Nobelprisbelönad investeringsmetod!

Hur bra är vår investeringsmetod? Den är prisbelönad.

Vi investerar i fonder eftersom de har en inbyggd riskspridning i och med att varje fond placerar i ett stort antal värdepapper inom olika branscher och marknader. Vi fokuserar på fonder som har låga kostnader, eftersom det betyder att du som investerare får högre avkastning.

Vi använder oss av Modern Portföljteori (MPT). Beroende på din ekonomiska situation, placeringshorisont och riskvilja rekommenderar vi en portfölj som passar dig.
Ekonomerna bakom vår portföljteori, Harry Markowitz och William Sharpe, fick Riksbankens pris till Alfred Nobels minne 1990.

Fundlers fyra portföljer – vi rekommenderar den som passar dig bäst.

Välj din risknivå…

Fundlers fyra portföljer sträcker sig från risknivå 2 till 5 – vi rekommenderar den som passar dig bäst.

Försiktig

Risknivå 2
2-3 % förväntad årlig avkastning Ett par år i placeringshorisont.

Stabil

Risknivå 3
3-4 % förväntad årlig avkastning 2-4 år i placeringshorisont.

Tillväxt

Risknivå 4
4-6 % förväntad årlig avkastning 5-7 år i placeringshorisont.

Potential

Risknivå 5
6-9 % förväntad årlig avkastning över 7 år i placeringshorisont.

Låg risk

Risknivå 2
2-3 % förväntad årlig avkastning Ett par år i placeringshorisont.

Ganska låg risk

Risknivå 3
3-4 % förväntad årlig avkastning
2-4 år i placeringshorisont.

Medelrisk

Risknivå 4
4-6 % förväntad årlig avkastning
5-7 år i placeringshorisont.

Ganska hög risk

Risknivå 5
6-9 % förväntad årlig avkastning
över 7 år i placeringshorisont.

Bred riskspridning.

Genom att sprida riskerna minskar sannolikheten att drabbas av en stor värdeminskning. Fundler har en bred riskspridning mellan olika tillgångsslag (aktier, räntepapper etc.) och även geografiskt mellan olika marknader.

Nordiskt fokus

En stor del av våra investeringar är fokuserade till Norden. Det gör vi bland annat för att undvika onödig valutarisk. Valutarisk kan påverka avkastningen kraftigt: En aktie som köps i utländsk valuta och dubblar sitt värde kan fortfarande ligga på negativ avkastning för att den utländska valutan tappat mycket i värde jämfört med den svenska kronan.

Investeringssparkonto

Allt sparande i Fundler sker på investeringssparkonton. Det är den bästa förvaringsformen för sparande som förväntas växa mer än ett par procent per år. Inom ett investeringssparkonto kan du köpa och sälja hur mycket du vill och även ta ut pengar utan att betala någon reavinstskatt. Istället betalar du endast en låg så kallad schablonskatt på kontots värde, för närvarande 0,453% per år.

I praktiken fungerar det så att Fundler rapporterar hur mycket du har på kontot till Skatteverket, som sedan lägger till en fiktiv kapitalinkomst i din deklaration som motsvarar skatten. Du behöver alltså inte hålla reda på någonting själv och kommer inte behöva fylla i några särskilda blanketter.

Vi rekommenderar det bästa för dig.
(vi är oberoende)

Baserat på dina svar i appen ger vi dig ett portföljförslag, där vi även presenterar hur portföljen har utvecklats de senaste 5 åren. Allt på Fundler är nästan gratis och vi tjänar ingenting på fonderna vi rekommenderar. Vi tar istället direkt betalt av dig som kund för förvaringen (låga 0,49%/år). Fundler har inga insättningsavgifter eller uttagsavgifter och ger tillbaks provision från fondbolagen till dig som kund. Vi rekommenderar dig fonder som är bäst för dig.
Fundler är en av få aktörer som är oberoende eftersom vi inte har egna fonder.
Nästan alla fonder vi rekommenderar har tre saker gemensamt: utmärkt avkastning, låga avgifter och att de förvaltas av mycket framstående fondbolag. De flesta är indexfonder, men det händer att vi rekommenderar aktiva fonder med lite högre avgifter för att komma åt marknader där det inte finns lika bra lågavgiftsfonder. Du betalar dock mindre även för dem än om du hade skaffat samma fonder hos till exempel en nätmäklare, eftersom vi ger tillbaka alla eventuella provisioner till dig.

Ladda ner appen och se din investering växa!

Anslut dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med ovärderlig information från oss på Fundler.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

App Store

Google Play