Fundler förklarar

Vårt mål är att fler sätter sina pengar i arbete. Vi tror att det är enklare utan svåra ord och krångliga uttryck.

Vi får dagligen många frågor som rör ekonomi och investeringar och det finns faktiskt ingenting vi hellre pratar om. I en serie av videos svarar Fundlers VD Ulf Ahrner på de vanligaste frågorna och diskuterar kring viktiga begrepp och ämnen. Vi vill uppmuntra fler att prata om pengar, utan att det behöver uppfattas svårt och krångligt. Fortsätt gärna skicka in fler frågor och funderingar. Chatten hittar du längst ner till höger på den här sidan.

Ekonomi

Risken med ett tryggt sparkonto

Räntan vi får för att ha pengarna placerade på ett bankkonto är liten, eller hos de flesta banker helt obefintlig. Och prognosen spår en framtid med fortsatt låga räntor. Vad innebär det när vi har en inflation på motsvarande 1,5 – 2 procent? Fundlers VD Ulf Ahrner reder ut hur inflationen påverkar ditt sparande och vikten av att se till att dina pengar börjar arbeta för dig!

Sprid risken med Fundlers portföljer

Öka möjligheten till bra avkastning genom att tänka långsiktigt och sprida riskerna. Fundlers portföljer har en inbyggd riskspridning genom ett brett urval av olika fonder som passar varje portföljs unika risknivå. Fundlers vd Ulf Ahrner förklarar närmare hur det fungerar.

Pension

Så påverkas du av ändringarna i pensionssystemet

Pensionssystemet förändras och dina egna val kring pensionen blir allt viktigare. Ulf Ahrner, vd på Fundler, förklarar hur förändringarna kan påverka dig och ger några tips på vad du bör tänka på när det gäller pensionssparande och val av risknivå.

Anslut dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med ovärderlig information från oss på Fundler.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

App Store
Google Play