av Annika Javestad
13 augusti, 2021

Uppdaterad: 17 november, 2021

Det finns inget land i världen där fonder är en så populär sparform som i Sverige. Åtta av tio svenskar sparar i fonder. Om man räknar in det obligatoriska sparandet till premiepensionen är vi alla fondsparare på ett eller annat sätt. Svenskar är därmed bäst i världens på att fondspara.

Och svenskarnas intresse för fonder visade sig även under semestermånaden juli. Totalt satte vi svenskar in 19,1 miljarder kronor genom olika typer av fondsparande. Närmare hälften av det satte vi in i aktiefonder. Det innebär fonder som investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Aktiefonder har i förhållande till andra fondtyper en högre risk. Det betyder att sannolikheten för såväl värdeökning som värdeminskning är större.

I samband med pandemin ökade Svenskarnas intresse för sparande och investeringar. Under sista kvartalet 2020 uppgick hushållens så kallade finansiella sparande, det vill säga nysparandet minus skuldökningen, till 47 miljarder kronor. Det är den högsta noteringen som Statistiska centralbyrån uppmätt under sista kvartalet sedan mätningarna började i mitten av 90-talet, enligt rapport från SCB

Knappt 6,5 biljoner i fondförmögenhet

Och trenden med att spara och investera i fonder ser ut att hålla i sig. Bara i juli ökade den samlade fondförmögenheten i Sverige med närmare 182 miljarder kronor. Vid utgången av juli uppgick den till rekordhöga 6 438 miljarder, det visar den senaste rapporten från Fondbolagens förening. Hittills i år ökade svenskarnas fondsparande, minus uttag, med 106,7 miljarder kronor. Hela 90,5 miljarder har nysparats i just aktiefonder så här långt under 2021.  

bloggbild
Netto sparande i fonder 2021 mdkr.
Källa Fondbolagens Förening

Varför är intresset för fonder så stort?

Vi på Fundler hoppas att svenskarnas ökade intresse för fondsparande är en effekt av att många ser över sin långsiktiga buffert och investerar de pengar som inte kunnat konsumeras under pandemin. En lägre konsumtion i kombination med en positiv börsutvecklning, har förmodligen också bidragit till ett större intresse för att sätta pengarna i arbete på börsen genom aktiefonder. I juli var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen steg med hela 7,5 procent (inklusive utdelningar). Mer om det skrev vi i månadens förvaltarkommentar som summerade både börsen och utvecklingen av Fundlers portföljer.  

Vi hoppas att trenden och medvetenheten kring sparande och att sätta pengar i arbetet till bra villkor håller i sig. Vi ser ett fortsatt stort intresse av att hitta en sparform som är enkel och anpassar fördelningen av fonder till sparmålet. 


Annika Javestad
CMO på Fundler

*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.