Fundlers portföljer

Fundlers portföljer på djupet

När du investerar med Fundler investerar du i fonder. Vi investerar i fonder eftersom de har en inbyggd riskspridning i och med att varje fond placerar i ett stort antal värdepapper. Vi använder både vanliga aktiva fonder och billiga indexfonder för att sätta ihop bästa möjliga portföljer åt dig. Eftersom Fundler är en oberoende rådgivare tar vi inte emot några provisioner från fondbolagen, utan får endast betalt direkt av dig. Det betyder att vi alltid endast har ett enda intresse för ögonen när vi väljer fonder åt dig, nämligen att hitta de som vi bedömer kommer ge dig bästa möjliga förutsättningar att uppfylla dina ekonomiska mål.

Genom att sprida riskerna minskar sannolikheten att drabbas av en stor värdeminskning och alla Fundlers portföljer innehåller en bred riskspridning mellan olika tillgångsslag (aktier, obligationer, derivat med mera) och även geografiskt mellan olika marknader och med en blandning av olika börssegment (småbolag, kvalitetsbolag, företagsobligationer med mera). Trots att Norden endast utgör några få procent av världens börsvärde placerar Fundler i allmänhet omkring en tredjedel av våra globala portföljer här. Det gör vi del för att undvika onödiga valutarisker i portföljerna, dels för att de nordiska marknaderna historiskt sett tillhört världens bästa aktiemarknader och förväntas fortsätta tillhöra dem även framöver.

Fundler har tillgång till hela marknadens över 36 000 fonder och ETFer, och väljer ut de mest lämpade till våra portföljer genom en omfattande urvals- och optimeringsprocess. Vårt investeringsteam tittar på vilka marknader och segment som förväntas växa mest under din placeringshorisont och hur de kan påverkas av makroekonomiska faktorer som penning- och finanspolitisk inriktning. Vi sållar sedan ut fonder som har bäst balans mellan avkastning och risk kontra deras fulla kostnadsbild samt hur de korrelerar med andra fonder som är tilltänkta i samma portföljstrategi. Slutligen optimerar vi fondernas fördelning mellan varandra för att som slutresultat få fram högsta möjliga riskjusterade avkastningspotential.

Läs mer om våra nuvarande portföljer här nedan, och träffa vårt investeringsteam här >>

Fundler-Stabil-Index

Portföljstrategin Smart Index

Optimerade portföljer

Smart Index är en effektiv och väloptimerad lågkostnadsstrategi. Regelbundna ombalanseringar medför att en optimal fondfördelning kan upprätthållas på varje risknivå. Index behöver inte betyda ett tvärsnitt av alla börsens aktier, utan det finns många olika sorters index. Mer nischade index, såsom småbolag eller läkemedel, presterar ofta bra och ger en portfölj andra egenskaper än om hela börsindex används.
Till strategin Smart Index används utöver börsindex även flera nischade index som förväntas överprestera mot de breda index som indexfonder och blandfonder vanligen baseras på. De olika risknivåerna består vidare av fonder med lite olika inriktning. Det gör att vi kan nå en ännu bättre fördelning mellan aktier och obligationer än om samma underliggande fonder bara hade fördelats olika för att skapa olika risknivåer.
Strategin Smart Index är lämplig för alla sorters sparare och rekommenderas som standard av Fundler. Den finns i fyra risknivåer för att lämpa sig för alltifrån ett års sparhorisont upp till mycket långsiktigt sparande.

Check-mark-blue-size3 Lämpliga för alla sparare

Check-mark-blue-size3 Fokus på låga fondavgifter

Check-mark-blue-size3 Erbjuds i fyra olika risknivåer

Check-mark-blue-size3 Fritt valbara i Fundler-appen

Försiktig (Risk 2)
Stabil (Risk 3)
Tillväxt (Risk 4)
Potential (Risk 5)

*Historisk avkastning är ej garanti för framtida avkastning. Fonder kan gå upp och ner i värde och det finns risk att du inte får tillbaka det investerade kapitalet.

Fundler-Real-Vision Portföljstrategin Real Vision

Avancerade portföljer

Real Vision är skapad för dig som vill hålla ner risken utan att göra avkall på avkastningen. I en lågräntemiljö med återkommande penningpolitiska stimulanser gynnas bolag med reala tillgångar såsom fastighetsägande, infrastruktur och skog. Real Vision investerar både i realägande bolag och i företagskrediter, varav stora delar går till sådana bolag. Kompletterat med en mycket liten del smarta optioner som har negativ korrelation med övriga placeringar i portföljen har vi skapat en strategi med låg volatilitet och hög förväntad avkastning.
Tack vare att Fundler ger tillbaka fondbolagens provisioner till dig är Real Vision dessutom billigare hos Fundler än om du själv hade köpt samma fonder hos en nätmäklare. Strategin passar dig som inte vill placera hela ditt kapital i aktier men samtidigt vill ha betydligt högre förväntad avkastning än vad du kan vänta dig av rena ränteplaceringar. Real Vision är endast tillgänglig genom våra certifierade partners.

Check-mark-blue-size3 Spjutspetslösning för vana sparare

Check-mark-blue-size3 Fokus på maximal riskjusterad avkastning

Check-mark-blue-size3 Minsta sparbelopp 100 000 kronor

Check-mark-blue-size3Kräver särskild lämplighetsbedömning

*Portföljen startade i januari 2019. Utvecklingen som presenteras före dess är den som portföljen skulle ha haft ifall den hade startat för 3 år sedan.

*Historisk avkastning är ej garanti för framtida avkastning. Fonder kan gå upp och ner i värde och det finns risk att du inte får tillbaka det investerade kapitalet.

Fundler-Hogutdelande Portföljstrategin Högutdelande

Avancerade portföljer

Bolag som år efter år lyckas ge sina ägare goda utdelningar är förstås populära att äga i alla börsväder, och de är därför i genomsnitt mindre volatila än börsen som helhet. Våra portföljer i strategin Högutdelande består till största delen av sådana bolag från hela den industrialiserade delen av världen.
Vi har kompletterat med fonder riktade mot segment där konsensus pekar på att potentialen för högre tillväxt än den globala aktiemarknaden som helhet är väldigt god. Sammantaget ger det en portfölj med synnerligen hög förväntad avkastning, men till en risk som är påtagligt lägre än exempelvis Stockholmsbörsens.
Strategin passar dig som vill ha chans till mycket hög avkastning, fast med bättre förutsägbarhet än vad du får utav vanliga aktiefonder. Högutdelande är endast tillgänglig genom våra certifierade partners.

Check-mark-blue-size3 Spjutspetslösning för vana sparare

Check-mark-blue-size3 Fokus på maximal riskjusterad avkastning

Check-mark-blue-size3 Minsta sparbelopp 100 000 kronor

Check-mark-blue-size3Kräver särskild lämplighetsbedömning

*Portföljen startade i januari 2019. Utvecklingen som presenteras före dess är den som portföljen skulle ha haft ifall den hade startat för 3 år sedan.

*Historisk avkastning är ej garanti för framtida avkastning. Fonder kan gå upp och ner i värde och det finns risk att du inte får tillbaka det investerade kapitalet.

Fundler-Global-Framtid Portföljstrategin Global Framtid

Avancerade portföljer

Det finns några utvalda segment i aktiemarknaden som väntas stå för stora delar av börstillväxten på lång sikt. Global Framtid är en strategi som fokuserar helt på några sådana segment, där ett högre risktagande förväntas bana väg för mycket hög förväntad avkastning över tid. Mindre bolag med stor tillväxtpotential, lönsamma techföretag och marknader med hög utvecklingshastighet är baskomponenterna i portföljen.
Global Framtid passar dig som har riktigt lång placeringshorisont och söker högsta möjliga förväntade avkastning men ändå vill undvika de mest extrema riskerna som tex derivat och politiskt instabila marknader. Strategin har den högsta volatiliteten av alla Fundlers portföljer och ligger ungefär i nivå med Stockholmsbörsen, fast med betydlig högre förväntad avkastning. Global Framtid är endast tillgänglig genom våra certifierade partners.

Check-mark-blue-size3 Spjutspetslösningar för vana sparare

Check-mark-blue-size3 Fokus på maximal riskjusterad avkastning

Check-mark-blue-size3 Minsta sparbelopp 100 000 kronor

Check-mark-blue-size3Kräver särskild lämplighetsbedömning

*Portföljen startade i januari 2019. Utvecklingen som presenteras före dess är den som portföljen skulle ha haft ifall den hade startat för 3 år sedan.

*Historisk avkastning är ej garanti för framtida avkastning. Fonder kan gå upp och ner i värde och det finns risk att du inte får tillbaka det investerade kapitalet.

Jämför våra portföljer

*Endast tillgängliga via våra certifierade partners

**Portföljen Real Vision, Global Framtid och Högutdelande startade i Januari 2019. Utvecklingen som presenteras före dess är den som portföljen skulle ha haft ifall den hade startat för 3 år sedan.

***Jämförelseindex består av Stockholmsbörsen (OMXS30GR) och säkra räntor (OMRXTBILL) blandade till motsvarande risknivå som respektive portfölj.

Ladda ner appen och ge dina pengar möjlighet att växa!

Anslut dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med ovärderlig information från oss på Fundler.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.