Fundlers portföljer

Vi har satt ihop 8 optimerade portföljer som hjälper dig att få ut mer av ditt sparande!

Fundler har tillgång till hela marknadens över 36 000 fonder. Våra erfarna förvaltare väljer bara ut de mest lämpade till våra portföljer genom en omfattande urvals- och optimeringsprocess. Resultatet är 8 portföljer som är anpassade till olika sparmål och risknivåer. Vi ser också till att du får erbjudande om att löpande ombalansera ditt konto, på så vis minskar risken för att du påverkas av marknadens svängningar. 

Portfölj i år 1 år 3 år Total årlig avgift
Smart Index - Försiktig 0,20% 1,16% 5,82% 0,36%Vår avgift: 0,20%
Fondavgift: 0,16%
Smart Index - Stabil 0,65% 1,25% 12,45% 0,37%Vår avgift: 0,20%
Fondavgift: 0,17%
Smart Index - Tillväxt 1,58% 4,13% 26,34% 0,34%Vår avgift: 0,20%
Fondavgift: 0,14%
Smart Index - Potential 2,53% 6,69% 35,94% 0,30%Vår avgift: 0,20%
Fondavgift: 0,10%
Real Vision - Stabil 0,17% 4,44% 23,10% 0,95%Vår avgift: 0,49%
Fondavgift: 0,46%
Högutdelande - Potential 1,30% -1,56% 33,16% 0,77%Vår avgift: 0,49%
Fondavgift: 0,28%
Global Framtid - Potential 2,57% 11,45% 56,29% 0,60%Vår avgift: 0,49%
Fondavgift: 0,11%
Smart Hedge - Tillväxt 1,25% 4,67% 42,16% 0,70%Vår avgift: 0,49%
Fondavgift: 0,21%

Källa: Morningstar. Uppdaterad 2021-01-10.

Portföljen Real Vision, Global Framtid och Högutdelande startade i Januari 2019. Smart Hedge startade i Oktober 2019. Utvecklingen som presenteras före dess är den som portföljen skulle ha haft ifall den hade startat för 3 år sedan. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

Smart Index

Försiktig

Bättre avkastning än sparkontot.

Passar alla sparare
Fokus på räntor
Risk 2 av 7

Smart Index

Stabil

Stabil avkastning till låg risk.

Passar alla sparare
Aktier och räntor
Risk 3 av 7

Smart Index

Tillväxt

Högre avkastning till medelhög risk.

Passar alla sparare
Aktier och räntor
Risk 4 av 7

Smart Index

Potential

Hög avkastning till hög risk.

Passar alla sparare
Fokus på aktier
Risk 5 av 7

Våra avancerade portföljer

Vi har fyra avancerade portföljer med en högre riskprofil än våra indexportföljer. Global Framtid Potential finns tillgänglig i din app. Önskar du investera i Real Vision Stabil, Smart Hedge eller Högutdelande Potential rekommenderar vi att du kontaktar oss, så ger vi dig den information du behöver för att komma igång. Du kontaktar oss enklast via vår chat som du hittar längst ner till höger på den här sidan.

Real Vision

Stabil

Fokus på god avkastning utan hög risk.

Passar vana sparare
Hög sharpekvot
Risk 3 av 7

Smart Hedge

Tillväxt

Börstillväxt som delvis skyddas av guld.

Passar vana sparare
Guld som skydd
Risk 4 av 7

Högutdelande

Potential

Stabila bolag som ger goda utdelningar.

Passar vana sparare
Utdelningsbolag
Risk 5 av 7

Jämför avkastning på våra portföljer

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

Portföljen Real Vision, Global Framtid och Högutdelande startade i Januari 2019. Smart Hedge startades Oktober 2019. Utvecklingen som presenteras före dess är den som portföljen skulle ha haft ifall den hade startat för 3 år sedan. Dessa är tillgängliga via våra certifierade partners.

Jämförelseindex baseras på fördelning mellan räntor (OMRXTBILL) och aktier (OMXS30GR) motsvarande portföljens risknivå.

Fundlers portföljer på djupet

Börja investera i fonder och ETFer

När du investerar med Fundler investerar du i fonder. Vi investerar i fonder eftersom de har en inbyggd riskspridning eftersom varje fond placerar i ett stort antal värdepapper. Vi använder både vanliga aktiva fonder och billiga indexfonder för att sätta ihop bästa möjliga portföljer åt dig.

Eftersom Fundler är en oberoende rådgivare tar vi inte emot några provisioner från fondbolagen, utan får endast betalt direkt av dig. Det betyder att vi bara har ett mål när vi väljer fonder åt dig, nämligen att hitta de som vi bedömer kommer ge dig bästa möjliga avkastning.

Över 36 000 fonder och ETFer

Fundler har tillgång till marknadens över 36 000 fonder och ETFer. Våra erfarna förvaltare väljer ut de mest lämpade till våra portföljer genom en omfattande urvals- och optimeringsprocess. Vårt investeringsteam tittar på vilka marknader och segment som förväntas växa mest under din placeringshorisont och hur de kan påverkas av makroekonomiska faktorer.

Vi väljer sedan ut fonder som har bäst balans mellan avkastning och risk i förhållande till kostnadsbilden samt hur de korrelerar med andra fonder som är tilltänkta i samma portföljstrategi. Slutligen optimerar vi fondernas fördelning mellan varandra för att kunna ge dig högsta möjliga riskjusterade avkastning.

Portföljer med bred riskspridning

Genom att sprida riskerna minskar sannolikheten att drabbas av en stor värdeminskning. Alla Fundlers portföljer innehåller en bred riskspridning mellan olika tillgångsslag (aktier, obligationer, derivat med mera). Vi säkerställer även geografisk spridning mellan flertalet marknader genom en blandning av olika börssegment (småbolag, kvalitetsbolag, företagsobligationer med mera).

Trots att Norden endast utgör några få procent av världens börsvärde placerar Fundler i allmänhet omkring en tredjedel av våra globala portföljer här. Det gör att vi undviker onödiga valutarisker och får exponering mot historiskt sett världens bästa aktiemarknader.

Ladda ner appen och ge dina pengar möjlighet att växa!

Anslut dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med ovärderlig information från oss på Fundler.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.