att SPAC-bolaget inte lyckas identifiera ett passande bolag att förvärva inom två år. Det innebär, enligt villkoren, att investerarna ska få tillbaka sitt investerade kapital. Att SPAC:ens aktiekurs kommer att svänga under tvåårsperioden är alla överens om på grund av spekulation och rykten. För de som inte lyckades köpa in sig i noteringen men i stället på högre nivåer, är risken stor att man förlorar mellanskillnaden av köpkurs och noteringskurs. Deviserna ”buy on the rumor, sell on the news” är högt applicerbar på SPAC medan ”buy what you understand” inte är det. Det är därför viktigt att köpa in sig i noteringen eller så nära noteringskursen som möjligt för att eliminera risken för större förluster.

I Sverige har fenomenet inte växt sig lika stort som i USA. Hittills har endast tre SPAC:ar noterats på svenska börsen det är för tidigt att utvärdera hur det har gått. USA har gått i bräschen för denna trend och det finns många lyckade exempel men också misslyckade noteringar. Det är klokt att läsa på och göra så mycket efterforskning som möjligt och förstå förutsättningarna med SPAC innan en investering.

Därför investerar inte Fundler i SPAC-bolag

Fördelarna och nackdelarna kan vägas mot varandra och allt handlar om vilken risk man är beredd att ta. Fenomenet ser jag är skräddarsytt för nuvarande marknadsläge där räntan är låg samtidigt som det finns väldigt mycket kapital som söker avkastning. Att riskbenägenheten och likviditeten bland investerarkollektivet är på väldigt höga nivåer gör att SPAC har blivit det ”nya” sättet att gå till börsen. Samtidigt är det enda vettiga alternativet till avkastning just nu aktiemarknaden, vilket gör att det går hand i hand med den nya trenden. Så länge vi befinner oss denna börs-euforin och med fortsatt goda förutsättningar för stigande marknad tror jag att trenden kommer hålla i sig. Men under svårare börstider har jag svårt att se att investerare kommer vara villiga att investera i bolag där man inte har full förståelse för verksamheten.

Vi på Fundler vet alltid vad vi investerar i. Vi gör våra efterforskningar, analyserar tusentals fonder utifrån flertalet kriterier och sätter samman portföljer som vi bedömer kommer ge hög riskjusterad avkastning. Vi rekommenderar långsiktigt sparande i stället för kortsiktiga spekulativa placeringar. Vi strävar efter att ge dina pengar bäst möjlighet att växa och i urvalet av fonder finns inte SPAC med som ett alternativ.


Läs mer om Fundlers portföljer eller börja fondspara nu!