Vanliga frågor

Använda appen

Hur fungerar Fundler?

Fundler är byggt för dig som vill ha ett riktigt bra och prisvärt sparande, eller som bara önskar att ”någon annan” kunde ta hand om det här åt dig. När du tar hjälp av Fundler guidar appen dig till ditt rätta sparande. Du kan med bara ett par snabba knapptryck spara mer pengar i de lämpligaste fonderna för dig och enkelt följa hur det går direkt i appen. Fundler sköter överföringen av pengar, handeln av fonderna, redovisningen till skatteverket och allting annat. Det tar fem minuter att få hjälp, och sen kan du slappna av och låta Fundler ta hand om ditt sparande åt dig.

Hur kommer jag igång?

Det enda du behöver för att komma igång med Fundler är en smartphone eller en surfplatta –  och ett BankID, mobilt eller på annan enhet.  Första gången du startar appen hjälper vi dig att öppna ett konto och gå igenom rådgivningen. I det sista steget väljer du ett belopp som du vill börja ditt sparande med.

Hur sätter jag in pengar?

I depåvyn för varje konto finns knappen ”Investera” som låter dig ange ett belopp som du vill dra från ditt bankkonto och spara här. Vi tar hjälp av Bankgirocentralen för våra insättningar, som bland annat kontrollerar att ditt konto hos oss och bankkontot som pengarna dras ifrån tillhör samma personnummer. Det kostar förstås ingenting för dig att sätta in pengar och minsta insättning är 500 kronor per gång. Det finns inget maxbelopp för insättningar, men det kan hända att din bank har beloppsbegränsningar och deras kundtjänst behöver godkänna stora belopp. Du kan antingen höra med banken eller helt enkelt testa och se om det går. Om dragningen misslyckas för att det till exempel saknas pengar på bankkontot får du ett mejl om det så att du vet att du behöver göra ett nytt försök.

Hur tar jag ut pengar?

I depåvyn för varje konto finns knappen ”Ta ut” som låter dig ange ett belopp som du vill ta ut från ditt konto och överföra till ditt bankkonto. Vi tar precis som vid insättningar hjälp av Bankgirocentralen för våra uttag, som bland annat kontrollerar att ditt konto hos oss och bankkontot som pengarna sätts in på tillhör samma personnummer.

Det kostar ingenting för dig att ta ut pengar och minsta uttag är 500 kronor per gång. Det finns inget maxbelopp för uttag, men av handelstekniska skäl kan du inte ta ut mer än 80% av det som finns på ett konto, utan måste i så fall välja att ta ut alla pengar från kontot.

Hur öppnar jag flera konton?

En stor del av poängen med Fundler är att du enkelt kan hålla isär dina olika sparanden och låta vart och ett av dem förvaltas på sitt eget rätta sätt. I övre vänstra hörnet på depåvyn finns ett plustecken. Tryck på det för att gå igenom öppningsprocessen igen och få ett ytterligare konto. Varje konto kan ha sin egen risknivå, sitt eget namn och en egen bild. Du kan ha hur många konton som helst utan att det kostar någonting extra.

Hur startar jag ett månadssparande?

Du kan enkelt månadsspara genom att klicka på knappen ”Investera” i det kontot du vill månadsspara i. Därefter väljer du alternativet ”Månadssparande” för att bestämma vilket belopp du önskar spara varje månad. Pengarna dras från ditt anslutna bankkonto den 28:e varje månad och investeras vanligtvis redan samma dag.

 

 

 

Du kan starta ett månadssparande i flera av dina konton och ha olika belopp som månadssparas i respektive konto.

Hur ändrar eller avbryter jag ett månadssparande?

För att ändra eller avbryta ett månadssparande går du in på ”Investera” i det kontot du vill ändra eller avbryta ditt månadssparande i. Tryck på alternativet ”Månadssparande” för att se vilket belopp du har valt att månadsspara i detta konto. Månadssparandet ändras om du ändrar beloppet till önskat belopp. Sätter du beloppet till 0 kr kommer inga pengar att dras från ditt bankkonto.

Hur avslutar jag kontot?

Vi har ännu inte byggt en funktion för att avsluta ett konto automatiskt, utan ber dig att kontakta oss om du behöver göra det. Tänk på att det inte är nödvändigt att avsluta ett konto bara för att du vill spara till något annat ändamål eller med en annan risknivå.

Trygghet och kostnader

Är Fundler oberoende?

Javisst! Enligt de nya reglerna för finansiell rådgivning som började gälla 3 januari 2018 är ordet ”oberoende rådgivning” reserverat för rådgivare som varken säljer sina egna produkter (som t.ex. banker och fondbolag) eller behåller provisioner från andra produktbolag (som t.ex. nätmäklare, försäkringsbolag och de flesta personliga rådgivare). Som oberoende rådgivare är det endast tillåtet för oss att ta betalt direkt av våra sparare. Det betyder att vi inte har några som helst incitament att rekommendera dig något annat än de fonder eller andra produkter som vi anser är bäst lämpade för ditt sparmål. Om vi rekommenderar en fond som ger provisioner så går de provisionerna rakt in på ditt konto och återinvesteras i fonden igen. Det är därför samma fond kan vara billigare hos Fundler än hos t.ex. nätmäklarna eller försäkringsbolagen, som behåller provisionen själva.

Hur säkert är Fundler?

Vi använder oss av det senaste inom datasäkerhet. Tack vare att vi ansluter ditt bankkonto via Bankgirocentralen vet vi helt säkert att du som öppnat kontot även är ägare av bankkontot som insättningar och uttag görs mot. Alla ändringar måste signeras med ditt Mobila BankID och dina kontoinnehav förvaras hos S-E-Banken. Kommunikationen mellan appen och servern samt mellan servern och S-E-Banken sker krypterat med den senaste säkerhetstekniken, och alla hanteringsrisker har säkrats i enlighet med bankernas krav. Dina innehav hos Fundler är juridiskt separerade från bolaget Fundler AB, så att det är du själv som äger innehaven. Det betyder att oavsett hur det går för Fundler så finns dina kontoinnehav kvar i förvar hos S-E-Banken. Slutligen behandlar vi givetvis alla dina personuppgifter med sträng banksekretess och kommer aldrig att lämna ut eller sälja din användardata till någon annan än de parter som behöver känna till dem för att tjänsten ska kunna erbjudas, eller till berörda myndigheter såsom Skatteverket och Finansinspektionen.

Har Fundler tillstånd?

För att ta hand om dina pengar behövs tillstånd från den statliga myndigheten Finansinspektionen. Vi är ett så kallat ”anknutet ombud” till Nord Fondkommission. Nord Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn, vilket betyder att Finansinspektionen har samma befogenheter att kontrollera oss som om vi hade haft tillstånd själva.

Vad kostar Fundler?

Om du bara vill använda appen för att få råd om vilka fonder du borde välja för ditt sparande så kostar det ingenting. Vill du att Fundler hjälper dig att göra ditt sparande till världens enklaste sak genom att hitta och köpa rätt fonder, överföra pengar och rapportera automatiskt till skatteverket så betalar du endast Fundlers depåavgift 0,49% på investerat kapital, plus cirka 0,2% i genomsnittlig förvaltningsavgift för fonderna, per år. Det är betydligt billigare än att till exempel äga en blandfond hos en nätmäklare eller bank, och framförallt mycket bekvämare.

Är inte gratisfonder bra då?

Det är bra med gratisfonder när du vet precis vilken risk du vill ta med dina pengar och känner att du vill ha allt ditt sparande på de nordiska börserna. Fundler är ett bättre alternativ om du vill ha en väl utvald riskspridning och önskar att någon annan tar hand om både fondvalen och allt runt omkring.

Varför har inte det här funnits innan?

Företag som erbjuder finanstjänster har lagkrav på sig att kunna identifiera sina kunder. Därför har kunderna alltid behövt gå till bankkontoret för ett fysiskt möte. I och med att Mobilt BankID fått ett sådant fantastiskt genomslag är det inte längre nödvändigt med personlig kontakt, nu har det äntligen blivit möjligt att erbjuda finanstjänster helt digitalt.

Vad är Riksgäldens investerarskydd?

Eftersom dina värdepapper och pengar är åtskilda från Fundlers/Nord Fondkommissions/S-E-Bankens tillgångar får du normalt ut dem vid en eventuell konkurs. Om det konkursade institutet inte kan lämna ut din egendom, till exempel därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets tillgångar, har du rätt till ersättning från investerarskyddet. Du kan då få ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor. Alla institut som är anslutna till investerarskyddet betalar en avgift till Riksgälden.

Investeringar

Vad är det jag investerar i?

Våra investeringsförslag består bara av fonder. Vi använder oss av både vanliga fonder och så kallade börshandlade fonder. Själva funktionen är densamma, men hur man handlar dem skiljer sig åt. Det är dock inget som du behöver tänka på när du låter Fundler-appen sköta dina investeringar, eftersom all handel då sker automatiskt. Nästan alla fonder vi rekommenderar har tre saker gemensamt, nämligen utmärkt avkastning, låga avgifter och att de förvaltas av mycket framstående fondbolag. De flesta är indexfonder, men det händer att vi rekommenderar aktiva fonder med lite högre avgifter för att komma åt marknader där det inte finns lika bra lågavgiftsfonder. Du betalar dock mindre även för dem än om du hade skaffat samma fonder hos till exempel en nätmäklare, eftersom vi ger tillbaka alla provisioner till dig.

Hur väljer ni ut fonderna?

Även om det är bra med riskspridning så är det inte det bästa att sprida ut sitt sparande över alla marknader, som till exempel en vanlig globalfond gör. Det beror bland annat på att man i en global portfölj blandar in en hel del valutaeffekter, men även på att till exempel den nordiska aktiemarknaden faktiskt under lång tid har haft en mycket bättre tillväxt. Det är därför logiskt för oss som bor här att ha minst hälften av våra placeringar i Sverige/Norden och resten spritt i världen. Vi börjar med den utgångspunkten och använder sedan Morningstars mest kraftfulla databasverktyg för att sålla fram den lämpligaste fonden i varje marknad. Eftersom vi inte behåller några provisioner från fondbolagen kan inte fondbolagen påverka vårt val av fonder, utan vi väljer bara de allra bästa.

Vad är skillnaden mellan fonder och ETFer?

En ETF (exchange traded fund, svenska börshandlad fond) är en indexfond som är börsnoterad, och handlas därför precis som en vanlig aktie. ETFen värderas hela tiden eftersom priserna på aktierna som ingår hela tiden förändras. En vanlig fond prissätts en gång om dagen. Mekaniken för vanliga fonder och ETFer är lite olika. Sätts ett stort belopp in i en vanlig fond måste alla andelsägare dela på transaktionskostnaderna. I en ETF är det personen som sätter in pengar som står för kostnaderna, vilket skyddar de övriga andelsägarna från onödiga kostnader. Fundler väljer oftast ETFer eftersom de går snabbt att handla och har ofta superlåga förvaltningsavgifter. Men det finns inte tillräckligt bra ETFer på alla tillgångsslag, t.ex. svenska räntepapper och då väljer vi vanliga fonder.

Är placeringarna etiska?

Fundler kommer under det närmaste året att lansera verkligt etiska portföljer. Till dess fokuserar vi bara på att skapa en så bra avkastning som möjligt. Vi har därför valt att inte använda så kallade etiska fonder, som vanligen är dyrare än indexfonder, trots att de är lika enkla att förvalta. De etiska fondernas syfte är till stor del ett sätt för fondbolag att försöka motivera en högre avgift. Vi anser även att vad som kan betecknas som etiskt är en högst personlig åsikt som inte går att lösa genom att bara ta bort några få bolag ur fonden, utan det krävs mer individuella valmöjligheter.

Varför finns det ibland kontanter på mitt konto?

Den vanligaste orsaken är att nyligen insatta pengar ännu inte har hunnit handlas upp, eller att pengar för värdepapper som har sålts ännu inte har hunnit investerats i andar värdepapper eller betalats ut till ditt bankkonto. När Fundler köper vanliga investeringsfonder åt dig är det oftast så att själva köpet görs snabbt, men att det tar ett par bankdagar innan fondandelspriset har fastställts, under den tiden ser det ut som att pengarna ligger kvar på kontot. En annan vanlig orsak är att en fond eller aktie har lämnat utdelning eller provisioner som ännu inte hunnit investeras i nya värdepapper. Om inget av detta verkar vara den troliga orsaken ber vi dig kontakta oss på chatten, så tittar vi vad det beror på.

Vad betyder ombalansering?

Marknader rör sig upp och ner, men en väl riskspridd portfölj kommer att ha mindre rörelser än en enskild marknad. Det beror på att de olika ingående markanderna inte rör sig upp och ner exakt samtidigt. Den effekten leder rätt använd till lite extra tillväxt i sparandet. Genom att ombalansera, det vill säga att sälja marknader som gått upp och köpa dem som gått ner, slätar vi ut rörelserna ytterligare och får upp den förväntade avkastningen i portföljen med uppemot 0,3% per år utan att ta högre risk. Det betyder faktiskt att Fundler-roboten nästan betalar för sig själv, så att hela tjänsten i praktiken är nästintill gratis.

Ditt sparande

Vilka skatteregler gäller?

Allt sparande i Fundler sker på investeringssparkonton. Det är den bästa förvaringsformen för sparande som förväntas växa mer än ett par procent per år. Inom ett investeringssparkonto kan du köpa och sälja hur mycket du vill och även ta ut pengar utan att betala någon reavinstskatt. Istället betalar du endast en låg så kallad schablonskatt på kontots värde, för inkomståret 2020 är skattesatsen 0,375% per år. I praktiken fungerar det så att Fundler rapporterar hur mycket du har på kontot till Skatteverket, som sedan lägger till en fiktiv kapitalinkomst i din deklaration som motsvarar skatten. Du behöver alltså inte hålla reda på någonting själv och kommer inte behöva fylla i några särskilda blanketter.

Kan jag pensionsspara?

Ja, du kan spara privat till pension. När regeringen lanserade investeringssparkonton som sparform var det bland annat för att det skulle bli den nya sparformen för privata pensioner istället för den numera avvecklade avdragsgilla så kallade privata pensionsförsäkringen, som ofta var en dyr historia för spararen. Det du sparar till din pension på investeringssparkonto är inte avdragsgillt, men beskattas inte heller med löneskatt när det tas ut, utan endast med schablonskatt, som du kan läsa mer om här ovan. Vi kommer inom en snar framtid även lansera möjligheten att flytta din tjänstepension till Fundler, för det är nog det sparande där avgifterna som tas ut är absolut värst.

Kan jag byta risknivå?

Ja, i nedre delen av depåvyn finner du knappen ”ändra risk” som låter dig göra om riskvalsfrågorna och sätta en ny risknivå på kontot. När du godkänt med Mobilt BankID ombalanserar Fundler sparandet automatiskt nästa handelsdag.

Kan jag spara åt någon annan?

Vi kommer inom kort att lansera en funktion för att skicka en inbetalningsinstruktion till någon annan som vill ge dig en skjuts i sparandet.

Kan jag göra allt detta själv?

Jo, det går utmärkt att gå igenom riskvalet i Fundler-appen och sedan upphandla fonderna i enlighet med det i din bankdepå. Det kommer dock innebära att du kommer att få betala mer för våra vanliga investeringsfonder än om du låter Fundler hantera dem, och såvida du inte har ett väldigt stort sparkapital är det troligt att minimikurtagen är väldigt kostsamma. Ungefär hälften av våra fonder handlas dessutom inte på Stockholmsbörsen utan kostar extra mycket att handla. Var alltså noga med att kolla upp avgifterna innan. Eller gör det enkelt för dig och låt Fundler ta hand om det åt dig istället så att du kan ägna din tid åt något roligare.

Chatta med oss!

Klicka på chattbubblan längst ned i höger hörn >

Ladda ner appen och se din investering växa!

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.