Profilbild
av Mohammed Salih
8 september, 2023

”Fuck Off”-kapital är ett ekonomiskt begrepp som blivit alltmer populärt den sista tiden. I grund och botten handlar det om att bygga upp en ekonomisk buffert för att kunna vara självständig under en övergångsperiod. Det innebär inte att man är ekonomiskt oberoende för evigt, utan att man under en kortare period kan klara sig på egen hand.

Det kan handla om att vara trygg med att kunna ta sig ur en dålig relation och ha råd att klara sig på egen hand med höga inledande kostnader för boende och flytt.

Det kan också handla om att kunna säga upp sig från en dålig arbetsplats som får en att må dåligt men att ha råd att vara ”mellan jobb” ett tag.

Det kan också handla om att just kunna tacka nej till jobb som man inte är intresserad av att ta bara för att man måste ha pengarna.

Att kunna säga ”Fuck-off” till toxiska arbetsplatser eller partners ger dig helt enkelt en trygghet (även om själva uttalandet kanske bäst görs tyst för sig själv!).

Varför ska man ha ’Fuck Off’-kapital?

Att ha en summa sparade pengar som man kan använda vid behov är avgörande av flera skäl.

”Fuck Off”-kapital ger dig möjligheten att följa dina drömmar, oavsett om det handlar om att resa, starta eget företag eller ägna dig åt konstnärliga projekt.

Dåliga arbetsförhållanden och jobb kan ta en betydande effekt på din hälsa och välbefinnande. Att ha ett ”Fuck Off”-kapital ger dig möjligheten att lämna en ohälsosam situation utan att behöva kompromissa med din ekonomiska trygghet. Det ger dig makt att ta kontroll över ditt arbetsliv och söka efter bättre möjligheter.

Börja spara för att få ihop ett ’Fuck-off’-kapital redan idag!

Att ha sparat ihop 3–4 månadslöner kommer man långt på. Det ger dig möjligheten att vinna tid att söka jobb, skaffa boende eller göra något annat innan du är på benen igen.

Om du har tillräckligt med ”Fuck Off”-kapital och din tidshorisont är långsiktig, kan det vara klokt att investera en del av dina pengar för att öka dina framtida möjligheter och avkastning. Att diversifiera ditt sparande och investera i olika tillgångsslag kan hjälpa dig att uppnå finansiell tillväxt över tid.

Å andra sidan, om din tidshorisont är kortare och du planerar att använda kapitalet inom en snar framtid, kan det vara försiktigare att hålla det i säkra och lättillgängliga investeringar, som ett högkvalitativt sparkonto eller liknande.

Att bygga och hantera ditt ”Fuck Off”-kapital:

För att bygga upp ditt ”Fuck Off”-kapital är det viktigt att ha en plan och sätta av regelbundna belopp från din inkomst, kanske är de klassiska tio procent av nettolönen något att utgå ifrån? Målet är att skapa en ekonomisk buffert som du kan luta dig mot när du behöver det som mest. Här är några tips på hur du kan göra det:

  1. Sätt upp ett mål: Börja med att sätta upp ett ekonomiskt mål för ditt ”Fuck Off”-kapital. En allmän riktlinje är att spara minst 3–4 månadslöner, men du kan behöva mer beroende på din livsstil och situation.
  2. Skapa en budget: Utvärdera din nuvarande ekonomi och skapa en budget som gör det möjligt för dig att spara en del av din inkomst varje månad. Försök att minska onödiga utgifter och prioritera sparande.
  3. Automatisera sparandet: Ett enkelt sätt att säkerställa att du sparar regelbundet är att ställa in automatiska överföringar från ditt lönekonto till ett separat sparkonto.
  4. Ha låg riskv: Eftersom syftet med ”Fuck Off”-kapital är att använda det i nödsituationer bör du undvika högriskinvesteringar. Säkra alternativ som högkvalitativa sparkonton eller kortfristiga portföljer kan vara lämpliga.
  5. Låt kapitalet växa: Om din tidshorisont är långsiktig, överväg att investera en del av ditt kapital i olika tillgångsslag för att öka dina framtida möjligheter och avkastning. Var dock medveten om riskerna och diversifiera din portfölj.

Avslutande tankar:

Att bygga och ha ”Fuck Off”-kapital är ett viktigt steg mot ekonomisk frihet och självbestämmande. Det ger dig möjligheten att hantera dåliga förhållanden och jobb, samt att följa dina drömmar och mål. Oavsett om du väljer att investera det eller hålla det säkert, är det en resurs som ger dig möjlighet att säga ”fuck off” till det som inte längre tjänar dig väl. Så fortsätt att vara långsiktig och fokusera på din ekonomiska välfärd, även när marknaden svänger, och du kommer att ha bättre möjligheter att nå dina ekonomiska mål.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.