Profilbild
av Mohammed Salih
24 november, 2022

Hur går börsåret 2023?

Det är såklart väldigt svårt att svara på, kollar vi på marknaden så är börsen en blandning av förväntningar, makroekonomi och framtidstro. Dessutom tenderar börsmarknaden vara 6–12 månader före den reala konjunkturen.

Kollar vi tillbaka på nuvarande år så har Stockholmbörsens avkastning minst sagt varit svag, nedgångar på över 25% har placerat det breda Stockholmsindexet som ett av de sämsta i världen för 2022. Även Nasdaq, det tekniktunga indexet i USA, har haft ett väldigt tufft år och större delen av Europa likaså.

Undersöker vi istället enskilda sektorer istället för marknader så har energi- och kraftförsörjningsbolag tillsammans med dagligvaruhandeln presterat överlägset bäst. Vi hittar fastighetssektorn, teknikbolag och sällanköpsvaror i den absoluta botten med nedgångar på över 30% i respektive sektor. Det har med andra ord varit ett tufft år för fjolårets vinnare, fastighetsbolag men också tillväxtbolag som inte nått lönsamhet än. Just därför kan det vara klokt att ibland ombalansera sin portfölj, något som vi på Fundler ständigt utvärderar och jobbar med.

Fokus på inflation, vinster och orderingångar

Under 2023 kommer börsen fokusera enormt mycket på inflationen, något vi berörde i tidigare blogginlägg. Inflationen är alla centralbankers huvudvärk just nu, kommer inte inflationen ner måste centralbankerna världen över skruva upp räntebanan ytterligare och riskerar att skicka många ekonomier in i djupa lågkonjunkturer.

Förutom inflationen kommer det läggas ett stort fokus på bolagsvinster och orderingångar. Det som talar för en lite lättare syn på vinsterna är att vi under 2022 sett att investerare inför rapportperioderna Q3 och Q4 haft låga förväntningar. Många rapporterade siffrorna har varit godkända men rapportreaktionerna har också varit väldigt förlåtande, kanske tar vi med oss detta in i nästa år? Däremot är det viktigt att orderingångarna, alltså beställningar som har erhållits under kvartalet eller året, fortsatt är höga. Börjar orderböckerna gapa tomma kan volatiliteten tillta och skapa en turbulens som många investerare blir åksjuka av.

Trots den nedstämda utsikten ska man komma ihåg att det är framtidsförväntningar som styr. Så även om vinsterna faller kraftigt under första halvåret och förväntningarna för helåret är kraftigt nedreviderade är alla överens om att tillväxten, vinsterna och ekonomin kan vända uppåt redan 2024. Det kan räcka för att hålla börshumöret och investeringsviljan uppe.

Sektorn som kan bli vinnare under 2023

Ingen har missat att räntorna stigit i rask fart och kollar vi på prognosmakarna kommer räntorna ligga på ett par procent framöver också. Stigande räntor gynnar storbankernas räntenetto och vinsttillväxt de närmaste åren, sektorn är en av få som har fått sina vinsttillväxtprognoser uppskruvade. Sektorn bank- och finans är i allmänhet köpvärd, storbanker i synnerhet, inklusive stöd från hög direktavkastning. Det man ska komma ihåg, är att om räntorna blir för höga, och vi hamnar i en recession finns det risk att kreditförlusterna går upp.

Lyfter vi blickarna bortom bank- och finans kan det också vara läge att kolla på sektorer som har varit nedpressade under 2022, badbollen kanske har tryckts ner alldeles för mycket och när det väl ska upp, ja då kan det gå fort.

Eftersom prissättningen på börsen ligger mellan 2 och 4 kvartal före konjunkturen kan det vara värt att snegla mot sektorer som kommer att gynnas av en återhämtning i världsekonomin. Då tenderar industri och råvaror vara sektorer som går bättre än börsen som helhet. Värderingsmultiplarna har kommit ned till nivåer under sina 10 åriga snitt och får betraktas som väldigt billiga. 2023 kommer bli ett tufft för den globala ekonomin och kan ses som ett förlorat år utifrån ekonomisk tillväxt. Industri och verkstad är först i konjunkturcykeln och efterfrågan på råvaror kommer att öka när ekonomin slår på sysselsättningstakten.

Översålda tillväxt och tech är också sektorer som vanligtvis går bättre i ett klimat av återhämtning när efterfrågan på innovation och utveckling ökar. Här noteras värderingarna vara attraktivare än på väldigt länge efter att sektorn har tryckts ned rejält och fått en ”välbehövlig” sättning. Investerarnas tålamod med att vänta in vinster längre fram i tiden sätter press på bolagens affärsmodeller och vinstutveckling. När kapitalmarknaden får tillbaka sin riskvilja om några kvartal kommer sektorn att åter vara det segment som fångar investerarnas intresse och kapitalflöden. Det såg vi prov på i förra veckan när data från USA visade på en avmattning på inflationstakten. Teknik- och tillväxtaktier rusade och blev de stora börsvinnarna.

Hur ser en lämplig portfölj ut 2023?

Grundbulten i alla portföljer är riskspridning. Det kan man aldrig komma ifrån. Därför är det viktigt att ha minst 10 kvalitetsbolag inom olika sektorer. Detta kan vara bolag som återfinns på storbolagslistan men också de mindre listorna. Bank, industri, teknik och även hållbarhet är alla sektorer som kan prestera bra under nästkommande år.

Vill man på ett enkelt sätt ha en lämplig portfölj tycker jag man kan kolla in Fundlers flaggskeppsportfölj Global Framtid och komplettera med Smart Hedge för att få exponeringen mot den populära ädelmetallen guld. För när man snackar om riskspridningen är det alltid klokt att sprida riskerna bortom aktier. De har presterat klart bättre än benchmark även under det tuffa börsåret 2022.

Hur går börsåret 2023?

Nu tillbaka till huvudfrågan, hur går börsåret 2023? Att förutspå börsens svängningar är en svår och nästan omöjlig gissningslek för alla och något vi på Fundler undviker in i det längsta. Många ägnar sig åt detta och i de flesta fall har de fel. För oss på Fundler ligger fokus snarare på att hitta rätt fonder med sektorer som kan växa och skapa god avkastning över tid. Därför är vår absoluta rekommendation att investera regelbundet i kvalitetsbolag med goda tillväxtmöjligheter och stabila balansräkningar, antingen direkt i aktier eller i fonder vars filosofi och tidshorisont går ihop med din egen strategi. Kom ihåg att över tid rör sig kurserna i samma riktning som vinsterna.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.