av Annika Javestad
27 februari, 2020

Uppdaterad: 10 mars, 2022

I år är det 23 år sedan det första orangea kuvertet skickades.

Just nu skickas informationen ut till alla som förvärvsarbetat i Sverige och därmed har rätt till inkomstpension. Även när du får till exempel sjuk- och aktivitetsersättning samt a-kasseersättning tjänar du in till allmänna pensionen.

Det spelar ingen roll om du valt att få ditt orangea kuvert till en digital brevlåda eller om du föredrar att få det levererat av brevbäraren. Innan den 13:e mars ska alla ha fått ha mottagit sitt pensionsbesked.

 

Vad innehåller det orangea kuvertet?

Pensionsbeskedet i det orangea kuvertet är en av tre delar av din pension och består av inkomstpension och premiepension, det vill säga den som i dagligt tal kallas allmän pension. Den andra delen är din eventuella tjänstepension och den tredje ditt privata pensionssparande.

 

Hur ska du tolka pensionsbeskedet i det orangea kuvertet?

Vi har tagit en närmare titt på innehållet för den allmänna pensionen och hjälper dig att reda ut vad informationen i pensionsbeskedet egentligen betyder.

Pensionsbeskedet

  1. Värde: Här visas värdet på dina pensionskonton vid förra årsskiftet.
  2. Pensionsrätter:16 procent av dina skattepliktiga ersättningar sätts automatiskt av till denna del av pensionen varje år. Varje år som du arbetar och betalar skatt får du pensionsrätt, som är din intjänade pension. Pensionsrätterna är grunden för att beräkna pensionen. Det finns dock ett tak för dessa inbetalningar. På inkomster som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Avsättningen för premiepension är 2,5%.
  3. Arvsvinst: När en person dör fördelas pengar på dennes pensionskonto ut i form av arvsvinster till de som lever i samma ålder. Arvsvinsterna bidrar till att deras pensionsutbetalningar kan fortsätta livet ut utan att pengarna tar slut på kontot, arvsvinster fördelas varje år.
  4. Administrationskostnad: Här redovisas den kostnad du betalar för administrationen av din allmänna pension samt den avgift som fondbolagen tar ut för att ta hand om dina fonder i premiepensionssystemet.
  5. Värdeutveckling: Din värdeutveckling av inkomstpensionen styrs av inkomstutvecklingen i Sverige, det innebär krasst att det inte går att påverka. Till din premiepension avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. Den kan du själv påverka genom att välja i vilka fonder pengarna placeras. Därför kan premiepensionen vara viktig, även om den är en mindre del av din totala pension. Pengarna placeras i fonder enligt den fördelning som du bestämt eller i AP7 Såfa om inget val har gjorts.
  6. Sammanlagda värde: Här visas kort och gott ditt sammanlagda värde på ditt pensionskonto för den allmänna pensionen.

 

Höjd pensionsålder – vad innebär det?

I ditt pensionsbesked det här året fanns också information om höjd pensionsålder under från 2020. Eftersom vi i genomsnitt lever längre så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension och bostadstillägg att höjas och följa medellivslängdens utveckling.

Från och med 1 januari 2020 höjs lägsta ålder för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Som det ser ut nu kommer åldern att höjas ytterligare till 64 år fram till 2026.

Det innebär att ditt eget bidrag till pensionen blir allt viktigare för dina valmöjligheter den dag du går i pension. Även om den allmänna pensionen är en betydande del, så kommer tjänstepension och privatpensionssparande vara allt viktigare.

Men kom ihåg att det viktigaste är att få en bra överblick, så se till att öppna och kolla läget i ditt orangea kuvertet.

 

Fundler förklarar vad förändringarna i pensionssystemet innebär

Pensionssystemet förändras och dina egna val kring pensionen blir allt viktigare. I videon nedan förklarar Ulf Ahrner, vd på Fundler,  hur förändringarna kan påverka dig och ger några tips på vad du bör tänka på när det gäller pensionssparande och val av risknivå.

Bra länkar för vidare läsning om pension:

Hur ska jag pensionsspara privat?

Nu har du rätt att flytta din tjänstepension

Till Startsidan för Pension

Pensionsmyndigheten – Ditt orange kuvert och de bästa tipsen