8 av 10 kan få mer i pension!

8 av 10 kan få mer i pension!

I 8 fall av 10 har våra rådgivare kunnat rekommendera ett bättre alternativ för att öka värdet av den slutgiltiga pensionen. Framförallt handlar det om att kunna erbjuda en lägre avgift och anpassa risken till sparhorisonten.

Svenskarna börjar pensionsspara för sent

Svenskarna börjar pensionsspara för sent

Var fjärde svensk önskar att de hade börjat pensionsspara tidigare. Och än mer anmärkningsvärt är att nästan varannan person i åldrarna 36–45 år inte har börjat pensionsspara privat ännu. Något som kan straffa sig, då svenskar med 20–30 år kvar till pensionen riskerar att bara få cirka 50 procent av sin lön att leva på när det är dags att gå i pension.