Profilbild
av Mohammed Salih
18 oktober, 2022

Uppdaterad: 22 december, 2022

Höjda räntor på sparkonton

Äntligen får vi ränta på vårt sparkonto, något som inte existerat på väldigt länge. Men för den långsiktige är sparkonto ett dåligt alternativ på sikt. Inflationen närmar sig tvåsiffrigt och ligger just nu på 9%, alltså långt över Riksbankens inflationsmål om 2% för KPIF. Detta betyder i praktiken att pengarna, trots den höjda räntan på sparkonto minskar i värde med 7 – 7,5% i årstakt. Utöver det tappar den svenska kronan styrka i rekordfart.

Precis som alla andra beslut finns det vinnare på att räntan på sparkontot höjs och det är framförallt de som ska använda pengarna inom något år.

Kortsiktiga pengar

Kortsiktiga pengar ska självklart fortfarande placeras på ett sparkonto och gynnar de som har en placeringshorisont på ett par år och behöver använda pengarna inom närtid. Man brukar säga att alla pengar som ska användas inom tre år inte bör exponeras mot risk, inte ens statsobligationer. Då är sparkontot ett bra placeringsalternativ. Här är det viktigt att jämföra hur mycket ränta du kan få för pengarna, att det finns fria uttag och att kontot omfattas om insättningsgarantin. Välj den bank som ger dig bäst ränta för dina pengar och var inte alldeles för lojal mot din bank. Ibland lönar det sig att vara otrogen. Pengar som kan ligga på sparkonto är till exempel buffertspar, semesterkassa eller pengar du ska använda till planerade köp inom 1–3 år.

Risk finns att investerare inte tar risk

Risken finns att riskaverta småsparare även lockas att sätta in ett långsiktigt sparande på ett sparkonto. Något som över en längre placeringshorisont kan kosta mer än vad det smakar.

Enligt SCB visar den senaste statistiken att hushållens finansiella nettoförmögenhet minskade med tio procent under andra kvartalet 2022 då både börs och värdet på bostadsrätter sjönk. Men det traditionella sparandet på bankkonto var rekordhögt. För det andra kvartalet 2022 var hushållens nettoinsättningar på bankkonto rekordhögt och uppgick till 97 miljarder kronor. Hushållens nettoinsättningar på bankkonto har inte varit på så höga nivåer sedan det första kvartalet 2020, då coronapandemin bröt ut och hushållen gjorde nettoinsättningar på 86 miljarder kronor.

Samtidigt nettosålde hushållna fonder för 10 miljarder där det största uttaget var i utlandsregistrerade fonder. Det är andra kvartalet i rad som hushållen säljer av fondandelar. Något som vi på Fundler är värt att uppmärksamma då långsiktiga pengar bör vara investerade på börsen.

Långsiktiga pengar

Trots rekordstora nedgångar i år är börsen fortfarande bland det bästa sättet att placera sina pengar. Här kan hundralappar bli tusenlappar och tusenlappar bli miljoner. För att visualisera hur effektivt pengar jobbar på börsen kommer här ett exempel.

Exempel 1; Man sparar 2000kr i månaden på ett sparkonto som ger 2% i ränta, detta gör man i tjugo år. Beloppet efter 20 år är 588 463 kr, där Din totala intjänade ränta på ränta blev: 108 463 kr. Medan ditt ackumulerade sparande uppgår till 480 000kr.

Exempel 2; Man sparar 2000kr i månaden på börsen, i en bred fond. Vi säger att fonden ger dig börsens genomsnittliga avkastning om 8,5% per år. (Mer om Stockholmbörsens genomsnittsavkastning hittar du här.) Helt plötsligt blir slutbeloppet 1 205 614 kr, en skillnad på hela 617 151 kr. Av de 1,2 miljonerna består mer än hälften av ränta på ränta-effekten, den totala intjänade ränta på ränta blir alltså: 725 614 kr. Medan de ackumulerande är precis samma, 480 000 kr.

Så även om erbjudandet om 1,5–2% ränta på sparkonto är lockande så kommer det högst troligt inte att löna sig på lång sikt, utan man riskerar att sitta med svarta Petter och gå miste om mycket avkastning. För att få avkastning måste man ta risk, men så länge det är en kalkylerad risk, anpassad till din sparhorisont, så lönar det sig oftast.Läs mer om sparande och investeringar

Vart ska man placera sina pengar när inflationen är rekordhög?

Investera själv eller ta hjälp av Fundler?

Viktigt att tänka på inför investeringsåret 2023

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.