Investeringsfilosofi

Läs mer om hur vi tänker kring investeringar och riskspridning

Close

Ansök om access till Android

Räntor

Fördelen med räntepapper är att de ger en pålitlig avkastning varje år och att deras värde varierar ganska lite. Nackdelarna är att dagens ränteläge är lågt och att värdet urholkas av inflationen. Under 1980 till 2016 har inflationen kostat investerare hela 4% om året. I dagens lågränteklimat är inflationen ca 1,2%, och avkastningen är mycket låg i räntefonder. Av denna anledning använder vi så lite räntefonder som möjligt, men ibland måste vi göra detta för att få ner risknivån i våra portföljer till lägre nivåer.

Aktier

Warren Buffetts favorittillgångslag är aktier och det gäller även för oss på Fundler. Aktiekapital arbetar hela tiden för att göra aktieägarna rikare. Aktier betalar utdelningar och drabbas normalt inte av inflation på samma sätt som andra tillgångar. Om inflationen ökar höjer företagen sina priser och kan göra detta eftersom man producerar något som människor vill ha. Konsumenten är villig att betala en liten del av sin dagliga lön, oavsett om lönen i framtiden utbetalas i bitcoin, euro eller kronor, för att köpa tex en burk läsk. Man kan säga att investeringar i aktier är att investera i människans flit, drivkraft och påhittighet.  

Aktier ger mest i långa loppet

Tabellen visar hur mycket pengar du tjänat om du hade investerat en dollar i olika tillgångsslag i slutet av år 1926. Sammanställningen täcker 89 år mellan 1926-2015 på den amerikanska börsen.
Resultatet är slående: En dollar investerad i statsskuldväxlar var värd 21 dollar efter 89 år. Obligationer, som är räntepapper med lång löptid förökade varje investerad dollar till 132 dollar. Inte illa. Men varje dollar placerad i aktier förräntade sig hela 5390 gånger!

Stora svängningar men hög avkastning
Nackdelen är att aktier har högre risk än obligationer, vilket innebär att aktiepriserna svänger mer. Varken vi eller någon annan analytiker kan veta om börsen kommer att gå uppåt det kommande året. Men vi vet att äger man aktier under längre tid har man bättre chanser att få del av börsens goda avkastning – därför rekommenderar vi en högre aktieandel för sparare med längre placeringshorisont.

Årlig avkastning Nuvarande värde
Aktier i små bolag 12,0% $26 433
Aktier i stora bolag 10,0% $5 390
Stadsobligationer 5,6% $132
Stadsskuldväxlar 3,4% $21
Inflation 2,9% $12

Årlig avkastning på Stockholmsbörsen

Tittar man på Stockholmsbörsens avkastning de senaste åren ser man att det ser skakigt ut. Men det viktigaste är att staplarna ovanför nollstrecket är fler och högre än staplarna under nollstrecket. Det betyder att denna periods genomsnittsavkastning är positiv, faktiskt i genomsnitt hela 14,4% per år (den tjocka linjen). Men har man otur och investerar på toppen år 2000 förlorar man pengar tre år i rad, och har på botten bara drygt hälften kvar av sin investering. Det är då hårt prövade investerare riskerar att göra det klassiska misstaget att sälja när det är som värst – för att då missa den fantastiska uppgången 2003 – 2006 som mer än fördubblade investeringen.

Indexfonder

Vi investerar i fonder eftersom de har en inbyggd riskspridning. Varje fond innehåller normalt sett över 30 olika värdepapper. Fördelen med fonder är att de ger en fantastisk riskspridning.

Vi erbjuder indexfonder i våra portföljer. Det geniala med indexfonder är inte att de följer index, det är den låga avgiften. Fundler använder bara fonder med låga avgifter, i genomsnitt under 0,2% per år. Låga kostnader betyder att du som investerare får högre avkastning.

Bred riskspridning

Om man sprider sina risker minskar sannolikheten att man drabbas av för stor värdeminskning. Man kan sprida sina risker mellan tillgångsslag (aktier, räntepapper mm.) och geografiskt mellan olika marknader. Olika börser har tyngdpunkter i olika sektorer och därför blir de känsliga för olika saker, t.ex. skulle en förändring i oljepriset påverka Oslos börs mycket mer, medan Stockholmsbörsen påverkas mycket lite.

Eftersom olika aktier påverkas olika av samma händelser minskar vi svängningarna i portföljen om vi äger många olika aktier.

nordiskt fokus

Nordiskt fokus

Vi vill undvika att ta onödig valutarisk och därför hamnar vår tyngdpunkt, faktiskt cirka hälften eller mer, i investeringar i Sverige och Norden.

Valutarisk innebär att du tar en risk när du köper en tillgång i en annan valuta än den du använder till vardags. Exempelvis om du köper en aktie i utländsk valuta och funderar att sälja den när aktiens värde har gått upp till det dubbla, kan du ändå göra en förlustaffär om den utländska valutan tappat mycket i värde jämfört med den svenska kronan.

Våra olika portföljer

Låg risk

Risknivå 2 av 7

4 fonder

Aktier i omkring 500 bolag

Ganska låg risk

Risknivå 3 av 7

7 fonder

Aktier i omkring 1 200 bolag

Medelrisk

Risknivå 4 av 7

11 fonder

Aktier i omkring 4 000 bolag

Ganska hög risk

Risknivå 5 av 7

9 fonder

Aktier i omkring 3 600 bolag

Handla i kronor, inte hela andelar

För den som tidigare investerat mindre belopp har det varit svårt att sprida sina risker då man behövt köpa hela andelar av ett värdepapper. Fundlers lösning är att låta dig handla för det belopp du önskar. Dessutom ingår alla köp- och säljavgifter (courtage) i vår avgift på 0,49%, så du behöver aldrig oroa dig över extra kostnader.

Genom att investera i fonder når du bred riskspridning som är svår att uppnå om man inte har mångmiljonbelopp.

Investeringssparkonto

Samtliga portföljer är i Investeringssparkonto, ISK. Fördelarna med detta är att man slipper deklarera, det hanteras av Fundler. Kontot belastas med en schablonskatt som för 2018 är 0,447% per år. På Skatteverket kan du läsa om detaljer och den exakta uträkningen.

Fördelen framför reavinstbeskattning är att om du har högre avkastning på din investering än ca 1,48% per år så tjänar du på att äga via ISK framför att betala reavinstskatt. Nackdelen med ISK är att du inte får göra skatteavdrag för reaförluster.

Saknar du någon information? Meddela oss