av Maria Franzon
8 juli, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

Privat pensionssparande är viktigt. Samtidigt är det inte en självklarhet att starta ett sparande, åtminstone inte som ung. Det visar en ny undersökning som Fundler genomfört genom Ipsos Norm.

Var fjärde svensk önskar att de hade börjat pensionsspara tidigare. Och än mer anmärkningsvärt är att nästan varannan person i åldrarna 36–45 år inte har börjat pensionsspara privat ännu. Något som kan straffa sig, då svenskar med 20–30 år kvar till pensionen riskerar att bara få cirka 50 procent av sin lön att leva på när det är dags att gå i pension.

I undersökningen framkommer det att hela 83 procent i den yngre åldersgruppen 18–25 år inte har satt upp ett privat pensionssparande. Var tredje person i samma åldersgrupp menar att det ligger för långt fram i tiden. Samtidigt visar undersökningen att var fjärde person över 25 år önskar att de hade börjat pensionsspara tidigare.

Undersökningen visar även att nästan varannan svensk, 47 procent, i åldrarna 36–45 år inte har börjat pensionsspara privat ännu. Problematiskt, då den allmänna pensionen och tjänstepensionen för personer i den åldersgruppen inte räcker till och de kan behöva leva på cirka 50 procent av den lön de har idag när det är dags för pension – om de inte börjar spara privat vid sidan av.

Nu är bättre än sen

Det bästa man kan göra utifrån sin situation är att sätta igång idag. Att så pass många svenskar inte har ett privat sparande innebär att de går miste om ränta på ränta-effekten. Ränta på ränta innebär att pengar du har investerade i aktier, fonder eller räntekonton växer över tid och ger en avkastning (ränta). Dessa pengar återinvesteras och du får därmed ränta på avkastningen. Förutom ränta på det kapital du själv investerar får du alltså dessutom ränta på räntan.
Här kan du läsa mer om ränta-på-ränta effekten>>

Det är viktigt att komma igång med sitt sparande tidigt. Det är hela poängen med ränta-på-ränta effekten där även mindre belopp blir stora summor på sikt. Tiden är viktig. De första åren kan kännas tröga men eftersom utvecklingen är exponentiell så blir det en snöbollseffekt.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av Fundler. Under perioden 14–20 februari 2020 har sammanlagt 1 001 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18–65 år i Sverige. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd.

Har du börjat pensionsspara privat?
Totalt 18–25 26–35 36–45 46–55 56–65
Ja 34 % 14 % 31 % 40 % 39 % 40 %
Ja, men jag önskar att jag hade börjat tidigare 12 % 3 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Nej, men jag önskar att jag hade gjort det 12 % 12 % 14 % 15 % 11 % 6 %
Nej, det ligger för långt fram i tiden 9 % 31 % 11% 6 % 2 % 0 %
Nej 34 % 40 % 31 % 26 % 35 % 40 %