Fundlers tjänster

App Store

Google Play

Kartläggning

Kartlaggning-fundler

Det första steget i all rådgivning är att kartlägga hur din situation ser ut just nu och hur du önskar att den skulle förbättras. När du i Fundler bygger upp din ekonomiska profil drar du nytta av världens mest innovativa lösning för finansiell kartläggning. Du behöver inte kunna allt om din ekonomi för att skapa din profil, men ju mer noggrann du är i dina svar, desto bättre förutsättningar skapar du för en riktigt effektiv rådgivning. Resultatet blir det underlag som Fundlers algoritmer och sparcoacher sedan använder för att hitta rätt sparlösning åt dig, som gör att du kan uppfylla dina livsmål snabbare.

Oberoende

Oberoende-fundler

Fundler är en av få aktörer som är helt oberoende, eftersom vi varken har egna fonder eller tar emot och behåller provisioner. De flesta så kallade rådgivare är egentligen säljare av sitt eget bolags fonder, eller får stora provisioner av de fonder eller andra produkter som de säljer till dig. Fundler tar dock endast betalt genom ett tydligt förvaltningsarvode, och de provisioner som vanligtvis skulle ha gått till oss som rådgivare återinvesterar vi istället oavkortat åt dig. Det gör faktiskt att många av de fonder vi rekommenderar dig till och med är billigare genom oss än vad de hade varit om du hade köpt dem själv genom din nätmäklare, bank eller kapitalförsäkring.

Rådgivning

Radgivning-fundler-algoritm

Fundler är en oberoende rådgivare och erbjuder marknadens mest avancerade algoritm för automatiserad rådgivning. Funder ger dig inte bara svar på hur en portfölj skulle kunna se ut, utan vi ser över hela din ekonomi för att ta fram ett optimalt upplägg för dig. Vi tittar på hur mycket sparande du har idag, vad du tjänar, hur du bor, och inte minst vilka dina livsmål är. Vår algoritm ger dig sedan förslag på vad du bör spara till och hur mycket av dina nuvarande och framtida pengar som du bör lägga på varje sparmål. Givetvis ger vi dig även råd om vilken risknivå varje sparmål bör ha och vilka fonder som är bäst lämpade för dig. Med Fundler i handen blir du en både bättre och smartare investerare i alla delar av din ekonomi.

Förvaltning

Forvaltning-fundler

Fundlers förvaltning tar utgångspunkt i den nobelprisbelönade metod som kallas modern portföljteori. Dess principer är enkla, men för att använda den i praktiken behövs stora datamängder, professionella verktyg för portföljoptimering och inte minst både kunskap och väldigt många timmars arbete. För att upprätthålla den så kallade effektiva fronten, som är kärnan i metoden, krävs regelbundna ombalanseringar av innehaven och löpande utvärdering av portföljens investeringar. Fundler gör allt detta åt dig, så att dina pengar kan växa på bästa sätt, medan du får tid över till annat.
Läs om våra portföljer här >>

Ombalansering

Ombalansering-fundler-portfolj

Varje portfölj kräver ständigt underhåll för att förbli optimerad. Fonderna i en fondportfölj rör sig olika, och en viktig del av portföljens funktion är att rörelserna inte ska vara alltför synkroniserade. Alla marknader svänger upp och ner, men går i längden oftast uppåt. När en marknad går ner och en annan går upp förändras både portföljens risknivå och förväntade avkastning. De här effekterna går att utnyttja till sin fördel genom att regelbundet skifta pengar från de fonder som stigit till de som sjunkit och vice versa, så att svängningarna jobbar för dig istället för emot dig. Fundler håller koll på portföljernas skiftningar åt dig och ombalanserar dem regelbundet, så att din tillväxt maximeras.

Deklaration

Deklaration-fundler

Allt sparande i Fundler, utöver pensionsförsäkring sker på investeringssparkonton. Det är den bästa förvaringsformen för sparande som förväntas växa mer än ett par procent per år. Inom ett investeringssparkonto kan du köpa och sälja hur mycket du vill och även ta ut pengar utan att betala någon reavinstskatt. Istället betalar du endast en låg så kallad schablonskatt på pengar du sätter in och har på kontot. Fundler rapporterar hur mycket du har på kontot till Skatteverket, som sedan lägger till en fiktiv kapitalinkomst i din deklaration som motsvarar skatten. Du behöver alltså inte hålla reda på någonting själv och kommer inte behöva fylla i några särskilda blanketter. Fundler sköter även rapporteringen till utländska skattemyndigheter ifall du är skattskyldig i ett annat land än Sverige, där beskattningen av kontot kan se annorlunda ut.

Flytta in ISK

För dig som vill flyttar pengar till Fundler från ett investeringssparkonto hos annat institut är det möjligt att överföra pengar direkt till Fundler så att du slipper betala insättningsskatt. Kontakta kundtjänst via chatten så hjälper vi dig.

Pensionsanalys

Om du tror eller vet att du har privata pensionsförsäkringar eller tjänstepensionsförsäkringar från tidigare arbetsgivare kan du få Fundlers effektiva förvaltning även på dem. Det tar bara några minuter för dig att ge Fundler insyn i dina pensionsförsäkringar och det kostar givetvis ingenting. Inom några veckor har vi fått hem all den data som vi behöver för att kunna sammanställa din pensionssituation. Vi hör av oss till dig när det är klart och du kan då enkelt logga in och se vilka försäkringar som går att förbättra på något vis. Om du vill flytta någon av dem till Fundler hjälper vi dig med det.

Flytta in pension

flytta-in-pension-fundler

Många pensionsförsäkringar är flyttbara till Fundler, och för det mesta är Fundler billigare, ger dig en bättre förvaltning och du får någon du alltid kan vända dig till för gratis tips och råd kring din pensionsplanering. När du tagit hjälp av Fundler för att sammanställa dina pensionsförsäkringar ger vi dig också råd om vad du bör göra med var och en av dem. Du kan direkt på vår webbsida själv enkelt välja vilka försäkringar du vill flytta till Fundler och signera med mobilt BankID, så hjälper vi dig i mål. Om du mot förmodan någon gång i framtiden skulle vilja flytta från Fundler igen så har vi såklart inga flyttavgifter.