Profilbild
av Mohammed Salih
16 september, 2022

Högsta inflationen på 30 år, stigande elpriser slår hårt på privatpersoner och företag vilket medför stora prisökningen på många varor och tjänster. Nya siffror från SCB visar att inflationstakten var 9,0% i augusti. Det är något högre än prognoserna på 8,8%.

Ökningen påverkades enligt SCB av elpriserna som steg med 29% i augusti. Livsmedelspriserna ökade för nionde månaden i rad där det främst var kaffe, kött, mjölk, ost, ägg, bröd och spannmålsprodukter som bidrog. Priserna steg även för underhåll och reparationer av hem, hushållsinventarier, restaurangbesök, logi samt diverse varor och tjänster.

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 6,6 procent i juli till 6,8 procent i augusti. Även där en ökning.

Är ett sparkonto en trygg hamn?

Med den höga inflation som nu råder minskar pengarna i värde på ett sparkonto i rekordfart, Dock är det viktigt att ha till exempel sin sparbuffert där man snabbt kan komma åt pengarna och då är ett sparkonto bra, helst med ränta och insättningsgaranti. Men man vill inte ha mer pengar än nödvändigt på sitt sparkonto utan pengarna ska ju arbeta för att skydda oss mot den rekordhöga inflationen.

Vart man ska placera pengarna beror såklart på olika faktorer, vilken risk är jag beredd att ta och hur lång är min placeringshorisont? Vi brukar säga att allt under 3 år ska vara på ett sparkonto, 3–5 år? Ja då finns det blandfonder där räntebärande papper agerar som en krockkudde för oroliga tider. Har man en investeringshorisont över 5 år? Ja då är aktiefonder det naturliga valet.

Samtliga av Fundlers fondportföljer rekommenderar en viss investeringshorisont och förklarar också vilka svängningar man kan förvänta sig. Har du inte öppnat ett konto för att komma åt portföljerna gör du det på ett par minuter via hemsidan eller applikationen.

Tillgångar och branscher som går starkt under inflation

Man vill som sparare ha den högst möjliga avkastningen till den minsta risken, alltså en bra riskjusterad avkastning. Därför är ombalansering något som bör göras med jämna mellanrum, för de makroekonomiska faktorerna i omvärlden förändras.

Ädelmetaller. Guldet anses historiskt varit ett utmärkt sätt att skydda sig för stigande inflation. Men synen hos investerarkollektivet är delat. Vissa anser att det inte fungerar särskilt bra med hänvisning till de två senaste inflationsperioderna då guldet inte gav något större skydd mätt i amerikanska dollar. Men kollar man däremot på åren 1973–1979 där inflationen var rekordhög, ja då var guld den bäst presterande tillgångsklassen och gav ett utomordentligt inflationsskydd. Det är en av anledningarna till att Smart Hedge har stått emot den turbulenta våren på börsen.

Placeringar på börsen kan också ge skydd

Självklart kan man hitta safe havens på börsmarknaden som kan skydda ditt kapital mot den höga inflationen. Det finns sektorer som ger bättre exponering och skydd mot inflationen.

Man brukar generellt tala om att segrarna finns i sektorer som har realtillgångar som fastigheter och infrastruktur och även finanssektorn, helst marknadsledande. Utöver det märker vi på Fundler att valutaexponering mot USD respektive EUR gentemot SEK efterfrågas av allt fler privatpersoner som vill sprida riskerna i sina fondportföljer.

Banker är en bransch som gynnas av en miljö med högre räntor och stigande inflation då det gynnar räntenettot.

Räntenettot växer när bankerna höjer sin utlåningsränta. Dock vill vi påminna om att kreditförlusterna också kan öka för bankerna om kostnaderna för privatpersoner och företag drar iväg alldeles för mycket och man till slut inte har råd att betala.

Infrastrukturbolagen har stabila och långsiktiga avtal och är exponerade mot kommuner och stater vilket i sin tur medför en låg politisk risk. Dessa avtal tenderar också att vara inflationsskyddade. Inom denna bransch skapas också ett naturligt monopol, då tröskeln för nya aktörer är höga beroende på stora initiala investeringar samt många regleringar.

Fastighetssektorn har liksom ädelmetallen guld historiskt erbjudit ett bra skydd mot inflation. I synnerhet de bolagen med långa hyresavtal som dessutom automatisk inflationsjusterar hyrorna mot kund.

Risk för högre räntor

Högre räntor är en risk för både fastighetsbolag- och infrastrukturbolag då de ofta har en hög belåningsgrad. Detta ska man noggrant analysera bolag för bolag om man väljer att vara exponerad mot den ena eller andra branscher. Lika väl som man gör en analys på om baken kan överföra upplåningskostnader mot slutkund.

Fundler hjälper dig

Ibland känns det svårt att plocka russinen ur kakan och forma sin egen aktie- eller fondportfölj och även veta när man ska obalansera. Därför är Fundlers portföljer framtagna av precis den anledningen, för att du som kund lätt ska kunna sätta upp ett sparande och låta oss sköta allt ifrån ax till limpa.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.