av Maria Franzon
17 april, 2019

Uppdaterad: 17 mars, 2022

Att spara pengar till barnen kan hjälpa dem att få en bra start på sitt framtida vuxenliv. Många föräldrar såväl som mor- och farföräldrar tycker det är svårt att veta vad som är den bästa sparformen för sitt barn eller barnbarn. Det kan även kännas krångligt med ägarskap av sparkontot, hur mycket man ska spara och huruvida sparandet ska ligga på ett sparkonto eller i fonder för bästa avkastning. Här delar vi med oss av lite tips och råd till dig som vill komma i gång med ett barnsparande.

Långsiktigt sparande till barn

Att spara till barn är oftast något man gör långsiktigt. En undersökning från Ipsos Norm* på uppdrag av Fundler visar att närmare nio av tio föräldrar sparar till sina barn och de allra flesta gör det genom att månadsspara. Genom att sätta av en summa pengar varje månad är det större chans att sparandet faktiskt blir av. Hos Fundler kan du enkelt öppna ett automatiskt månadssparande och låta sparandet växa med barnen. Att avsätta en summa varje månad innebär också att du sprider risken och drar nytta av marknadens svängningar, ibland köper du billigt och ibland lite dyrare.

Hur mycket ska man spara till barn?

Hur mycket man avsätter till sitt barnspar är individuellt och avhängigt de ekonomiska förutsättningar man har. Det är dock alltid bra att börja spara till barnen så tidigt som möjligt oavsett storlek på sparandet. Eftersom denna typ av sparande normalt sker under en lång tid, blir även små summor stora med tiden. Man brukar räkna på en snittutveckling på aktie- och fondsparande på ca 8% per år.

Exempelvis ger 1 000 kr i månadssparande med en avkastning på 8% närmare 600 000 kr på 20 år. Det är mer än dubbelt så mycket (!) som om pengarna sparats på ett sparkonto med 1% ränta.

Ett tips är att bestämma ett belopp som dras automatiskt från ditt lönekonto varje månad. Du kan räkna ut hur mycket ett månadssparande kan bli i vår räknesnurra.

Spara till barn i fonder eller på sparkonto?

Förutom att ett barnsparande ska vara enkelt, så är det viktigt att det sker till rimliga avgifter och genererar möjlighet till en bra avkastning över tid. Knappt 50 procent av svenskarna investerar barnsparandet i fonder på grund av enkelhet. Det visar en undersökning gjord av oss på Fundler genom Ipsos Norm**.

I stället för att spara pengarna till barnen på ett sparkonto i banken med mycket låg eller ingen ränta alls, kan det vara en bra ide att istället spara i aktier och fonder. På så sätt ger du också pengarna en chans att växa. Genom att spara till barnen i aktier och fonder kan du utnyttja ränta-på-ränta effekten och ditt sparande får möjlighet att öka exponentiellt med tiden. Här kan du läsa mera om ränta-på-ränta effekten och hur ett fondsparande påverkas av denna.

Visste du att många bankkonton idag ger ingen eller högst någon procents avkastning. Med en inflation på 2 procent, innebär det att dina pengar minskar i värde. 100 000 kronor på ett konto utan ränta är efter tio år bara värda 81 700 kronor om inflationen håller sig på Riksbankens mål om 2 procent. Det står visserligen fortfarande 100 000 kr på kontot, men köpvärdet har minskat med nästan 20 000 kr.

Tänk på riskspridning och låga avgifter för bäst avkastning

Vill du ge barnen det bästa möjliga sparandet är det extra viktigt att investeringarna har bra riskspridning och låga avgifter. Skillnaden i avkastning mellan en fond med låg respektive hög avgift kan bli stor på sikt. Eftersom en stor del av de kostnader som läggs på kunden i vanlig förvaltning har tagits bort, så kan vi på Fundler hålla en låg avgift. Här hittar du avgiften för samtliga portföljer.

Även riskspridningen är viktig för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt barnsparande. Är det tio år eller mer tills sparandet ska tas ut? Då kan det vara bra att spara med lite högre risk, eftersom det på lång sikt ger större chans till högre avkastning. Eftersom de flesta barnsparanden är en långsiktig investering kan man därför acceptera en högre risknivå med lite större svängningar. Över långa tidsperioder har aktiefonder historiskt varit den bästa investeringen med en avkastning på i genomsnitt 8 procent. När du sätter upp ett nytt sparmål, så hjälper Fundler dig att hitta rätt risk och portfölj anpassat till investeringstiden. Här kan du se hur våra portföljer har utvecklats i jämförelse med likvärdiga alternativ

Spara till barn på ett Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonton (ISK) har blivit ett mycket populärt alternativ för sparanden. Enkelheten gör att många väljer det framför till exempel en kapitalförsäkring. Hos Fundler kan du öppna fler sparanden med olika sparmål och har du mer än ett barn kan du skapa individuella sparanden till varje barn. Fundlers tjänst ger dig råd om bland annat vilken risknivå du bör ha och pengarna investeras alltid på ett Investeringssparkonto (ISK) i ditt namn.

Det finns många fördelar med att sparandet står i ditt namn istället för barnens. Då tillhör pengarna dig och det är du som disponerar över sparandet. På så sätt bestämmer du själv när du vill att barnet ska få pengarna och vad de får användas till. När du sparar till barn i ditt eget namn kan det vara bra att komplettera med ett testamente för att öronmärka pengarna till barnen.

Fördelar med ett Investeringssparkonto (ISK)

En sammanfattning av hur du ska tänka när du sparar till barn:


Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av Fundler. Under januari 2021 har sammanlagt 1 000 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18–65 år i Sverige. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd.

*

Spara till barn
Så här ska du tänka när du sparar till barn 3

**

Fondspara till barn
Så här ska du tänka när du sparar till barn 4