Profilbild
av David Unver
17 mars, 2022

Uppdaterad: 18 mars, 2022

Insiders är en grupp av investerare som ofta agerar motvalls – de köper när den breda majoriteten säljer och gör vinsthemtagningar när andra köper på toppen. De är tålmodiga, långsiktiga och skickliga på att hitta köplägen när börsflocken agerar i panik. I börsturbulensen har de i stor utsträckning agerat med att trycka på köpknappen – mitt under ett stundande krig.

Insiders, även kallat insynsperson, är en person i ledande ställning i ett bolag med tillgång av värdefull och icke offentlig information av kurspåverkande karaktär. Det är individer som har störst insikt i bolaget, det vill säga vd, ordförande, finanschef och styrelseledamöter. När de agerar i den egna aktien tenderar aktiekursen att röra sig i olika riktning, beroende på om det är köp eller försäljning.

Insynspersonernas aktieaffärer sänder ofta en stark signal om hur mycket eller hur lite man tror på den egna aktien. Störst signalvärde är affärer gjorda av vd och ordförande i mindre bolag medan handel som görs av närstående har en begränsad effekt på marknadens uppfattning om aktien. Bästa affärerna att ta rygg på är om flera insynspersoner i bolaget agerar samtidigt, eller nära inpå varandra, och om transaktionerna är stora i förhållande till tidigare affärer. Stora förstagångsköp av ledningen är värt att ta fasta på. Historiskt brukar insynsaffärerna vara störst i storlek när marknaden har tryckts ned.

Som diagrammet nedan visar är insynshandeln tunn i början av året. Det brukar alltid vara så. Insynspersoner har enligt regelverket ett handelsstopp på 30 dagar innan en delårsrapport offentliggörs. De får börja handla igen samma dag som bokslutet publiceras. När handelsstoppet släpptes samtidigt som osäkerheten i marknaden ökade, efter att Ryssland invaderat Ukraina, duggade insynsaffärer tätt och noterades öka i såväl antal som i storlek.

blogginlagg v 11 insiders
Källa: www.fi.se

Det har varit en hög aktivitet den senaste 30-dagarsperioden. Totalt har 594 insynspersoner varit aktiva i de egna bolagen där köpaffärerna är i klar majoritet jämfört dito för sälj. Sammanlagt nettofyndade insiders för drygt 1 400 miljoner kronor på den sura börsen, under perioden 16 februari till 16 mars. Högst aktivitet hittades i sektorerna fastighet, teknologi, industri och hälsovård. Största nettoköpen återfanns i bolag som verkar på råvarusektorn tillsammans med fastighetsbolagen medan största nettoförsäljningarna noterades i teknik och energi.

Så här har insiders påverkat Fundlers portföljer

Insynspersoner i Fundlers underliggande portföljbolag har varit väldigt aktiva och gjort bra affärer. De passade på att tanka i nedtryckta aktier samtidigt som man lyckades plocka hem vinster i bolag som dragit nytta av börsoron. Bland exemplen noterades Installations- och servicetjänsteföretaget Instalco som är ett underliggande aktieinnehav i Fundlers samtliga högriskportföljer. Ordföranden gjorde under perioden 17-24 februari stora köp i den sjunkande aktien. På fyra transaktioner köptes 5 miljoner aktier för drygt 313 miljoner kronor till en snittkurs på 62,67. När detta inlägg skrivs låg senast betalda kurs på 73,26, vilket innebär en aktieutveckling på +17 procent, eller värdeökning på närmare 53 miljoner kronor.

Ett annat tydligt exempel där insiders har varit lyckosamma i sina affärer är i oljebolaget Lundin Energy. Aktien, som är en bra bit över nollstrecket sedan årsskiftet, är ett underliggande innehav i portföljerna Smart Index Tillväxt, Smart Index Potential, Global Framtid och Hållbar Framtid. Efter krigsutbrottet steg oljepriset till historiskt höga nivåer, något som gynnade Lundin-aktien kraftigt. Då passade såväl vd som finanschef tillsammans med toppchefer på att skala ned sina innehav med totalt 418 000 aktier för ett sammanlagt värde om 164 miljoner kronor. Efter dessa stora insynsförsäljningar har aktien fallit med 13 procentenheter från toppnivån den 8 mars.

blogginlagg v 11 insiders2
Källa: www.fi.se

Att enbart ta rygg på insynspersoner är sällan en lönsam placeringsstrategi. De kan likt övriga investerare göra dåliga affärer. Men deras informationsövertag som ledningspersoner, framför allt högst upp i hierarkin, borde dock innebära bättre och mer genomtänkta aktieaffärer. Lär man sig tolka deras affärer och handelsmönster samtidigt som man sållar bort transaktioner gjorda av mellanskiktet, så finns det ett högt signalvärde att följa dem – i kombination med den övriga analysen.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.