Fondroboten som gör det lönsamt att vara oengagerad

Det har aldrig varit enklare att investera i fonder. Hos Fundler väljer du mellan färdiga fondpaket i olika risknivåer, sedan ser våra förvaltare och vår fondrobot till att dina pengar får bästa förutsättningarna att växa.
Fundler profile hand

Våra fondpaket

Fondpaket

Mycket låg risk

Bättre avkastning än sparkontot.

 • Passar alla sparare
 • Fokus på räntor
 • Risk 2 av 7

Årlig avgift: 0,81%Vår avgift: 0,6%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,21%

Fondpaket

Låg risk

Stabil avkastning till låg risk.

 • Passar alla sparare
 • Aktier och räntor
 • Risk 3 av 7

Årlig avgift: 0,84%Vår avgift: 0,6%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,24%

Fondpaket

Medel risk

Högre avkastning till medelhög risk.

 • Passar alla sparare
 • Aktier och räntor
 • Risk 3 av 7

Årlig avgift: 0,84%Vår avgift: 0,6%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,24%

Fondpaket

Hög risk

Hög avkastning till hög risk.

 • Passar alla sparare
 • Fokus på aktier
 • Risk 4 av 7

Årlig avgift: 0,85%Vår avgift: 0,6%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,25%


Så här fungerar vår fondrobot

Välj nivå av risk och möjlighet

Att investera innebär en möjlighet att få pengar att växa, men det innebär också att man utsätter pengarna för en risk. Man brukar säga att ju längre investeringshorisont du har desto högre risknivå är värd att ta.

Sätt upp kontinuerligt sparande

Använd banköverföring eller Swisha för ditt köp av fondpaket. Att köpa kontinuerligt och sprida ut dina köp under året har visat sig väldigt bra.

Se dina pengar växa

Allt eftersom kommer dina investeringar att växa, även om (och det här är viktigt att vara medveten om) det inte finns några garantier. Det kan hända saker i omvärlden som gör att dina fonder tappar i värde. Men det gäller alla investeringar, och risken är inte större hos oss än någon annanstans. Snarare tvärtom!

Jämför avkastning på våra fondpaket

Tidigare Fondpaket

Mycket låg risk

Bättre avkastning än sparkontot.

 • Passar alla sparare
 • Fokus på räntor
 • Risk 2 av 7
1 år
3 år

Fundlers fyra nuvarande fondpaket startade i juli 2016 men då under namnen Smart Index – försiktig, stabil, tillväxt och potential. Det äldre fondpaketet Global Framtid (idag identisk med Fundlers hög risk fondpaket) och Real Vision startade i januari 2019, så för dessa visas uteslutande verklig historik. Smart Hedge startade i oktober 2019, och Hållbar Framtid i april 2021, så för dessa visas faktiskt historik kompletterad sed simulerad historik för perioden före starten. Läs merDen simulerade historiken är baserad på om portföljen hade sett ut som vid starten även före dess.
Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Den jämförelsegrafsom visas i diagrammet visar tillväxten för en likaviktad korg av de fem storbankernas mixfonder med motsvarande risknivå som Fundlers portfölj. Flera av dessa fonder tillhör de mest sålda fonderna i Sverige, och innehåller tillsammans en stor del av svenskarnas sparkapital. Det är även de fonder som erbjuds i bankernas så kallade autolösningar. Läs gärna mer om hur våra jämförelsekorgar är konstruerade och vilka fonder de innehåller i vår blogg.

lady using fundler app

Fondrobot med
mänsklig touch

Vissa saker är maskiner bra på. Andra behärskar människor bättre. Därför är det våra högst mänskliga förvaltare som sätter ihop Fundlers fondpaket. Att analysera komplexa samband mellan samhällsutveckling och olika fonders inriktning klarar inte maskinerna av. Åtminstone inte än.

Men sedan, när fondpaketet är ihopsatt, då tar roboten över. Den är nämligen bra på sådant människor har svårt att klara av, som att hela tiden ha koll på kursutvecklingen.

Roboten parerar kursrörelser och ser till att rätt beslut tas utefter en mängd olika parametrar. Den fördelar dina pengar mellan fonderna, så att du ska få bästa möjliga utveckling på precis den risknivå du själv har bestämt. Och varje dag rapporterar roboten till våra förvaltare vad som hänt under dagens handel.

Utifrån den rapporten (och en del annan information) justerar våra förvaltare ibland paketets sammansättning. Sedan tar roboten vid igen.

Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan att spara med fondrobot istället för att göra det genom banken?
Lägre pris och
bättre avkastning
Sparar du genom en storbank betalar du ofta höga avgifter och banken rekommenderar dig ofta sina egna fonder. Det är så banker tjänar stora pengar på sina kunder. Vi på Fundler försöker istället maximera avkastning samtidigt som vi minimerar avgiften. På långsiktigt sparande gör tiondels procentenheter stor skillnad! Jämför gärna Fundlers avkastning och avgift mot det du har idag!
Att vara oberoende har
sina fördelar– för dig
Till skillnad från bankerna driver vi inga egna fonder. Vi tjänar inga pengar på att du placerar i den ena fonden istället för den andra. Därför kan våra förvaltare välja helt fritt mellan mängder av fonder.
Välj en risknivå
som passar just dig
Hos oss kan du välja att investera i fondpaket med olika risknivåer. Risknivån har att göra med hur mycket du kan tänka dig se dina investeringar svänga upp och ner. Därför är det viktigt att välja risknivå utefter din investeringshorisont, dvs om hur lång tid du kommer vilja ta ut dina pengar.
Med fondrobot så
sprider du risken
Poängen med att placera i fonder istället för exempelvis enskilda aktier, är att risken minskar. Men vi nöjer oss inte med det, utan sätter ihop fondpaketet utav flertal fonder – vilket förstås sprider risken ännu mer.
 • Privat
 • Företag
Fondpaket i år 1 år 3 år Årlig avgift
Fondpaket Mycket låg risk3,03%2,12%2,09%
0,81%Vår avgift: 0,6%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,21%
1,01%Vår avgift: 0,6%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,21%
Avgift kapitalförsäkring: 0,2%
Fondpaket Låg risk6,27%6,04%12,90%
0,84%Vår avgift: 0,6%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,24%
1,04%Vår avgift: 0,6%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,24%
Avgift kapitalförsäkring: 0,2%
Fondpaket Medel risk12,88%14,26%28,41%
0,84%Vår avgift: 0,6%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,24%
1,04%Vår avgift: 0,6%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,24%
Avgift kapitalförsäkring: 0,2%
Fondpaket Hög risk17,21%18,34%46,98%
0,85%Vår avgift: 0,6%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,25%
1,05%Vår avgift: 0,6%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,25%
Avgift kapitalförsäkring: 0,2%
Hållbar Framtid Hög risk18,24%17,47%40,03%
0,74%Vår avgift: 0,49%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,25%
0,94%Vår avgift: 0,49%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,25%
Avgift kapitalförsäkring: 0,2%
Real Vision Låg risk3,13%1,09%2,05%
0,78%Vår avgift: 0,49%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,29%
0,98%Vår avgift: 0,49%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,29%
Avgift kapitalförsäkring: 0,2%
Smart Hedge Medel risk16,96%16,56%40,46%
0,74%Vår avgift: 0,49%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,25%
0,94%Vår avgift: 0,49%
Förvaltningsavgift efter kickback: 0,25%
Avgift kapitalförsäkring: 0,2%

Källa: Morningstar. Uppdaterat 2023-09-19.

De fyra Smart Index-portföljerna startade i juli 2016, och Global Framtid och Real Vision startade i januari 2019, så för dessa visas uteslutande verklig historik. Läs mer Smart Hedge startade i oktober 2019, och Hållbar Framtid i april 2021, så för dessa visas faktiskt historik kompletterad med simulerad historik för perioden före starten. Den simulerade historiken är baserad på om portföljen hade sett ut som vid starten även före dess.
Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Slår ni index?

Det finns en mängd olika index man kan jämföra sig mot. De vanligaste inom aktie- och fondhandel är svenska OMX30 och globalindex MSCI World. Fundlers fondpaket med hög risk har presterat över dessa index på både kort sikt (1 år) och lång sikt (5 år). Se gärna våra jämförelsediagram för att se utvecklingen under given tid och risk - jämför gärna med det du har idag!

Vad är ISK?

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett förenklat sätt att spara i aktier eller fonder. De aktier eller fonder du har på ett ISK ägs direkt av dig. Att spara på ISK är väldigt enkelt då du beskattas med schablonskatt på ditt konto istället för att redovisa och skatta på vinst/utdelning/ränta etc. Vad denna skatt blir finns förifyllt på din skattsedel och dras direkt i din deklaration. Supersmidigt!

Hur väljer ni ut fonderna i paketen?

Även om det är bra med riskspridning så är det inte det bästa att sprida ut sitt sparande över alla marknader, som till exempel en vanlig globalfond gör. Det beror bland annat på att man i en global portfölj blandar in en hel del valutaeffekter, men även på att till exempel den nordiska aktiemarknaden faktiskt under lång tid har haft en mycket bättre tillväxt. Det är därför logiskt för oss som bor här att ha minst hälften av våra placeringar i Sverige/Norden och resten spritt i världen. Vi börjar med den utgångspunkten och använder sedan Morningstars mest kraftfulla databasverktyg för att sålla fram den lämpligaste fonden i varje marknad. Eftersom vi inte behåller några provisioner från fondbolagen kan inte fondbolagen påverka vårt val av fonder, utan vi väljer bara de allra bästa.

Vad betyder ombalansering?

Marknader rör sig upp och ner, men en väl riskspridd portfölj kommer att ha mindre rörelser än en enskild marknad. Det beror på att de olika ingående marknaderna inte rör sig upp och ner exakt samtidigt. Den effekten leder rätt använd till lite extra tillväxt i sparandet. Genom att ombalansera, det vill säga att sälja marknader som gått upp och köpa dem som gått ner, slätar vi ut rörelserna ytterligare och får upp den förväntade avkastningen i fondpaketet med uppemot 0,3% per år utan att ta högre risk. Det betyder faktiskt att Fundler-roboten nästan till hälften betalar för sig själv!

Kan jag byta risknivå?

Ja, du kan närsomhelst byta risknivå för ditt fondpaket. Du ändrar risk genom att logga in och gå in på "kontodetaljer" och därefter ”innehåll”. Där klickar du på ”ändra” och väljer ett sparmål på nytt, du kan självklart välja samma som tidigare. I nästa steg väljer du din nya risknivå. När du godkänt med BankID ombalanseras ditt sparande till din valda risknivå under nästa handelsdag.