av Annika Javestad
16 januari, 2020

Uppdaterad: 31 mars, 2022

När du investerar dina pengar genom Fundler, så placeras de på ett Investeringssparkonto (ISK). I samband med årsskiftet så sänktes skatten för det investeringsalternativet. Vi tittar lite närmare på vad det innebär för dig som sparare.

På ett ISK betalar du inte någon skatt för de vinster du gör. Istället schablonbeskattas ditt sparande. Det innebär att du betalar en årlig skatt på det totala värdet av dina sparade pengar. Det spelar ingen roll om du gör vinst eller förlust eller om du väljer att sätta in eller att ta ut dina pengar under året.

Så länge du investerar dina pengar och ger dom möjlighet att växa, är investeringssparkonto den bästa sparformen. Det innebär att det är mindre bra om du tänker spara på ett vanligt bankkonto med låg ränta. Eftersom risken är att din skatt blir högre än din avkastning.

Tanken med investeringssparkontot är att förenkla för dig som sparare, genom att du kan investera dina pengar utan att behöva krånglig administration när det är dags att deklarera. Men vi tar det steg för steg och reder ut vad det innebär för investeringsåret 2020.

 

Så här beräknas din skatt för ISK 2020

Steg 1 – Statslåneräntan

Skatten grundar sig på statslåneräntan den 30 november året innan. För 2020 innebär det statslåneräntan den 30 november 2019, vilken sattes till -0,09 procent.

Steg 2 – Schablonintäkten

Schablonintäkten beräknas genom att ta statslåneräntan den 30 november + 1,00 procentenheter. Det skulle innebära att den för 2020 skulle bli 0,91 procent (-0,09 + 1,00 = 0,91). Men, riktigt så bra kan det inte bli.

Den 1 januari 2016 infördes nämligen en regel som sätter ett golv för hur låg skatten kan bli. Golvet justerades uppåt 2018 och innebär nu att schablonintäkten ska räknas upp till 1,25 procent om denne skulle understiga denna nivå. Eftersom 0,91 procent är lägre än 1,25 procent så räknas schablonintäkten upp till 1,25 procent för 2020.

Steg 3 – Skatten

Det innebär att skatten på ISK blir den lägsta möjliga med dagens skattelagstiftning. Eftersom du betalar 30 procent i skatt på schablonintäkten så blir 2020 års skattesats 0,375 procent (0,30*1,25).  För att göra det enkelt för dig om du vill få koll på ungefär hur stor skatten blir för 2020 kan du ta värdet på ditt sparande och multiplicera med 0,00375.

Under 2019 låg motsvarande skatt på ett investeringssparkonto på 0,453 procent. Det innebär en justering med 0,078 procentenheter. Det kan låta som små skillnader som inte har någon påverkan, men några få sparade procentenheter kan generera en betydligt bättre avkastning på lång sikt. Testa gärna hur några procentenheter påverkar ditt sparande i vår kalkylator på Fundlers startsida.

Fundler rapporterar automatiskt din skatt till Skatteverket och du kommer därefter få det som förtryckt belopp i din deklaration året efter.

Med den lägsta möjliga skattesatsen har du de bästa förutsättningarna att få ut mer av ditt sparande. Och inget annat är viktigare för oss på Fundler när vi nu drar igång det nya året på allvar.