av Annika Javestad
1 april, 2022

Uppdaterad: 31 mars, 2022

Nästan var fjärde svensk har gjort förändringar i sitt sparande på grund av rådande marknadsläge. Men majoriteten sitter still i båten. I en färsk undersökning genom Kantar Sifo* på uppdrag av oss på Fundler, tar vi reda på om en skakig börs, höjda bolåneräntor, skenande energipriser och stigande inflation påverkat investeringsviljan.

Under coronapandemin och den tillhörande börskraschen såg vi många drabbas av panik genom stora utflöden från fonder. Nettosparandet i fonder var kraftigt negativt under mars månad 2020. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade med hela 585 miljarder kronor. Med börsens rekordstarka återhämtning färskt i minnet ville vi ta reda på hur svenskarna agerar just nu.

Vi ställde frågan om den ekonomiska utvecklingen, med högre levnadskostnader och internationella konflikter, påverkar sparandet i aktier och fonder?

Vi har tidigare berättat om att historiska kriser sällan haft en långvarig effekt på finansmarknaderna. Under 7 av de senaste 10 decennierna, mellan 1915–2015, har börsen någon gång haft en nedgång på mer än 50 procent. De flesta större nedgångar har dock historiskt vänt tillbaka redan efter 18–24 månader. Och svenskarna verkar vara med på tåget.

Två av tre håller fast vid sin strategi

Undersökningen visar att 67 procent svenskarna uppger att man inte gjort någon förändring i sitt sparande i aktier och fonder på grund av det oroliga marknadsläget vi befinner oss i.

Mohammed Salih som tidigare representerat Aktiespararna och nu är oberoende sparekonom kommenterar:

”Detta kanske visar att småsparare har lärt sig från tidigare korrektioner på marknaden och att många av dessa faktiskt innebär ett potentiellt köpläge för ett långsiktigt sparande.”

Mohammed Salih - börsen
Mohammed Salih

Börsen är det enda alternativet!

I skrivandets stund står börsen förvånande högre än vad den gjorde den 24 februari när Ryssland valde att gå in i Ukraina. Detta är ett kvitto på att börsmarknaden överkommer även de tyngsta av kriserna och är framåtblickande.

”Trots oro för stigande räntor och en inflation som urholkar värdet på vårt kapital så råder fortfarande TINA (There Is No Alternative), alltså att det fortfarande inte finns något likvärdigt alternativ till börsen när det kommer att få pengar att växa”, avslutar Mohammed Salih

Information om undersökningen:

*Riksrepresentativ undersökning genomförd av Kantar Sifo den 25 mars 2022 på uppdrag av Fundler. Totalt 1 153 respondenter i åldersspannet 18–79 år.


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.