FÖRVALTARKOMMENTAR OKTOBER 2020

FÖRVALTARKOMMENTAR OKTOBER 2020

Oktoberbörsen präglades av osäkerhet i spåren av den förnyade smittspridningen av Covid-19 med återinförda nedstängningar och restriktioner som följd i vissa länder. Sammantaget sänktes börshumöret och utvecklingen pressades nedåt under månaden, Fundlers portföljer stod dock emot turbulensen väl.