Ett smartare sätt att spara i fonder

Fundler skapar tillväxt

Tillvaxt-fundler

Trots en låg inflation på mellan 1-1,5 procent per år, så urholkar den värdet på ditt sparkapital. Det gäller särskilt om dina pengar ligger på ett konto med låg eller ingen sparränta. Fundler hjälper dig som vill sätta pengarna i arbete, utan att det kräver vare sig kunskap, intresse eller mer än tio minuter av din tid. Om du sparar i aktier eller aktiefonder är det statistiskt sett stor sannolikhet att du tar onödigt hög risk med ditt sparande och troligen skulle kunna få samma avkastning till lägre risk och framförallt lägre avgift. 

Oberoende rådgivning

Fundler ger dig professionell förvaltning utan intressekonflikter. Vi tar inte emot några som helst provisioner från fondbolagen, utan är en helt oberoende rådgivare. Det betyder helt enkelt att vi inte kan tjäna extra på att sälja en dyr fond till dig eller påstå att du ska ta mer risk än du borde. Det enda sättet för oss att tjäna mer pengar är att se till att du gör det.

Även om vårt mål är att ge dig högre tillväxt genom mer automatisering så finns vi ändå här för dig. Genom vår chatt direkt i appen kan du alltid ställa frågor till våra sparcoacher och licensierade rådgivare om ditt sparande eller be om råd kring andra saker än det som appen hjälper dig med. Om du hellre vill prata i telefon kan du alltid be oss ringa upp dig.

Oberoende-fundler

Högklassig förvaltning

Forvaltning-fundler

Av de över 36 000 fonder som finns tillgängliga för svenska sparare är givetvis vissa bättre än andra. Det är viktigt att fördela sina pengar över flera marknader, och samma fondbolag är aldrig bäst på allt. Det gör det enkelt att skapa bättre förvaltning bara genom att välja den bästa fonden i varje segment och samtidigt undvika de med onödigt höga avgifter. Fundler ser även till att du ombalanserar ditt sparande regelbundet. Det skapar extra tillväxt som ytterst få sparare lägger tid på att åstadkomma om de köper fonderna själva.

Fundler sköter allt åt dig

Förutom automatiserad rådgivning och kvalificerad förvaltningen du enkelt göra  insättningar och uttag direkt via hemsidan eller i appen. Du behöver inte själv göra några överföringar genom din bank. Fundler skickar alla dokument till dig via e-post och tar även hand om den information som ska skickas till Skatteverket i samband med din deklaration. 

Fundler-skoter-allt-orange

Certifierad säkerhet

Security-fundler

Fundler omfattas av samma säkerhetskrav som bankerna och jobbar aktivt med att hålla hög säkerhet i överföringen av pengar, handeln med fonder, skydd av våra användares personuppgifter och alla typer av kommunikation. Avtal och ändringar signeras med Mobilt BankID och Bankgirocentralen säkrar kopplingen till ditt bankkonto. Vi tar även regelbundet hjälp av externa säkerhetskonsulter som testar och certifierar våra säkerhetslösningar.

Låg avgift = mer till dig

Fundler har bara en enda avgift; vår förvaltningsavgift på 0,20% för Smart Index portföljerna och 0,49% för våra avancerade portföljer. Alla andra tjänster är helt kostnadsfria. Alla uttag är både avgifts- och skattefria och det ingår även obegränsat antal investeringssparkonton med statligt investerarskydd. Fundler kostar dig bara omkring en tredjedel av vad du totalt skulle betala för typisk personlig rådgivning.

 

>>Läs mer om våra portföljer       >>Läs mer om hur Fundler fungerar

Return-fundler

Tillvaxt-fundler

Fundler skapar tillväxt

Den så kallade inflationen är tillbaka kring 2% per år och urholkar värdet på ditt sparkapital snabbare än du kanske tror. Det gäller särskilt om dina pengar ligger och sover på ett konto med låg eller ingen sparränta. Fundler är det bästa verktyget för dig som vill göra något åt det utan att behöva ha vare sig kunskap, intresse eller mer än tio minuter av din tid. Ifall du idag sparar i aktier eller aktiefonder är det statistiskt sett stor sannolikhet att du tar onödigt hög risk med ditt sparande och troligen skulle kunna få samma avkastning till lägre risk med Fundler. Det är enkelt att diversifiera dina placeringar och öka din trygghet genom att börja med att ta in Fundler som komplement.

Oberoende-fundler

Oberoende rådgivning

Fundler ger dig professionell förvaltning utan intressekonflikter. Vi tar inte emot några provisioner från fondbolagen. Det betyder helt enkelt att vi inte kan tjäna extra på att sälja en dyr fond till dig eller påstå att du ska ta mer risk än du borde. Det enda sättet för oss att tjänar mer pengar är att se till att du gör det. Även om vårt mål är att ge dig bättre avkastning genom hög precision i förvaltningen och låga avgifter genom digitala verktyg, så finns vi ändå här för dig. Genom vår chat direkt i appen eller på hemsidan, kan du alltid ställa frågor till våra sparcoacher och licensierade rådgivare. Du kan givetvis även be att få bli uppringd om du hellre vill prata i telefon.

Forvaltning-fundler

Högklassig förvaltning

Av de över 36 000 fonder som är tillgängliga för svenska sparare är såklart vissa bättre än andra. Eftersom man ska sprida sina pengar över flera marknader och samma fondbolag aldrig kan vara bäst på allt är det lätt att skapa bättre förvaltning bara genom att välja den bästa fonden i varje marknad och samtidigt undvika de med onödigt höga avgifter. Tack vare att automatisk förvaltning är mer effektivt än att förvalta till exempel aktiefonder och blandfonder blir förvaltningen ännu bättre än de dyrare alternativen. Dessutom ser Fundler till att du ombalanserar ditt sparande regelbundet. Det skapar extra tillväxt som ytterst få sparare lägger tid på att åstadkomma om de köper fonderna själva.

Fundler-skoter-allt-orange

Fundler sköter allt åt dig

Förutom automatiserad rådgivning och kvalificerad förvaltning hanterar du enkelt  insättningar och uttag direkt på hemsidan eller via  appen. Du behöver inte själv göra några överföringar genom din bank. Fundler skickar alla dokument via e-post, så du slipper helt papper med Fundler. Vi tar även hand om den information som Skatteverket kräver i samband med din deklarationen.

Security-fundler

Certifierad säkerhet

Fundler omfattas av samma säkerhetskrav som bankerna och jobbar aktivt med att hålla hög säkerhet i överföringen av pengar, handeln med fonder, skydd av våra användares personuppgifter och alla typer av kommunikation. Avtal och ändringar signeras med Mobilt BankID och Bankgirocentralen säkrar kopplingen till ditt bankkonto. Vi tar även regelbundet hjälp av externa säkerhetskonsulter som testar och certifierar våra säkerhetslösningar.

Return-fundler

Låg avgift = mer till dig

Fundler har bara en enda avgift; vår förvaltningsavgift på 0,20% för Smart Index portföljerna och 0,49% för våra avancerade portföljer.. Alla andra tjänster är helt kostnadsfria. Alla uttag är både avgifts- och skattefria och det ingår även obegränsat antal investeringssparkonton med statligt investerarskydd. Totalt kostar Fundler bara omkring en tredjedel av vad du typiskt skulle betala för personlig rådgivning.

>>Läs mer om våra portföljer
>>Läs mer om hur Fundler fungerar (så fungerar fundler)

Fundlers förvaltare

Ulf Ahrner

Ulf Ahrner

Civ.ek. Linköpings Universitet

Jag är en av grundarna av Fundler och är även bolagets förvaltningschef. Jag spenderade mina första 7 år i finansbranschen med aktiehandel på Handelsbanken fonder och på deras investmentbank. Jag har även varit egenföretagare inom personlig rådgivning och insett hur skadligt det är för spararna att de största fonderna inte är de som är bäst, utan de som betalar mest – till rådgivaren. Därför är en av de största styrkorna med Fundler att eventuella provisioner går oavkortat tillbaka till ditt konto. Jag hoppas att du uppskattar tjänsten lika mycket som jag själv gör.

Thomas Eriksson

Thomas Eriksson

Fil.kand. Macro Economics och Statistics. Uppsala Universitet

Jag har under hela min karriär arbetat med kapitalförvaltning i olika former och roller. Som operativ portföljförvaltare inom Alfred Berg och Nordea därefter som VD i Nordea Fonder och Swedbank Robur Fonder samt som ansvarig för kapitalförvaltnings enheter i SEB och under min tid som VD i Carnegie.

Jag tycker att aktie och räntemarknaderna ger en bra möjlighet att generera en god avkastning för dig som vill spara långsiktigt. Oavsett om det är aktivt förvaltade fonder eller indexfonder så kan de kombineras så att du skall få en placering som är anpassad för just din risknivå och avkastningsförväntan. Det är just detta som Fundler är duktiga på.

David Unver

David Unver

Magisterexamen. Företagsekonomi. Södertörns högskola

Jag har arbetat i finansbranschen sedan 2011 med olika roller inom fondförvaltning. Jag har spenderat 7 år på fondbolag som bland annat administrativ chef, förvaltare och vice VD. Under mina år i fondbranschen har jag utvecklat en god förståelse för de utmaningar fondbolag ställs inför idag med olika distributionströsklar och ständigt ökade regulatoriska krav. Resurser och fokus skiftas ifrån förvaltningen och resulterar ofta i att kunden får betala mer än vad det smakar i form av dyrare produktavgifter.

Genom att sätta upp månatligt sparande, se över investeringskostnader och utnyttja ränta på ränta till din fördel, är bland det säkraste receptet till en förmögenhet. Aktiemarknaden över lång historik ger högst avkastning av alla tillgångsslag. Att placera i aktie- och räntemarknaden innebär att du som investerare är med på marknadsuppgångar och skyddar dina placeringar vid börsnedgångar. Med Fundler kan investerare göra just detta, vi komponerar portföljer till vald risknivå bestående av värdepapper med låg korrelation för att skapa tillväxt och trygghet.

Ge dina pengar möjlighet att växa!

Ladda ner appen och se din investering växa!

Anslut dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med ovärderlig information från oss på Fundler.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

App Store
Google Play