av Annika Javestad
13 augusti, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

Fonder toppar listan över bästa sparform för långsiktigt sparande. Det visar en undersökning från Fondbolagens förening i deras Fondspararundersökningen 2020 genom Kantar Sifo. När fondspararna väljer fond är information om avgifter viktigast och en av fyra kan tänka sig att betala för att få oberoende rådgivning.

Fonder är den sparform som svenskarna anser är bäst för långsiktigt sparande – det tycker 41 procent i den senaste undersökningen, samma siffra för 2018 var 34 procent. Näst efter fonder väljer svenskarna helst direktägda aktier (11 procent) och sparkonto (10 procent).

”Fonder har historiskt levererat fin avkastning till de svenska spararna. Det i kombination med att det är enkelt att komma igång med ett fondsparande, t.ex. genom ett regelbundet månadssparande, bidrar säkert till fondernas popularitet”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

När spararna ska välja fond är information om fondens avgift det allra viktigaste bland både män och kvinnor, totalt uppger drygt hälften att avgiften är avgörande i valet av fonder. Därefter kommer information om viken risknivå fonden har, det uppger 44 procent.

Drygt en tredjedel av spararna tar alltid reda på avgiften inför köp av en fond. Kunskapen om att alla avgifter är avdragna när fondens värdeutveckling visas är dock låg – endast 24 procent känner till detta och en majoritet har ingen kunskap om hur avgiften slår mot avkastningen.

”När man väljer fond är det viktigt att bestämma vilken tidshorisont man vill ha i sitt sparande, sen ta reda på fondens risknivå och avgift precis som många sparare gör. Fondens historiska utveckling kan också vara intressant att titta på och då är det bra att veta att alla avgifter är avdragna när värdeutvecklingen visas. Den informationen verkar inte ha nått fram till spararna”, kommenterar Gustav Sjöholm.

Drygt hälften av spararna är däremot villiga att ta högre risk för att få högre avkastning. Som vi har redovisat tidigare är det stor skillnad i kvinnors och mäns riskbenägenhet. Två tredjedelar av männen är villiga att ta högre risk för högre avkastning medan samma andel för kvinnorna är 43 procent. Många värdesätter också oberoende rådgivning i kombination med en låga avgift.

Som investerare genom Fundler får du alltid en riskprofil som är anpassad till din sparhorisont och en av marknadens lägsta avgifter. Dessutom tycker vi att det är självklart att du inte ska behöva betala för oberoende rådgivning. Fundler har inga andra intressen än att dina pengar ska växa, eventuell provision sätts direkt in på ditt konto, vilket påverkar din avkastning positivt.

Vi är stolta över att kunna leva upp till svenskarnas främsta krav på fondsparande och framförallt generera fortsatt stabil avkastning till våra kunder.