av Ulf Ahrner
30 maj, 2022
Pension
Foto: Henrik Montgomery/TT

Nyligen röstade riksdagen äntligen igenom en lagändring som innebär att försäkrings­tagare från den 1 juli i år kommer få en utökad rätt att flytta sina pensions­försäkringar till andra försäkrings­bolag än där försäkringen tecknats. En sådan rätt finns redan för försäkringar tecknade från 2007, men nu utvidgas den till att även gälla äldre försäkringar.

För att kunna flytta sina pengar är dock den försäkrade fortfarande helt beroende av den arbets­givare som tecknat tjänste­pensions­försäkringen godkänner det skriftligen. Lagändringen och reformen riskerar därför att bli ett slag i luften.

Förväntan är nog att lagändringen ska leda till massflykt från alla hutlöst över­prisade pensions­lösningar, men den kommer sannolikt knappt leda till någon förändring alls. Trots att nästan en tredjedel av alla försäkringar redan i dag är flyttbara är det nämligen bara omkring 1 ynka procent av pensions­kapitalet som faktiskt flyttar varje år. Förutom en del administrativa svårigheter är det nämligen så att det inte är den anställde som har rätt att flytta pensionen till ett annat försäkrings­bolag, utan den före detta arbets­givaren.

Det beror på att det är arbets­givaren som har tecknat tjänste­pensions­försäkringen och den anställde som är den försäkrade. Den anställde har alltså ingen bestämmande­rätt över försäkringen. Det kanske behövs så länge den anställde är kvar på bolaget, men tyvärr kvarstår förhållandet även efter att man bytt jobb. Det gäller till och med om arbets­givaren lagt ner sitt företag och inte längre kan agera avtalspart i praktiken.

Det enda rimliga vore naturligtvis att den anställde automatiskt tar över ägande­skapet och blir försäkrings­tagare för sin tjänste­pensions­försäkring när en anställning avslutas. Då kan man själv godkänna flytt till ett annat bolag.

Dessutom slipper den före detta arbets­givaren oönskad administration. En sådan reform bör dessutom vara möjlig att genomföra utan att det skulle betraktas som en retroaktiv lagändring genom att helt enkelt lagstifta:

Tack och lov beslutade riksdagen även att utreda just den här frågan vidare. Så snart kanske alla vi med inlåsta försäkringar äntligen kan få makten att faktiskt själva bestämma hur och var vi vill förvalta de pengar vi ska leva på som pensionärer.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.